Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka „Gwalbertówka” przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu zostało powołane w 2011 r. do promowania PBW w Przemyślu wraz z filiami. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Przemyślu  ul. Śniguskiego 10-12  p. 13.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu