Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego / Kazimierz Mikulski. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - 142 s. : il. ; 23 cm (Biblioteka Pedagogiki Mediów). - Bibliogr. s. 136-142. 978-83-8019-196-9

W ostatnim czasie bardzo często przytacza się w środkach przekazu, a także na spotkaniach różniej rangi oświatowej zwrot "cyfryzacja". Decydując się na odmianę nie tylko przez przypadki, ale także poszerzając zakres znaczenia, autor podjął owocną próbę ukazania, jak - z upływem czasu - kształtowało się określenie technologii informacyjnej wraz z konsekwencjami dotyczącymi wykluczenia czy włączenia cyfrowego. Autor zwraca uwagę, że uczniom każdej szkoły, a szczególnie uczniom szkoły zawodowej, są potrzebne działania odbierane i realizowane jako mądra cyfryzacja.

Przemyśl WP 110818

Grajmy w szachy : scenariusze lekcji dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" I i II rok nauczania / Ewa Przeździecka. - Warszawa : Polski Związek Szachowy, 2015. - 264 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 261-262. 978-83-929742-9-1

Podręcznik metodyczny zawierający scenariusze lekcji szachowych (szachy plenerowe, żywe szachy, konkursy, gry paraszachowe).

Przemyśl BP 15388/b

Gry matematyczne dla uczniów klas 1-3 i starszych. Cz. 2 / Mirosław Dąbrowski. - Opole : "Nowik", 2016. - 166 s. : il. kolor. ; 29 cm 978-83-62687-86-2

Książka jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli i rodziców uczniów klas 1–3 i starszych klas szkoły podstawowej. Będzie ona niezastąpionym narzędziem pracy terapeutów, a także przyda się w zajęciach świetlicowych. W książce jest opisane kilkadziesiąt gier pogrupowanych zgodnie z wykorzystywanymi w nich pomocami – są tu gry z użyciem dziesięciościennej kostki, gry na planszy stu liczb, gry strategiczne i inne. Autor pokazuje, że gry można tworzyć także samodzielnie albo modyfikować je aby lepiej spełniały nasze oczekiwania. Czytelnik znajdzie tu praktyczne wskazówki, o czym warto pamiętać, gdy stosuje się w pracy gry dydaktyczne.

Przemyśl WP 110819

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : "Difin", 2015. - 207 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 194-195. 978-83-8085-016-3

Przemyśl WP 110820

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : "Difin", 2016. - 223 s. ; 23 cm. . - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8085-104-7

Skuteczność jest jedną z ważniejszych cech wszystkich naszych celowych działań. Nauczyciele
i dyrektorzy szkół są żywo zainteresowani zabieganiem o wysokie efekty pracy szkoły. Drogą do tego celu jest przede wszystkim zmotywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, do pracy i wysiłku. Wszystkie prezentowane zagadnienia dotyczą edukacyjnych innowacji, które zwykle łamią normy, schematy i stereotypy oraz zmierzają do uzyskania wyższych efektów uczenia się uczniów. Wymaga to precyzyjnego formułowania celów oraz zapału i chęci do wysiłku, prawdziwego zaangażowania i entuzjazmu.

Opracowania zawierają (I i II część):

  • zadania do samodzielnej pracy,
  • wykaz literatury, pozwalającej pogłębić omawiane zagadnienia oraz
  • szkolenia – o twórczości i kreatywności, wymaganiach i konsekwencji, znaczeniu rozumienia, motywowaniu, życzliwości i lekcji odwróconej.

W pierwszej części przedstawiono tematy od A do L, a w drugiej części znajdują się tematy od Ł do Ż.

Przemyśl WP 110821

Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska - Sołdatow. - Warszawa ; Białystok : "Żak", cop. 2016. - 276 s. : il. ; 24 cm. Aneksy. - Bibliogr. s. 245-267. 978-83-65231-01-7

Motywacja to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej. W dzisiejszych czasach szczególnie kompetencje uczenia się są wyznacznikiem sukcesów edukacyjnych, a na późniejszym etapie życia, również zawodowych. Nabywanie ich jest procesem długotrwałym, trwającym przez całe życie. Problemem jest jednak to, w jaki sposób skłonić uczniów do działania, jak uruchomić skomplikowany mechanizm odpowiedzialny za wzbudzenie chęci i potrzeby uczenia się i wykonywania zadań edukacyjnych na najwyższym poziomie, jak sprawić, by uczniowie odczuwali z tego powodu satysfakcję, by towarzyszyła im radość poznawania. Rozważania na ten temat są głównym zagadnieniem rozpatrywanym w publikacji. Praca ta jest szczególnie polecana studentom pedagogiki oraz nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, aby pomóc im wspierać rozwój tej ważnej kompetencji u uczniów i nie stracić szansy kształtowania u nich umiejętności edukacji przez całe życie.

Przemyśl WP 110822

Piosenki dla przedszkolaków / Arkadiusz Maćkowiak ; muzyka Stefan Gąsieniec ; śpiew Magda Wasylik ; [oprac. zabaw Magdalena Hinz]. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. - 63, [1] s. : il. ; 24 cm.

978-83-7134-837-2

Piosenki dla przedszkolaków [Dokument dźwiękowy] / Arkadiusz Maćkowiak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. - 2 płyty (CD) : digital, stereo. ; 12 cm

Zaprezentowane wydawnictwo to zbiór trzydziestu wesołych piosenek zróżnicowanych muzycznie i tematycznie. Bohaterami tekstów są między innymi śmieszne ufoludki, które pomogą przezwyciężyć smutki naszych milusińskich, czarodziej, który myli zaklęcia, czy zwierzęta biorące udział w leśnej olimpiadzie.

Do wszystkich utworów opracowano zabawy ruchowe dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z książki mogą korzystać zarówno nauczyciele, jak i rodzice, którzy dostrzegają znaczenie aktywności muzycznej dla rozwoju swoich podopiecznych i pociech. Do książki dołączone są dwie płyty CD zawierające nagrania wszystkich piosenek w wersji wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.

Przemyśl WP 110824

Przemyśl WP 714/E

Poradnik metodyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachów w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" : zbiór artykułów / red. prow. Barbara Góra. - Warszawa : Polski Związek Szachowy, 2016. - 119 s. : il. ; 24 cm 978-83-929742-6-0

Publikacja opracowana w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, zawiera treści pomocne nauczycielom i instruktorom wprowadzającym szachy jako narządzie w edukacji dzieci i dorosłych.

Przemyśl BP 15389/b

Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne / redakcja naukowa Bogusław Habrat. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2016. - 477, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-61705-29-1

Książka została zaadresowana do szerokiego kręgu czytelników, głównym celem jest przybliżenie problematyki złożoności i niejednoznaczności tzw. nałogów behawioralnych (hazard, korzystanie z nowych mediów, pracoholizm, kupowanie kompulsywne, nałogowe uprawianie ćwiczeń, opalanie się itp.)

Przemyśl WP 110839

Zajęcia ruchowe w przedszkolu : ćwiczenia poranne / Małgorzata Lipiejko ; [ilustracje Renata Kosowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016. - 64, [1] s. : il. ; 29 cm.

(Biblioteka Nauczyciela). - Bibliogr. s. 64. 978-83-262-2635-9

Ćwiczenia poranne to publikacja przeznaczona dla 2 grup wiekowych: dzieci młodszych (25 zestawów) i dzieci starszych (35 zestawów). Książka zawiera gotowe podpowiedzi, jak zdyscyplinować grupę, przygotować ją do dalszych zajęć. Ćwiczenia poranne mają pozytywny wpływ na kształtowanie poprawnej postawy dziecka, pobudzenie układu mięśniowego, oddechowego i krwionośnego, dostarczają okazji do częstych zmian pozycji ciała, uczą współpracy, podporządkowania się regułom i przyjętym zasadom zabawy. Zapewniają dzieciom wiele pozytywnych emocji, integrując grupę.

Przemyśl WP 110823

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu