Biblioteka Pedagogiczna w Przemyślu gromadzi:

  • literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych
  • publikacje naukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania
  • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia
  • programy nauczania i podręczniki szkolne
  • piśmiennictwo dotyczące organizacji instytucji oświatowych
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu