INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

efsinternet logoendInternetowe Centrum Informacji Multimedialnej działa w PBW w Przemyślu od dnia 6 stycznia 2006 r. Pracownie ICIM znajdują się zarówno w Bibliotece Głównej w Przemyślu (6 stanowisk komputerowych) jak i w bibliotekach filialnych – w Lubaczowie, Jarosławiu i Przeworsku (po 4 stanowiska komputerowe). Każda pracownia umożliwia także skorzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kserokopiarka).


Dział Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej informacji ze szczególnym naciskiem na informację pedagogiczną i edukacyjną.

Celem ICIM jest:

 • podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL)
 • ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli
 • zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek pedagogicznych
 • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej
 • wspieranie realizacji zadań biblioteki zapisanych na podstawie programowej
 • wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego
 • wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej
 • umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym
 • stworzenie szans na promocję biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym.


ICIM udostępnia bezpłatnie stanowiska komputerowe do samodzielnych poszukiwań w Internecie. Oferuje również pomoc w uzyskaniu informacji bibliograficznej o publikacjach książkowych i artykułach z czasopism za pośrednictwem baz komputerowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, baz Biblioteki Narodowej (bibliografii narodowej i bibliografii specjalnych) oraz baz innych bibliotek.

Użytkownicy mają możliwość skorzystania z takich programów multimedialnych jak:

 • słowniki
 • encyklopedie
 • atlasy

Szczegółowe zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej określa regulamin.

ICIM dostępne jest dla Państwa w następujących godzinach:

  poniedziałek   900 - 1745
  wtorek   900 - 1745
  środa   nieczynne
  czwartek   900 - 1745
  piątek   900 - 1745
  sobota   900 - 1300
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu