Księgozbiór antykwaryczny Biblioteki liczy 3 150 woluminów, reprezentujących wszelkie dziedziny nauki od pedagogiki, psychologii, poprzez politologię i prawo, do ekonomii. Na uwagę zasługują „Powszechna księga ustaw cywilnych dla wszystkich krajów dziedzicznych niemieckich monarchii austriackiej” z 1811 roku, „Nauki chrześcijańskie z ustawami praw przeciwko ciężkim przestępstwom politycznym”- dzieł Ignacego Lubisz Czerwieńskiego (1913), czy też „Dziennik Urzędowy Rady Szkolnej Krajowej”.


Zbiór reprintów liczy 440 woluminów. Do ciekawszych pozycji należą wydania dzieł Aleksandra Fredry, Ignacego Krasickiego oraz „Herbarz Polski” A. Bonieckiego.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu