Wykaz czasopism prenumerowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu w roku 2016

1.Alkoholizm i Narkomania

2.Aura

3.Biblioteka w Szkole

4.Bibliotekarz

5.Biblioterapeuta

6.Biologia w Szkole

7.Bliżej Przedszkola

8.Charaktery

9.Chemia w Szkole

10.Chowanna

11.Cogito

12. Czasopismo psychologiczne

13.Dyrektor Szkoły

14.Dzieje Najnowsze

15.Edukacja. Studia. Badania. Innowacje

16.Edukacja i Dialog

17.Fizyka w Szkole

18.Gazeta Wyborcza

19.Geografia w Szkole

20.Głos Nauczycielski

21.Język Polski

22.Język Polski w Gimnazjum

23.Język Polski w Liceum

24.Język Polski w Szkole IV-VI

25.Kultura Fizyczna

26.Kultura i Społeczeństwo

27.Kwartalnik Pedagogiczny

28.Matematyka

29.Meritum

30.Mówią Wieki

31.Nasz Przemyśl

32.Nauczanie Początkowe

33.Newsweek Polska

34.Niebieska Linia

35.Nowa Szkoła

36.Nowe Książki

37.Nowiny

38.Pamięć.pl : biuletyn IPN

39. Pamiętnik Literacki

40.Polityka

41.Polityka Społeczna

42.Polonistyka

43.Poradnik Bibliotekarza

44.Poradnik Językowy

45. Praca Socjalna

46.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

47.Przegląd Biblioteczny

48.Przegląd Humanistyczny

49.Przyroda Polska

50.Psychologia w Szkole

51.Remedium

52.Rzeczpospolita

53.Sens. Poradnik psychologiczny

54.Serwis Informacyjny Narkomania

55.Super Nowości

56.Szkoła Specjalna

57.Świat Nauki

58.Świetlica w Szkole

59.Wiadomości Historyczne

60.Wiedza i Życie

61.Wszystko dla Szkoły

62.Wychowanie Fizyczne i Sport

63.Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

64.Wychowanie Muzyczne

65.Wychowanie Na Co Dzień

66.Wychowanie w Przedszkolu

67.Wychowawca

68.Życie Podkarpackie

69.Życie Szkoły

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu