Bezpieczeństwo narodowe Polski : zagrożenia i determinanty zmian / red. nauk. Anna Chabińska, Zbigniew Czachor. - Warszawa : "Difin", 2016. - 487 s. : il. ; 23 cm. Materiały
z konferencji, która odbyła się 16-17 kwietnia 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim.. - Bibliogr. przy ref.

Książka porusza aktualną problematykę bezpieczeństwa narodowego Polski. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu międzynarodowym. Publikacja opiera się na interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym podejściu do przedmiotowej problematyki, bazując na analizie aktualnego stanu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnętrznym, z uwzględnieniem zewnętrznych determinantów zmian w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawnych, wojskowych itd. Połączenie teoretycznej analizy wskazanych zagadnień z ich praktycznym wymiarem pozwoliła uzyskać wielowymiarową ocenę stanu bezpieczeństwa państwa i jego uwarunkowań natury wewnętrznej i zewnętrznej

Przemyśl WP 110286

Co dzień bardziej samodzielne : program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi dla terapeutów, nauczycieli i rodziców / Anna Mikler-Chwastek. - Gdańsk : "Harmonia", 2013. - 88 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 83-88 978-83-7744-036-0

Publikacja omawia istotne i aktualnie żywo dyskutowane w środowisku terapeutów i pedagogów zagadnienia związane z nabywaniem i rozwojem kompetencji samoobsługowych  u dzieci w pierwszych trzech latach życia. Książka zawiera praktyczne porady, jak wspomagać rozwój najmłodszych w nauce samoobsługi, przykłady zabaw i ćwiczeń, zalecenia dotyczące diagnozowania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz bardzo przydatne arkusze służące do oceny kompetencji w zakresie samoobsługi dzieci dwu- i trzyletnich. Książka może być doskonałą pomocą dla rodziców dbających o prawidłowy rozwój swoich dzieci. Powinna też znaleźć się w podręcznej bibliotece pedagogów, terapeutów oraz studentów kierunków pedagogicznych.

Przemyśl WP 110288
Przeworsk WK 51510

Co dzień naprzód! Oto My : karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak ; [oprac. graficz. il. i projekt teczki Dawid Żabiński]. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. - Teka (7 s., 99 k. tabl.) : il. kolor. ; 31 cm 978-83-8080-007-6

Karty pracy „Co dzień naprzód!” wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o:

  • przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo;
  • przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem;
  • uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej;
  • uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną. Polecenia zostały sformułowane w taki sposób, żeby nieustannie, przy każdej okazji zachęcać dziecko do mówienia lub komunikowania się w dostępny mu sposób. Publikacja „Co dzień naprzód!” składa się z trzech części („Oto ja”, „Oto my”, „Oto świat”). Wszystkie ćwiczenia zostały przygotowane na trzech poziomach trudności, które oznaczono literami A, B, C.

Przemyśl WP 15366/b

Europejskie polityki imigracyjne : stare dylematy, nowe wyzwania / edakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki, Piotr W. Zawadzki ; Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych Instytutu Polityki Społecznej. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2016. - 214, [1] s. : il. ; 24 cm (Polityka Migracyjna
i Socjologia Migracji ; 8. - Bibliogr. przy rozdz.978-83-7545-681-3

[…]. Autorzy podejmują udaną próbę zmierzenia się z iluzją harmonii, której ulegli politycy, uczeni, ale także znaczące części społeczeństw wielu krajów europejskich na przełomie XX i XXI. Nie jest to jednak próba wpisująca się w gorący dyskurs publiczny, raczej ma charakter zdystansowanej i chłodnej analizy opartej na rzetelnej analizie danych pochodzących z różnych źródeł […]. W recenzowanym tomie na uwagę zasługuje również logiczne i uporządkowane przedstawienie zagadnień w poszczególnych tekstach. Oprócz walorów poznawczych tom może być z powodzeniem wykorzystywany w dydaktyce jako rodzaj publikacji o cechach podręcznika. dr hab., prof. UW Wojciech Łukowski

Przemyśl WP 110290

Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Grzegorz Kudlak. - Warszawa : "Difin", 2016. - 165 s. : il. ; 23 cm. (Engram). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8085-165-8

Publikacja zwraca uwagę na problematykę oferty resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z poważnymi kłopotami z zachowaniem norm społecznych. Wspólnym celem instytucji publicznych, kierujących swoją aktywność do tej grupy powinno być skuteczne podejmowanie działań w celu zapobiegania dalszej demoralizacji. Każda z instytucji, i każdy z pomysłów pomocy małoletnim popełniającym przestępstwa zasługuje więc na rozważenie oraz rzetelną ocenę ewaluacyjną skuteczności tych działań. W publikacji podjęto rozważania nt. funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Problematykę ujęto z perspektywy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, dostarczając wiedzy i nowych koncepcji dotyczących aktualnych wyzwań i perspektyw rozwoju tych instytucji w Polsce.

Przemyśl WP 110292

Na pomoc! Dziecko się nudzi : gotowa ściąga zabaw : jak przez kreatywne gry rozwijać zdolności i twórcze myślenie u dzieci / Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Wrocław : "Formsoft", 2015. - 147 s. : il. ; 20 cm + DVD 978-83-943083-0-8

Poradnik z płytą DVD dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 4 - 9 lat. Jego pierwszym celem jest rozwijanie u dzieci takich cechy umysłu jak: pamięć, koncentracja, spostrzegawczość, umiejętności matematyczne, wyobraźnia przestrzenna, itd. Poradnik odwołuje się do załączonych do książki komputerowych gier edukacyjnych z serii Akademia Umysłu® JUNIOR.
W książce znajduje się ponad 100 pomysłów na zabawy z dziećmi w domu i na dworze. Część z nich tematycznie powiązana jest z załączonymi na płycie DVD programami, inne to po prostu szalone gry i zabawy dla dzieci oraz rodziców, które sprawią, że wspólne spędzanie czasu będzie niezapomnianą przygodą. Proponowane zabawy […] pomogą zapoznać dziecko z licznymi faktami dotyczącymi otaczającej rzeczywistości.

Lubaczów WL 49819
Przeworsk WK 52312
Przemyśl WP 110295

Nowe dyktanda : szkoła podstawowa : klasa 1-3 / [aut. Małgorzata Białek i in.]. - Kraków : "Greg", 2016. - 155, [5] s. ; 25 cm. Zawiera zasady pisowni. - Na okł.: Zasady ortograficzne, dyktanda do czytania dzieciom, zabawne teksty o różnej skali trudności. 978-83-7517-594-3

Nowe dyktanda 1-3 to zbiór różnorodnych tekstów dyktand do czytania dzieciom. Dyktanda mają różną długość i poziom trudności, w zależności od wieku dziecka, dla którego są przeznaczone. Aby można było łatwo odnaleźć teksty dotyczące odpowiedniej trudności ortograficznej, wprowadzono podział według ćwiczonej trudności. Oprócz tego podziału zastosowano też skalę dzielącą dyktanda na łatwe, średnie i trudne, aby jeszcze łatwiej było ćwiczyć z dziećmi w sposób skuteczny, a jednocześnie nie zniechęcać. Teksty są poświęcone różnym tematom, wesołe, a niektóre rymowane. Teksty dyktand zostały poprzedzone wstępem gramatycznym, zawierającym reguły gramatyczne z przykładami, opisane zrozumiałym, przystępnym językiem. Książka ma perforowane strony, dzięki czemu każdą z nich można wyrwać i dać dziecku bądź powielić. Dodatkowym atutem jest ładne, estetyczne, kolorowe opracowanie graficzne.

Przemyśl WP 110298

Nowe dyktanda : szkoła podstawowa : klasa 4-6 / [aut. Małgorzata Białek i in.]. - Kraków : "Greg", 2016. - 176, [4] s. : il. ; 25 cm. Zawiera zasady pisowni. - Na okł.: Zasady ortograficzne, dyktanda do czytania dzieciom, zabawne teksty o różnej skali trudności. 978-83-7517-593-6

Nowe dyktanda 4-6 to zbiór różnorodnych tekstów dyktand do czytania dzieciom. Dyktanda mają różną długość i poziom trudności, w zależności od wieku dziecka, dla którego są przeznaczone. Aby można było łatwo odnaleźć teksty dotyczące odpowiedniej trudności ortograficznej, wprowadzono podział według ćwiczonej trudności. Oprócz tego podziału zastosowano też skalę dzielącą dyktanda na łatwe, średnie i trudne, aby jeszcze łatwiej było ćwiczyć z dziećmi w sposób skuteczny, a jednocześnie nie zniechęcać. Teksty są poświęcone różnym tematom, wesołe, a niektóre rymowane. Teksty dyktand zostały poprzedzone wstępem gramatycznym, zawierającym reguły gramatyczne z przykładami, opisane zrozumiałym, przystępnym językiem. Książka ma perforowane strony, dzięki czemu każdą z nich można wyrwać i dać dziecku bądź powielić. Nowe dyktanda 4-6 to książka, która sprawdzi się idealnie zarówno jako pomoc dla nauczycieli planujących klasowe dyktanda, jak dla rodziców i opiekunów samodzielnie pracujących z dzieckiem w domu.

Przemyśl WP 110299

Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Marek Pietraś, Konstanty Adam Wojtaszczyk. - Warszawa : " Aspra-JR", Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2016. - 315, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. 978-83-7545-647-9

Celem książki jest pokazanie złożoności problemów bezpieczeństwa Polski i działań podejmowanych na rzecz jego zapewniania w zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. Inspiracją do przygotowania publikacji była 57. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Strukturę książki dostosowano do dynamiki i zmienności współczesnego rozumienia bezpieczeństwa oraz złożoności jego zagrożeń. Intencją autorów jest zachęcenie czytelników do pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego Polski w szerszym kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.

Przemyśl WP 110305

Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. - 62, [22] s. : il. ; 23 cm. Na okł.: Program zawiera karty pracy. 978-83-7134-832-7

Książka zawiera 18 scenariuszy zajęć do pracy z dzieć­mi w wieku od 4 do 12 lat, wraz ze wskazówkami dla prowadzącego i kartami pracy. Założeniem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i odpowie­dzialnego życia w duchu wartości oraz z poszanowa­niem ich godności osobistej. Autorki podpowiadają, jak pracować z dzieckiem konstruktywnie, a jednocześnie być blisko niego poprzez okazanie mu szacunku oraz otwartości na jego potrzeby i emocje. Program kiero­wany jest dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów i tych wszystkich specjalistów, dla których ważny jest świat dziecka oraz dbanie o jego prawidłowy rozwój psychospołeczny. Może zainteresować również te osoby, które w swojej pracy z dzieckiem korzystają z takich metod, jak plastyka i arteterapia.

Przemyśl WP 110308

Scenariusze zabaw logopedycznych : w grupach dzieci od 4 do 7 lat / Anna Lubner-Piskorska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. - Teka (broszura: 46, [1] s., [69] k. tabl. luzem) : il. ; 31 cm. (Z serii Unilogo / Anna Lubner-Piskorska) 978-83-7134-827-3

Publikacja zawiera 15 scenariuszy zajęć oraz niezbędne do nich materiały graficzne. Proponowane zabawy umożliwiają profilaktykę w zakresie poprawnego rozwoju mowy, stymulują zachowania komunikacyjne werbalne, wyrównują opóźnienia w rozwoju mowy, zapobiegają powstawaniu zaburzeń, uwrażliwiają percepcję oraz pamięć słuchową. Tematyka oraz dobór treści scenariuszy przybliżają dzieciom wiedzę o otaczającym je świecie. Propozycje zabaw są też okazją do kształtowania wyczucia estetycznego oraz wrażliwości na sztukę (nie tylko słowa). Ponadto uczą współpracy, planowania własnych działań, myślenia oraz rozwijają zdolność do empatii. W teczce znajduje się zeszyt ze scenariuszami zajęć (48 stron) i 69 kart pracy.

Przemyśl WP 15367/b

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016. - 182 s. : il. ; 24 cm. (Terapia Pedagogiczna : warsztaty
i scenariusze zajęć) . - Bibliogr., netogr. s. 161-163. 978-83-7969-881-3

Zasadniczą częścią publikacji jest ok. 15-20 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem technik socjoterapeutycznych w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne w kontaktach z rówieśnikami. Pierwsza pula proponowanych zajęć zorientowana będzie na pracę z dziećmi agresywnymi (m. in. wyrabianie empatii, umiejętności interpersonalnych, kompetencji niedestrukcyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów rówieśniczych). Druga część scenariuszy przeznaczona będzie do pracy z dziećmi zagrożonymi agresją ze strony rówieśników (m. in. umiejętności „stawiania granic” własnej autonomii, identyfikowania zachowań agresywnych i przemocy, niedestrukcyjnych sposobów obrony przed agresją).

Przemyśl WP 110311

Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej / red. nauk. Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : "Difin", 2016. - 250 s. : il. ; 24 cm. (Engram) . - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8085-118-4

Książka powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli poszukujących gotowych rozwiązań lub inspiracji do pracy wychowawczej z dziećmi w wieku szkolnym. Jest ona zbiorem propozycji metodycznych dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawców klas. Publikacja zawiera miniprogramy zajęć wychowawczych (obejmujące kilka scenariuszy) o tematyce ważnej dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego uczniów. Poszczególne tematy zajęć mogą być podejmowane według zaproponowanej w książce kolejności, albo też mogą być realizowane wybiórczo, w zależności od potrzeb grupy i celu wychowawczego. Oprócz nauczycieli z książki korzystać mogą psychologowie, pedagodzy i wychowawcy grup pracujący ze starszymi dziećmi w szkołach, poradniach, świetlicach (środowiskowych, socjoterapeutycznych) i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Przemyśl WP 110314

Na podstawie recenzji i rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu