Dorota M. Markocka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego

w Przemyślu

Przemyśl, 2013

 

 

 

 

Powstanie styczniowe 1863 r.

bibliografia w wyborze za lata 1863-2013

Cz. 4 : Biografie

 

 

 

7. Biografie osobowe. 7. 1. Wydawnictwa zwarte

 

 

 

270. D’Abancourt Franciszek Ksawery (1815-1892) //W:Powstanie styczniowe : pogra-nicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 84 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Ziemianin z Łówczy, organizator służby granicznej w obwodzie żółkiewskim i całym pograniczu woj. lubelskiego od 20 IX 1863 r.

 

271. D’Abancourt Ksawery (1847-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszano-wsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 84 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Pochodził z Łowczy syn Franciszka K. d’Abancourt, w oddziale Marcina Lelelwela, ranny w bitwie pod Batorzem

 

272. Adamowski Jan [Adamski] (ok.1846-po 1914 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 60

 

273. Beer Wilhelm (1831-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 84 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Nadleśniczy w Starym Siole, współorganizator oddziału A. Jeziorańskiego

 

274. Ludomir Benedyktowicz jako powstaniec i jego tragedia (1844-1926) / Jacek Zenon Kraiński //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 161-187

 

275. Lwowski zmierzch uczestników powstania styczniowego : Wojciech Biechoński (1839-1926) – prezes Towarzystwa Weteranów 1863 r. / Wiesław Caban //W: Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku / red. Eugeniusz Niebelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006. – S. 137-167

 

276. Birsztejn Julian Wacław [Birsztein] (1836 Szukietyszki/Litwa-1899 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 61

 

277. Kazimierz Bogdanowicz - syn ziemi chełmskiej / Wiesław Śladkowski //W: Powstanie styczniowe na ziemi chełmskiej : materiały z konferencji naukowej z dnia 17 X 2003 r. – Chełm : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydz. Zamiejscowy, 2003. - S. 33-45

Bogdanowicz Kazimierz (1837-1863)

 

278. Czerwony pułkownik : 1829-1863 : rzecz o Marcinie Borelowskim „Lelewelu” / Jan Maria Gisges ; il. Bohdan Bocianowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1975. - 151, [5] s. ; 20 cm. – (Bitwy, Kampanie, Dowódcy ; 3)

Borelowski Marcin (1829-1863)

 

BN nr inw. 941.495, 870.190

 

279. Marcin Borelowski „Lelewel” / Krzysztof Dunin - Wąsowicz. - Lublin : [b. w.], 1993. - S. [1], 264-269 ; 25 cm. - [Nadb.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia. Sectio F : Powstanie styczniowe - sprawy, regiony, ludzie. Vol. XLVIII, 19, 1993.

Borelowski Marcin (1829-1863)

BN nr inw. 1.849.142

Bibl. MNZP nr inw. 32 232

 

280. Marcin Borelowski „Lelewel”, blacharz-pułkownik powstania 1863 r. / Krzysztof Dunin-Wąsowicz ; Związek Izb Rzemieślniczych, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, - Warszawa : Związek Izb Rzemieślniczych : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 1964. - 205, [1] s. : il., err. ; 23 cm. – (Biblioteka Tysiąclecia Rzemiosła Polskiego ; 9). - M. in. wybór utworów literackich poświęconych M. Borelowskiemu.

Borelowski Marcin (1829-1863)

BN nr inw. 252.760, 260.819, 737.006 A

PBW Lubaczów nr inw. WL 7452

PBW Przemyśl nr inw. WP 47249

 

281. Marcin „Lelewel” Borelowski rękodzielnik-pułkownik / Antoni Barowicz. - Rzeszów : Powiatowy Związek Stowarzyszeń Przemysłowych, 1913. - [2], 105 s., [1] k. tabl. : il., mapka ; 22 cm. – Bibliogr.

Borelowski Marcin (1829-1863)

Bibl. MNZP nr inw. 1 084

BN nr inw. 67.952, 63.299, 1.500.450

 

282. Bobowski Franciszek [Bobakowski] (ok.1846 Bukowsko-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 61

 

283. Bogdański Władysław (ok.1844 Przemyśl-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 61

 

284. Brunicki Piotr (?-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 84-85 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Baron, zam. w Nowym Lublińcu, przygotowywał wyprawy oddziałów A. Jeziorańskiego i M. Borelowskiego

 

285. Ksiądz generał Stanisław Brzóska : kapelan i dowódca / Tadeusz Krawczak. -Pruszków : „Ajaks” [etc.], 1995. - 88 s. : 2 faks., fot. (w tym kolor.), 2 portr. ; 30 cm. – (Boje Polskie, ISSN 1426-3394 ; 5). – ISBN 83-85621-66-0

Brzóska Stanisław (1834-1865)

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 15 531

BN nr inw. 1.190.148, 1.390.805 A

 

286. „Na Bóg żywy, bracia, nie zasypiajmy sprawy!” : rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865) / Eugeniusz Niebelski. – Lublin : „ZEN”, 1995. – 194, [1] s. : 3 il., 2 faks., fot., 3 mapy, 3 portr., rys., err. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 189-194. – ISBN 83-903774-0-3

 

287. Bułkiewicz Teodor (?-?Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 61

 

288. Pułkownik Edmund Callier : 1833-1893 / Krystyna Butkiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1974. - 142, [2] S. : il. ; 10 cm. – (Bitwy, Kampanie, Dowódcy ; 5)

 

PBW Krosno nr inw. M 30950

PBW Brzozów nr inw. BM 17692

PBW Rzeszów nr inw.WypRz 142077

 

289. Cehak Ferdynand Jan (ok.1840-po 1913 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 61-62

 

290. Chęciński Jan (?Przemyśl-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 81-82

 

291. Chęciński Jan (?Przemyśl-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 62

 

292. Chęciński Stanisław (ok. 1817/1818 lub 1823 Przemyśl -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 82

 

293. Chęciński Stanisław (ok.1817/18 Przemyśl-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 62

 

294. Chlebiński Józef (ok.1837-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 62

 

295. Chrzanowski Jan (ok.1841-1912 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 63

 

296. Ciećkiewicz Roch (1807-1895) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 85 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Mieszczanin z Ciaszanowa

 

297. Dionizy Czachowski 1810-1863 / Ryszard Pietrzykowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1983. - 365, [3] s., [16] s. fot., [1] k. tabl. : fot., mapy, portr. ; 20 cm. – ISBN 83-11-06934-4

 

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 18 573, 22 314

PBW Przeworsk nr inw. WK 26643

PBW Przemyśl nr inw. WP 64667, WP 64668

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 24818 Czytelnia Główna

 

298. Wichrom naprzeciw : (Dionizy Czachowski) / Andrzej Szomański. - Warszawa : „Iskry”, 1960. - 173, [5] s., [3] k. tabl. : fot., 1 portr. ; 17 cm. – (Biblioteczka Niezapominajki). – Bibliogr. s. [174-175]

 

PBW Jasło nr inw. JM 7008

PBW Sędziszów nr inw. BSdz W6679

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 47048

 

299. Czaplicka Józefa z Arczyńskich (? -przed 1886) //W: Galicjanie - zesłańcy po po-wstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 102

 

300. Czaplicki Franciszek Marceli Władysław (15 VI 1828 Przeworsk -1886 Lwów) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 102-105

Właściwie : Czaplicki Ferdynand Władysław

 

301. Czarnecki Julian [Czernecki] (ok.1833-1901 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 63

 

302. Czarniecki Jan Aleksander (ok.1843-1918 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 63

 

303. Czasławski (Czesławski) August (ok.1846 Przemyśl -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 106-107

 

304. Czasławski August (?Przemyśl-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 63

 

305. Czechowicz Józef (1845 Rudki - 1889 Stanisławów) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 107-108

 

306. Czerwiński Ludwik (?-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 64

 

307. Dąb-Dąbczańscy i Jan Żalplachta Zapałowicz : przyczynki do dziejów powstania styczniowego / Józef Białynia-Chołodecki. – Lwów : H. Altenberg , [1913](Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich pod zarz. Karola Jasińskiego). - [8], 80 s. : il. ; 16x23 cm

Dostępna także w postaci cyfrowej : Śląska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=19448

 

BN nr inw. I 185.378, II 2.016.330 A

 

308. Gen. Jarosław Dąbrowski 1836-1871 / Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1967. - 184, [4] s. : il. ; 18 cm. – (Bitwy, Kampanie, Dowódcy ; 4)

 

PBW Lubaczów nr inw. WL 11170

 

309. Jarosław Dąbrowski : 1836-1871 / Jerzy Zdrada. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. - 472, [4] s., [19] k. tabl. : il., mapa ; 18 cm. - Bibliogr. 442-445. Indeks

 

PBW Jarosław nr inw WJ 24054

PBW Lubaczów nr inw. WL 18011, WL 19702

PBW Przeworsk nr inw. WK 17239

 

310. Wspomnienia o generale Jarosławie Dąbrowskim / Włodzimierz Rożałowski ; oprac. Władysław Bortnowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1951. - 88 s. : il., mapa ; 20 cm

 

PBW Lubaczów nr inw. WL 797

PBW Przemyśl nr inw. WP 1483

 

311. Dębkowski Florian (Przeworsk) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 127

 

312. Dollmaier Ignacy [Dallmayer, Dallmajer] (ok.1818 Przemyśl-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 64-65

 

313. Dollmaier Józef [Dallmayer, Dalmajer, Dallmajer] (ok.1843 Przemyśl-1915 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 65

 

314. Dornwald Michał (ok.1830 Przemyśl-ok.1897 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 65

 

315. Dworski Aleksander (1822 Lwów-1908 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 66-67 : fot., portr. Jan

Naczelnik przemyskiego okręgu powstańczego, wiceburmistrz i burmistrz Przemyśla

 

316. Dymnicki Florian (ok.1843 Przeworsk-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 142-143

 

317. Dziadula Jan [(Dziadula, Woreczek ) Jan] (ok.1845-1930 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 67 : fot., portr.

 

318. Ergetowski Jan [Ergietowski, Hergetowski] (ok. 1846 Korczyn/Krosna-1917 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 67-68

 

319. Fałat Józef (1841 Tuligłowy-1933 Bystra) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 68-69

Uczeń gimnazjum w Przemyślu, absolwent przemyskiego Seminarium Duchownego, nauczyciel i dyr. przemyskiego Semanarium Nauczycielskiego Żeńskiego. Brat malarza Juliana Fałata

 

320. Fiałkowski Antoni (?Komarno-?Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 69

Służył w oddziałach Czechowskiego, Jeziorańskiego, Wysockiego, uczestnik bitew pod Potokami, nad Tanwią, pod Huta Krzeszowską, Kobylanką i Radziwiłłowe ; po powstaniu skazany na 2-letnie więzienie, następnie zatrudniony jako rządca dóbr

 

321. Fleszar Walenty (?-1931 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 69 : fot.

 

322. Forczyk Grzegorz false Jachimowicz (Dachimowicz, Dochimowicz) Mateusz (ok. 1833 Przemyśl -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 160

Przemyślanin, syn Antoniego, zesłaniec

 

320. Forczyk Grzegorz [false Jachimowicz(Dachimowicz, Dochimowicz) Mateusz] (ok. 1833 Przemyśl-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 70

 

321. Frankiewicz Franciszek (ok. 1848 Rokietnica k. Przemyśla -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 161-162

 

322. Gamski Franciszek (1844 Przemyśl-1899 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 70-71 : fot.

Obywatel Przemyśla, powstaniec 1863 r., przedsiębiorca budowlany, właściciel cegielni w Nahrybce, współtwórca Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, udzielił też wsparcia budowie gmachu „Sokoła” w Przemyslu

 

320. Gawalewicz Karol (ok.1849 Leżajsk-1939 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 71

Podporucznik, w oddziale Jeziorańskiego

 

321. Gergowich Bronisław [Giergowich] (ok.1844?-1913 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 71

 

322. Getritz Aleksander (1841 Rzeszów - 1917 Lwów) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 189-191

 

323. Gimlewicz Jacenty (?-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 85 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

324. Ogrodnik w Podemszczyźnie – dobrach Ponińskich

 

325. Gliniecki Konstanty (ok. 1840 Narol -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 194

 

326. Głochowski Julian [Głuchowski] (ok.1836?-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 71

327. Pochowany w kwaterze powstańców 1863 r.

 

328. Głuchowski Karol (1831 Horodenka-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 195-197

 

329. Goebel Józef (?-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 71

Powstaniec 1863 r., po powstaniu – urzędnik kasy oszczędnościowej, członek przemyskiego Towarzystwa Gimnast. „Sokół” w l. 1889-1893

 

330. Gomulski(Gamulski, Gomulewski) Dymitr (ok. 1840 Oleszyce -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 204

 

331. Gorczyński Jan (ok. 1841 Lubaczów -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 205

 

332. Gorzeński Leon h. Nałęcz (ok.1841?-1919 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 71-72 : fot.

 

333. Górecki Marcin vel Maciej (ok. 1840/1841 Przemyśl -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 207

Za udział w powstaniu zesłany na trzy lata – w rocie kałuskiej, w 1868 r. odesłany do Austrii

 

334. Gorecki Marcin [Maciej] (ok.1840/1841 Przemyśl-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 73

 

335. Grabiński Józef [Grubiński] h. Pomian (1842 Wola Świdzińska-1904 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 73 : fot.

 

336. Grabowski Jan (ok.1841/43 Krosno -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 208-209

 

337. Grocholski Szymon (Dybków k. Jarosławia) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 213

 

338. Grodzicki Wincenty ksiądz (1825 Stara Wieś - 1898 Krużlowa) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 214

 

339. Gross Karol (ok. 1835 Rzeszów- ?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 217

 

340. Grottger Jarosław (1840 Lwów - 1918 Kraków) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 219-220

Brat Artura Grottgera - malarza

 

341. Gruszczyński Jan vel Gruszka Jan (1837 Dresin -po 1894) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 221-223

 

342. Gryziecki Marcin (ok.1848 Pruchnik -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 225

 

343. Grześkowski (Grzeszkowski) Tomasz (ok. 1848 Kolbuszowa -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 228

 

344. Hajdukiewicz Jan (ok.1817 Adamówka -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 239

 

345. Hardy Jan (1842/43 Dąbrówka Ruska -po 1923) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 241

 

346. Józef Hauke-Bosak //W: Wodzowie Polski : szlakami chwały oręża polskiego / Edmund Oppman. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej Sp z oo., 1935. – S.[3], 325-338, [1]

Dostępna także w postaci cyfrowej : Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa :

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=17295

 

PBW Przemyśl nr inw. 21 147/Cz1P/A/929-052A/Z

 

347. Generał Józef Hauke-Bosak 1834-1871 / Eligiusz Kozłowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1973. - 456 s., [1] k. tabl. : il., mapy, portr. ; 24 cm. - Bibliogr. 429-434. - Indeksy

 

PBW Jarosław nr inw. WJ 30111

PBW Lubaczów nr inw. WL 18293

PBW Przemyśl nr inw. WP 19284, WP 31708

 

348. Heyda Józef [Haywas, Hejda] (przed 1850?-1930 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 74 : fot.

Powstaniec, po 1864 r. notariusz w Przemyślu (kancelaria przy Rynek 23), od 1912 r. członek Tow. Gimnast. „Sokół”

 

349. Ostatnia kampanja gen. Kruka Heydenreicha / Stefan Pomarański. - Warszawa : [b. w.], 1933. - 27 s. : il. ; 25 cm. - Odb. z tomu V „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”

Heydenreich, Michał Jan (1831-1886)

Rydzewski, Euzebiusz (1841-1882)

BN nr inw 2.033.161, 582.856

 

350. Zwycięzca spod Żyrzyna : generał Michał Heydenreich-Kruk (1831-1886) / Zdzisław Bieleń. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 271 s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm. - Indeksy. – ISBN 83-227-2529-9

Heydenreich, Michał Jan (1831-1886)

BN nr inw. 2.627.686, 2.263.794

 

351. Hild Jozef de Hildebrand [Hildebrand Józef] (1830 Przemyś-1896 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 74

Przemyślanin, asesor w magistracie samborskim, uczestnik powstania 1863 r.

 

352. Hinzinger Józef Władysław [Hinciger](?-przed 1930 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 74

Po powstaniu nauczyciel w szkole miejskiej w Przemyślu, członek Towarzystwa Gimnast. „Sokół”

 

353. Horak Jan (ok.1843 Medyka-1914 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 75

Pracował w dworze Pawlikowskich w Medyce, w oddziale Borelowskiego, brał udział w bitwach : pod Panasówką, ranny pod Batorzem

 

354. Hradel Wojciech (?-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruści-cka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 75

 

355. Jakubek Karol [Jakóbek] (?-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 75

Przed powstaniem referent biurowy w kancelarii adwokackiej Walerego Waygarta

 

356. Jaworski Józef, Eustachy [Władysław] (ok.1848?-1907 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 75

Po powstaniu kierował firmą budowlaną w Przemyślu, w l. 1888-1906 członek Towarzystwa Gimnast. „Sokół”

 

357. Kalina Karol (?-?Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 75

Pochowany w Przemyślu

 

358. Rządy powstańcze Konstantego Kalinowskiego na Litwie i Białorusi : szkic do dziejów powstania styczniowego (1863-1864) / [Stanisław Łaniec]. - Olsztyn : nakł. własnym autora, 2006. - 124 s., [7] k. tabl. : il. ; 21 cm

Kalinowski Konstanty (1838-1864)

 

359. Na drodze do świętości : Rafał Kalinowski - powstaniec 1863 i karmelita bosy / red. Eugeniusz Niebelski, Stanisław Wilk ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. I Katedra Historii Nowożytnej. Katedra Historii Zakonów]. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. - 295 s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 266. Indeks. – ISBN 978-83-7363-780-3

Rafał Kalinowski (św. ; 1835-1907)

BN nr inw. 2.665.629, 2.342.894 A

 

360. Powstaniec - zakonnik [ojciec] Rafał Kalinowski / Ryszard Bender. - Warszawa : „Pax”, 1977. - 246, [2] s., [2] k. tabl. : il., portr. ; 18 cm. - Indeksy.

Rafał Kalinowski (św. ; 1835-1907

 

BN nr inw. 1.021.397, 898.857 A

 

361. Karol Kalita „Rębajło” : 1830-1919 / Krystyna Butkiewicz ; [il. Konstanty Maria Sopoćko]. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1976. - 142, [2] s. ; 15 cm. - (Bitwy, Kampanie, Dowódcy ; 4)

 

PBW Lubaczów nr inw. WL 21827

 

362. Kałłaur Symon (ok.1839 Litwa-1882 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 76 : fot.

 

363. Karmański Sylwester (?-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 85 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

 

364. Kaznowski Józef (ok.1840?-1912 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 76-77 : fot.

 

365. Syn Odzyskanej Ziemi : Wojciech Kętrzyński (1838-1918) / Edward Serwański. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : „Pax”, 1989. - 284, [4] s., [8] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm. – ISBN 83-211-1013-4

 

PBW Przeworsk nr inw. WK 36008

 

366. Kieler (Kielar, Keller) Stanisław (ok. 1841 Haczów -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. – S. 316-317

 

367. Klimek Józef (1817 Cieszanów-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 85 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Rusznikarz

 

368. Knap Franciszek (?-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 85 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Mieszczanin z Oleszyc

 

369. Kobylski (Kobyliński) Karol (1846 Wielopole Skrzyńskie -?) //W:Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 341

 

370. Kochański Zdzisław vel Kocyan Roman (Romuald) (ok.1845 Łańcut -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 342

 

371. Kojeń-Kolesiński Seweryn (1840 Łukawica-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 85 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Kapitan kosynierów w oddziale M. Borelowskiego

 

372. Kolanko Franciszek (ok.1849 Krościenko -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 344

 

373. Kolasiński Walenty (ok. 1846 Brzozó - 1868 Omsk) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 345-346

 

374. Koller Stanisław (ok. 1847 Gorlice -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 347

 

375. Kończ Antoni (ok.1833 Gnojno-1914 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 76-77 : fot.

 

376. Koperniok (Kopernik, Koperniak) Jan (ok.1840 Moszczenica -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 357

 

377. Korczyński Aleksander (ok. 1824 Brzozów -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 359

 

378. Kosmanowa Alojza (1834?-1904 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 76, 78 : fot.

Nazwisko panieńskie : Kubek, kurierka powstańców

 

379. Kossak Leon (1827 Wiśnicz Nowy - 1877 Kraków) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 363-364

380. Brat Juliusza, artysty-malarza oraz Władysława powstańca-emigranta

 

381. Koturba Józef [Kotarba] (ok.1844-1903 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 78-79 : fot.

 

382. Kozicki Józef (1831 Dzików - 1867 Archangielsk) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 373

 

383. Rafał Krajewski (1834-1864) : powstańczy minister, architekt i poeta / Krzysztof Krajewski-Siuda ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. - 242 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 211-220. Indeks. - ISBN 83-89709-40-6

 

384. Kruczek (vel Kruczkiewicz) Józef (1843 Rzeszów -przed 1928 Przemyśl) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 385-386

 

385. Kruczek Józef (ok.1843 Rzeszów-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 78-79 : fot.

 

386. Krukowiecki ? (?-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 78

 

387. Krusinowski Maciej (ok.1839 Głębokie -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 388-389

 

388. Krysa Antoni (ok. 1845-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 393

Pochodził z Maćkowic, zesłaniec

 

389. Stanisław Krzemiński : człowiek i pisarz / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - 348 s. ; 20 cm. - Bibliogr. pism S. Krzemińskiego s. 293-330. - Indeks

 

PBW Jarosław nr inw. WJ 41631

PBW Lubaczów nr inw. WL 31704

PBW Przemyśl nr inw. WP 68620

PBW Przeworsk nr inw. WK 28839

 

390. Kubicki Michał (ok.1842 Kolbuszowa -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 404

 

391. Kuliński Erazm (?-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 78

 

392. Kustra Władysław (?-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 78

Przed powstaniem pracował jako pisarz w kancelarii Walerego Waygarta

 

393. Kwak Józef (ok.1836 Działo-1909 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 78-80 : fot.

W oddziale Kurowskiego, uczestnik bitwy pod Miechowem, inżynier

 

394. Kwaśniewski Feliks (ok.1837?-1913 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 80-81 : fot.

395. Po 1863 r. właściciel hotelu, członek przemyskiego „Sokoła”

 

396. Kwiatkowski Zdzisław [Stanisław] (ok.1843?-1903 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 80-81 : fot.

Działacz przemyskiego „Sokoła”

 

397. Lacki Jan (ok.1841?-1908 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 80, 82 : fot.

 

398. Lanc (Lanz, Lenc) Michał (ok.1843 Kolbuszowa -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 425-426

 

399. Generał Marian Langiewicz : 1827-1887 / Stanisław Myśliborski-Wołowski. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, dr. 1971. - 179, [5] s. : il. ; 18 cm. - (Bitwy, Kampanie, Dowódcy ; 7/71)

400. BN nr inw. 457.573, 806.393

401. PBW Przemyśl nr inw. WP 16778

 

402. Marian Langiewicz / Helena Rzadkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1967. - 433, [3] s. ; 21 cm

Bibl. PWSW nr inw. 1774 H

PBW Brzozów nr inw. BM 10708

PBW Jasło nr inw. JM 18470

PBW Krosno nr inw. M 14227

PBW Mielec nr inw. BMWyp 11906

 

403. Lanikiewicz Józef (1847?-1920 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 83, 82 : fot.

Sierżant, wicestarosta przemyski

 

404. Lasek Andrzej (Przeworsk) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 427

 

405. Lasocki Leopold [Kazimierz] h. Dołęga (ok.1835?-1895 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 83

 

406. Sybirak Wacław Lasocki i jego zbiory pamiątek o roku 1863 / Grażyna Jakimińska //W: Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku / red. Eugeniusz Niebelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006. – S. 195-217

Lasocki Wacław (1837-1921) ziemianin, polski lekarz i społecznik, pamiętnikarz i bibliofil, uczestnik powstania styczniowego, zesłaniec

 

407. Lechowski (Lachowski) Włodzimierz (1843 Rzeszów - 1868 Kraków) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 429-432

 

408. Lepianka Wojciech (ok.1834?-1918 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 83

 

409. Jan Lerski : uczestnik powstania styczniowego, przemysłowiec, obywatel i radny m. Lwowa / Józef Białynia Chołodecki, Stanisław Rachwał. – Lwów : Druk. Piotrowski, 1926. – 15 s ., 1 k. tabl. : 1 portr. ; 25 cm

 

Bibl. MNZP nr inw. 5 032

 

410. Lerzel (Lercel) Henryk Ludwik (1843/1844 Czude - 1915 Lwów) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 433-434

 

411. Leszczyński Franciszek (1841 Solina - 1904 Olszanica) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 434-436

 

412. Liberacki (Liberadzki) Franciszek (Miżyniec k. Niżankowic) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 439440

 

413. Litwiński Tomasz [Lutwiński] (ok.1840 Żołynia?-1919 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 83

Kolejarz, członek przemyskiego Tow. Gimnast. „Sokół”

 

414. Longchamps de Berier Wincenty Napoleon [Lonchamps] (1808 Lwów-1881 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 83-84 : fot.

Komornik lwowski, oficer b. Wojsk Polskich z 1831 r., sekretarz księcia Sanguszki w 1936 r., więziony w 1846 i 1863 r., c.k. notariusz przy Sądzie Obwodowym w Przemyślu, brat –bliźniak Bogusława - lwowskiego lekarza.

 

415. Lorenowicz Jan Kanty (1821 Kaszyce k.Przemyśla-1895 Łuczyce) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 84-85 : fot.

Malarz, rysownik, grafik, konserwator dzieł sztuki, dzierżawca majątków ziemskich (Klików, Łuczyce)

 

416. Lutyk Jan (ok.1839 Seroki/Litwa-przed 1928 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzie-je Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 85

 

417. Łączkowski Walerian vel Walery (ok.1844 Łopuszna -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 453-454

 

418. Łękawski Teofil Karol [Łękowski] (1834 Przemyśl-1923Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 85-87 : fot., portr.

Ksiądz katolicki, emisariusz i pełnomocnik rządu powstańczego, katecheta i dyr. szkoły klasztornej PP. Benedyktynek, zał. Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego (1871), zał. ochronki, członek Tow. Gimnast. „Sokół”, rektor Seminarium Duchownego, prepoz. infułat kapituły przem., członek przemyskiego Tow. Przyjaciół Nauk, autor prac z katechetyki oraz monografii „Katedra przemyska...”

 

419. Łoś August (1829-1902) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 86 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Hrabia, ziemianin z Werchraty, współpracował z Komitetem Lwowskim księcia Adama Sapiehy, organizator dostawy broni i amunicji dla oddziałów działających w Lubelskim

 

420. Łoś Emil (?-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 86 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Walczył w oddziale Wiśniewskiego na Wołyniu, pod Korytnicą

 

421. Łoś Joanna z Ponińskich (?-?) // Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 86 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Członkini organizacji „Komitet Niewiast Polskich” pomagającej powstańcom i opiekującej się rannymi

 

422. Łukaszkiewicz (Łukaszewicz) Jan (ok.1847 Rzeszów -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 458-459

 

423. Łysakowski Jan (?-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 86 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Walczył w oddziale Leona Younga, póżniej nadleśniczy w Nowej Grobli – w dobrach Zamoyskich

 

424. Mach Sebastian (1844 Budy Łańcuckie - 1909 Kraków) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 463-464

Lekarz, mieszkał w Kańczudze i Jarosławiu

 

425. Machczyńska Emilia (ok. 1834?-1926 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 87-88 : fot.

426. Nazwisko panieńskie : Wrodzińska, uczestniczka powstania

 

427. Machniewicz Kazimierz (ok.1846 Wierzawice k. Łańcuta -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 464-465

 

428. Ksiądz Antoni Mackiewicz w latach manifestacji, konspiracji i powstania (1861-1863) / Stanisław Łaniec ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instytut Historii. Katedra Historii Polski i Powszechnej XIX wieku Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instytut Historii, 2001. - 48 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 35-48

 

429. Malczewski Jan (ok.1843?-1933 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 88 : fot.

 

430. Malczuk Wincenty (ok.1841 Przemyśl-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 88

 

431. Dwaj Juliusze / Lucjan Siemieński. Mowa na nabożeństwie żałobnym ś.p. Juliusza Tarnowskiego / Władysław Chodkowski. Notatki z życia Juliusza Tarnowskiego / Stanisław Tarnowski. Juliusz Tarnowski / Ferdynand Kuraś ; [wybór oprac. i przygot. do dr. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, [1999]. - 324 s. : il., err. ; 19 cm. - Tyt. okł.: Dwaj Juliusze 1831-1864. Reprint druków poświęconych pamięci powstańców z 1831 i 1863 r. – ISBN 83-908857-3-5

Małachowski, Juliusz (1801-1831)

Tarnowski, Juliusz (1840-1863)

BN nr inw.1.956.387, 2.162.313

 

432. Mańkowski Bogdan h. Jastrzębiec (1845 Lubaczów-1863 Korytnica) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 86 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Poległ 28 VII pod Korytnicą i tam pochowany

 

433. Mańkowski Władysław (?-1927 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 88

Aptekarz, członek przemyskiego Tow. Gimnast. „Sokół”

 

434. Mazur Jan (ok.1841 Przemyśl-1912 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 88-89 : fot.

 

435. Miazga Antoni (ok.1840/1843 Nowa Grobla k. Radymna-przed 1928 Przemyśl) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 508

 

436. Miazga Antoni (1841 Nowa Grobla k. Radymna-1908 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 89-90 : fot.

Leśniczy w dobrach Potockich, za udział w powstaniu skazany na zesłanie, zwolniony, członek przemyskiego Tow. Gimnast. „Sokół”

 

437. Michałowski Ludwik (?-?Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 90

 

438. Michniewicz Paweł (ok.1833 Sanok -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 513

 

439. Miernicki Antoni (ur.1817/1822 Bircza -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 520-522

 

440. Generał klęski : Ludwik Mierosławski : (1814-1878) / Marian Żychowski. - Warszawa : "Iskry", 1965. – 278, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Biblioteczka Niezapominajki)

 

PBW Przemyśl nr inw. WP 47212

 

441. Migiel Jan (ok.1833?-1909 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 90-91 : fot.

 

442. Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Syxtus) 1832-1886 - członek Rządu Tymczasowego Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec / Ryszard Bender. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982. - 251, [1] s. ; 20 cm. - Rés. - Sum. – Indeks. – ISBN 83-00-00007-0

 

BN nr inw. I 1.160.694, I 1.287.412 A

 

443. Józef Nieczuja Miniewski : jego udział w powstaniu styczniowem / wyd. Michał Michałowski. - Lwów : nakł. prywatny, 1918. - 94, [1] s., [10] s. tabl. ; 24 cm. – Zawiera : Notatki z lat młodych. Epizody. Listy otwarte. Głosy krytyki. Wiersze

Miniewski Józef (1841-1926)

 

BN nr inw. II 1.516.082, II 132.083 A

 

444. Mittig (Mittyg, Mittich) Jan (1841 Siedliska k. Przemyśla - 1909 Przemyślany) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 531-532

 

445. Monné Karol (1818-?-1905 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 90-91 : fot.

Starszy inżynier Kolei Karola Ludwika w Przemyślu. Mianowany przez Rząd Narodowy 1863 r. poborcą funduszy na cele powstania, szef łączności powstańczej okręgu przemyskiego, członek od 1884 r. przemys-kiego Tow. Gimnast. „Sokół”. Ojciec Wandy Monné, narzeczonej Artura Grottgera, zamężnej Młodnickiej.

 

446. Muczkowski Tadeusz (1824-1863) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 86 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Ziemianin z Cewkowa, zmarł 27 XII 1863 r., pochowany w Starym Dzikowie

 

447. Musyłkowicz Józef (ok.1811 Przeworsk -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 541

 

448. Myszkowski (Mieszkowski) Władysław (1840 - 1905 Łwów) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 544-545

 

449. Niemczewski Szczęsny h. Rawicz (1838 Kobylnica Ruska-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 86 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Urzędnik Dyrekcji Skarbu, służył jako szeregowy w oddziałe J. Wysockiego; po powstaniu sekretarz Rady Powiatu

 

450. Niemiec Paweł (ok.1844 Średnie -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 553-554

 

451. Niemierowski Michał [Niemirowski] h. Trzaska (ok.1843?-1925 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 92 : fot.

Oficer wojsk powstańczych, dyr. szkoły powszechnej, członek Tow. Gimnast. „Sokół”w Przemyślu

 

452. Niesiołowski Stanisław (ok.1840 Lacka Wola -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 554

 

453. Niezabitowski Henryk (ok.1832 Kolbuszowa -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 554-555

 

454. Nikel Stanisław (ok.1832 Przeworsk -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 555

 

455. Niziński (Niżyński) Stefan Adolf (1847 Biecz - 1927 Krosno) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 556

 

456. Nogaj Stanisław (Brzozów) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 557

 

457. Nowak Franciszek (ok.1845 Jasienica -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 558-559

 

458. Nowak Jan (ok. 1830?-1903 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 92-93 : fot.

Porucznik wojsk powstańczych 1863 r.

 

459. Nowakowski Franciszek (ok.1847 Krosno -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 560

 

460. Nullo i jego towarzysze / Karolina Firlej-Bielańska ; przedm. Stefana Żeromskiego. - Warszawa : Księgarnia Robotnicza, 1923. - [8], V, [1], 191, [3] s., 16 k. tabl. ; 23 cm.

Nullo Francesco (1826-1863)

BN nr inw. 110.543, 512.246, 524.353, 2.000.413

 

461. Z Podlasia do Mielca : Oborscy w powstaniu 1863 roku i ich późniejsze losy / Jerzy Skrzypczak. - Mielec : Muzeum Regionalne, 2013. - 108 s. : il. kolor. ; 20 cm. – (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu ; nr 32). - ISBN 978-83-61911-40-1. - Publikacja wydana dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego

Rec. : O powstaniu i Oborskich / kb // Korso. - 2013, nr 3, s. 25

 

462. Olechowski Władysław h. Ratuld (Ratułd) (1842?-1937 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 92-93 : fot.

 

463. Olszewski Leopold h. Prus (ok.1846?-1912 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 92, 94 : fot.

 

464. Orłowski Józef (ok.1839 Kraków-1891 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 94-95 : fot.

Lekarz sztabowy wojsk powstańczych 1863 r., ranny pod Koniecpolem, po 1863 r. w Przemyślu – dyrektor Szpitala Powszechnego, w l. 1890-1891. prezes przemyskiego Tow. Gimnast. „Sokół”

 

465. Ostrowski Michał (1840 Stara Wieś - 1908 Lwów) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 586

 

466. Ostyński Mateusz (ok.1820/21 Raniżów -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 587-588

 

467. Pabisz Jan vel Cetnarowski(Cytnarowski) Jan (1841/42 Kobylanka-po 1908) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 589

 

468. Pacana Maciej (Błaszkowski) (1841 Błażkowa -1863) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 589-591

 

469. Padawer (Padwer) Markus (ok.1846 Dębica-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 592

Żyd, syn Lejby i Ryfki

 

470. O powstańczym generale : życie i walka Zygmunta Padlewskiego / Krzysztof Dunin-Wąsowicz. - Warszawa : „Iskry”, 1960. - 101, [3] s. : il. ; 20 cm. – (Biblioteczka Niezapominajki). - Bibliogr. s. [103]

 

PBW Brzozów nr inw. BM 4531

PBW Jasło nr inw. JM 6738

PBW Lesko nr inw. LM 3385

 

471. O powstańczym generale / Krzysztof Dunin-Wąsowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Iskry", 1966. - 102, [2] s., [8] k. tabl. : il. ; 20 cm. – (Biblioteczka Niezapominajki). - Bibliogr. s. [104]

Padlewski Zygmunt (1835-1863)

 

PBW Przemyśl nr inw. WP 47358

 

472. Zygmunt Padlewski 1835-1863 / Władysław Karbowski ; red. nauk. Marian Anusiewicz ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Dawnego Wojska Polskiego. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1969. - 447, [1] s., 10 s. tabl. : il., mapy, err.; 23 cm. - Bibliogr.

BN nr inw. 425.669, 777.232

PBW Lubaczów nr inw. WL 13104

 

473. Pakosz Maksymilian false Bocheński Władysław (ok.1837 Laszki k. Radymna-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 593

 

474. Paluch Franciszek vel Ludwik (ok.1846 Dukla-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 594-596

 

475. Panek (Paniec) Wawrzyniec (ok.1843/1846 Mielec-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 596

 

476. Pańkowski Zygmunt (Łąka) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 596

 

477. Paprocki Wincenty Roman [Paprocki Henryk] h. Jastrzębiec (ok.1839 Kuchary-1910 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 94-95, 97 : fot.

Geometra, powstaniec 1863 r. z Kieleckiego, od 1879 w Przemyślu jako urzędnik Tow. Zaliczkowego Rolnego, członek Tow. Gimnast. „Sokół”

 

478. Partyński Jakub (ok.1842 Rzeszów-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 598

 

479. Paskiewicz (Paszkiewicz) Aleksander (1837 Siepietnica -1908 Lwów) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 598-602

 

480. Passelli Władysław [Passella] (1842 Przemyśl-1897 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 96-97 : fot.

481. Weteran 1863 r., urzędnik Kolei Karola Ludwika

 

482. Paszyński (Paczyński, Paszczyński, Pączyński) Leopold (ok.1844 Biecz/Jasło -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 603

 

483. Paśko Wawrzyniec (1830 Tyczyn –po 1904) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 603

 

484. Patkiewicz Władysław Roman (ok.1845 Pawłosiów -?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 603

 

485. Patronowicz Jan Julian (1845 Przemyśl?-1917 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 97-98 : fot.

Zesłaniec za udział w powstaniu 1863 r., skarbnik i dyrektor przemyskiego Tow. Zaliczkowego Rolnego, w l. 1896-1914 członek tutejszego Tow. Gimnast. „Sokół”

 

486. Pawelski Paweł (1843 Kańczuga-po 1923) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 604

 

487. Pawlikowski Bogusław (Bogusz) (ok.1843 Małnów -1867 Lwów) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 604-606

 

488. Pękalski Szczepan ; Pękalski Tytus (Dębowiec k. Jasła) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 610

 

489. Piechowski Feliks (Szczęsny) (1844 Zarzecze–po 1923) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 615-616

 

490. Pieska Józef (ok.1845 Wola Mielecka-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 617

 

491. Pietrzkiewicz Edward Tomasz (Zarszyn) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 619

 

492. Ks. Euzebiusz Pinakiewicz na tle wydarzeń z lat 1861-1864 w Łysogórach / Jan Kulpiński. - Dębno ; Jeziorko : Agencja JP Jacek Pernal, Ryszard Garus, 2010. – 36 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-61852-25-4

 

493. Konrad Korwin Piotrowski kapitan z oddziału Dyonizego Czachowskiego / Aleksander Medyński. - Brody : Koło . T. S. L. w Tarnopolu, 1913. - 15 s., [2] k. portr. ; 21 cm.

Piotrowski, Konrad Korwin (1845-?)

BN nr inw. 1.519.298, 186.892 A

 

494. Pius-Pijaner Jan (ok.1845 Biecz-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 625

 

495. Podbielski Łukasz (?-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 98

Po powstaniu inspektor inspektor dróg krajowych, członek przemyskiego Tow. Gimnast. „Sokół”

 

496. Podlaszecki Franciszek Ksawery (1848 Przemyśl?-1910 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 98 : fot.

Po powstaniu prowadził prywatną łaźnię, czynny członek przemyskiego Tow. Gimnast. „Sokół”w l. 1893-1910

 

497. Podwyszyński Antoni (ok.1841Przemyśl?-1883 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 98-99 : fot.

 

498. Polakiewicz Feliks (ok.1845 Jarosław-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 628-629

 

499. Popiel Feliks (ok.1847 Sokolniki k.Dzikowa-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 632

 

500. Popielski Jan (Aszenfeld) (ok.1840 Rzeszów-?) //W: Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 633

Żyd

 

501. Popławski Józef Antoni h. Trzaska (1837 Majdan Sieniawski-1918 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 98-100 : fot.

Oficer armii austro-węgierskiej, członek tajnej organizacji narodowej, uczestnik 6 bitew w powstaniu 1863 r., na emigracji we Francji, Turcji i Rumunii, pracując tam w służbie telegrafów i kolei., po pwrocie dyrektor przemyskiego Tow. Zaliczkowego

 

502. Porczyński Aleksander (ok.1828 Brzozów/Białozów?)//W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 633-634

 

503. Porembalski Władysław (Rudawki) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 633-634

 

504. Posiński Julian (Dębica) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 636

 

505. Andrzej Potiebnia, bohater wspólnej sprawy / Zygmunt Młynarski, Andrzej Slisz. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1955. - 83, [1] s. : il. ; 17 cm.

Potiebnia, Andrzej Opanasowicz (1838-1863)

 

BN nr inw. 312.990, 675.976

506. Przeorski Józef (ok.1844?-1916 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 100

 

507. Przybylski Jan (1846 Kolbuszowa-po 1923) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magda-lena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 641

 

508. Henryka Pustowójtówna : sylwetka biograficzna 1838-1881 / Fr[anciszek] Rawita Gawroński. – Kraków : Gebethner i S-ka, 1911 (Lwów : Drukarnia Ludowa). - 40 s. ; 22 cm.

Pustowójtówna, Anna (1838-1881)

Dostępna także w wersji cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa :

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=4222

BN nr inw. 69.772, 187.939, 2.004.902

 

509. Najdziwniejszy z adiutantów : opowieść o Annie Henryce Pustowójtównie / Dioniza Wawrzykowa-Wierciochowa. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1968. - 502, [2] s. : il. ; 18 cm. - Bibliogr.

BN nr inw. 413.482, 766.540

PBW Przeworsk nr inw. WK 12095

PBW Przemyśl nr inw. WP 44995

 

510. Puza (Puzyna, Muze) Klemens (ok.1846-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 644-645

 

511. Pyszyński Leon (ok.1843/1844 Brzozów-1887 Nowy Sącz) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 646

 

512. Radecki Rudolf Henryk (1843 Podzwierzyniec-1902 Kraków) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 647

 

513. Rajski [brak imienia] (?Narol-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 87 : Powstańcy i działacze organizacji narodowej w Lubaczowskiem

Powstaniec z Narola

 

514. Ratusiński (Ratuszyński) Jan (ok.1819/1820 Mielec-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 649

 

515. Reicher Daniel (vel David) (1846 Przeworsk-1887 Kraków) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 651

Żyd, syn Lejzora

 

516. Riedl (Rydel) Feliks (Szczęsny) Wiktor (1850 Dydnia k. Brzozowa-po 1877) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 654

 

517. Riedl (Riedel, Rydel) Ludwik (1837 Żmigród - Jasielskie-1897 Baligród) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 654-655

 

518. Roman Rogiński, powstaniec 1863 r : zeznania i wspomnienia / Roman Rogiński ; przygot. do dr. [i przedm.] Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 149, [3] s. : fot., 1 mapa, portr. ; 20 cm. - Indeksy. – ISBN 83-01-04579-5

 

Bibl. MNZP nr inw. 26 645

Bibl. TPN Przemysl nr inw. 18446, 22 188

PBW Jarosław nr inw. WJ 40001

PBW Lubaczów nr inw. WL 29540

PBW Przemyśl nr inw.WP 63771

 

519. Rogoziński Rudolf (ok.1844/45 Jarosław-1898 Lwów) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 658-659

 

520. Kazimierz Rojowski (1798?-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 87

Oficer w armii Królestwa Polskiego, ziemianin z Nowego Sioła, czynny członek organizacji narodowej, organizator szpitala dla rannych powstańców we własnym dworze ; po powstaniu zastepca prezesa Wydziału Powiatowego w Cieszanowie

 

521. Roliński Antoni (Jarosław) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 659

 

522. Mieczysław Romanowski / Felicya z Wasilewskich Boberska ; Wydawnictwo Fundacyi im. ś. p. Felicyi z Wasilewskich Boberskiej. - Lwów : Wydawnictwo Fundacyi im. ś. p. Felicyi z Wasilewskich Boberskiej, 1893. - [2], 34 s. ; 22 cm

Romanowski Mieczysław (1833-1863)

Reprod. cyfrowa w cBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=11545

BN nr inw. 136.806 Współopr. z: 136.805, 835.747 A

 

523. Romer Ksawery false Bryk Kazimierz (Grabownica k. Brzozowa) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 661

 

524. Rott Antoni (1844 Dubiecko-1909 Stanisławów) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 663

 

525. Rozabofger (Rozebajger?) Jan (Haczów) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 664

 

526. Rozborski Antoni (ok.1846 Przemyśl-1883 Przemysl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 100-101

Uczeń, w oddziale płk. Leona Czechowskiego, kontuzjowany w bitwie pod Hutą Krzeszowską, po powstaniu przedsiębiorca w branży kolejowej.

 

527. Rozmuski Konstanty (ok.1845 Krosno-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 666

 

528. Rucki Alexander Welamin [Rucki Aleksander] (?-1883 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 100, 101 : fot.

Oficer armii rosyjskiej, kapitan wojsk powstańczych

 

529. Rucki Jędrzej (Andrzej) (1839 Frysztak-po 1923) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 668-669

 

530. Rudnicki Antoni (ok.1846?-1909 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 101 : fot.

 

531. Karol Ruprecht : szkic biograficzny / przez Agatona Gillera. - Lwów : nakładem autora, 1875. - 161 s. ; 20 cm.

Ruprecht, Karol Adolf Antoni (1821-1875)

Dostępna także w wersji cyfrowej : Śląska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=11246&from=FBC

 

BN nr inw. 46.094, 40.519, 2.006.442

 

532. Rychlak Wojciech (ok.1836 Jeżowe pow. Nisko-1866 Kraków) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 672

 

533. Ryński Józef (ok.1846 Rudnik n. Sanem-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 675

 

534. Sadowski Edward (ok.1847/48 Rzeszów-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 678

 

535. Sadowski Maciej [Skliwa] (1830?-1890 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 101, 102 : fot.

Weteran z 1863 r.

 

536. Sadowski Stanisław (1836 Szebnie-1890 Szebnie) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 678

 

537. Sarama (Szarama) Walenty (ok. 1842 Kliszów n. Sanem-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 679

 

538. Schulz (Szulc) Adolf (Wiktor Adolf) (ok.1844 Leżajsk-przed 1897) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 684-685

 

539. Schwarc Bronisław (?-?Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 101

 

540. Seitelbach (Zettelbaum) Maurycy (Moryc) (ok.1843 Sietesz-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 688

 

541. Sieprawski (Sieprowski) Karol (Władysław Karol) (1844 Rzeszów-1909 Lwów) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 694

 

542. Sieprawski Władysław Karol (?-?Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 101

Wg wykazu J. Białyni-Chołodeckiego pochowany w Przemyślu

 

543. Zygmunt Sierakowski : bojownik o sprawiedliwość społeczną i wyzwolenie narodowe / Zbigniew Marciniak. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1956. - 260, [3] s., [2] k. map. : il. ; 17 cm.

 

PBW Jasło nr inw. JM 7222

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 26340, 35480

 

544. Zygmunt Sierakowski : naczelny wódz Żmudzi w r. 1863 / skreślił Wacław Koszczyc. - Lwów : Towarzystwo im. Stanisława Staszica, 1891 (Lwów : W. A. Szyjkowski). – 132 s. :il. ; 18 cm. - (Towarzystwo imienia Stanisława Staszica we Lwowie. Seria 1 ; R. 3, t. 27-28)

Na s. tyt. pseud. aut., nazwa aut.: Walery Wołodźko

 

BN nr inw. I 1.571.161, I 185.139, I 185.140

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 169813

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 119013 M/Dok. zabezp.

 

545. Zygmunt Sierakowski naczelny wódz Żmudzi w r. 1863 / skreślił Wacław Koszczyc. - Kraków : K. Wojnar, 1906 (Druk. Literacka pod zarz. K.L. Górskiego). - 128 s. ; 18 cm. – (Wydawnictwo Groszowe imienia Tadeusza Kościuszki ; nr 40). - Na s. tyt. pseud. aut., nazwa aut.: Walery Wołodźko

Dostępna także w wersji cyfrowej : Podlaska Biblioteka Cyfrowa :

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7331&dirids=1

 

BN nr inw. I 185.142, I 48.929

 

546. Zygmunt Sierakowski – Wallenrod powstania na Żmudzi / Maria Janion //W: Życie pośmiertne Konrada Wallenroda / Maria Janion. – Warszawa - Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. – S. 457-551. - Indeks. - ISBN 83-06-01840-0

PBW Przemyśl nr inw. WP 90 215

PBW Przeworsk nr inw. WK 37149

 

547. Sieroszewski Jan (ok.1835?-1897 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 102-103 : fot.

Weteran 1863 r. w randze kapitana

 

548. Siwiński Jan (ok.1845 Binarowa-po 1923 Kraków) //W: Galicjanie – zesłańcy po powsta-niu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 700-702

 

549. Udział obwodu jasielskiego w powstaniu styczniowym : biografia Jana Siwińskiego (1845-1924) - powstańca i zesłańca z Harklowej / Andrzej Stanisław Sepioł. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2009. - 135, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 127-135. - Wyd. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Jasła. – ISBN 978-83-927768-8-8

Siwiński, Jan (1845-1924)

BN nr inw. 2.680.229, 2.373.282

 

550. Jan Skalski (?-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 87

Powstaniec z Narola

 

551. Skółski (Skulski, Skulimowski) Aleksander Mieczysław (ok.1840/1841 Worwolińce-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 704-705

 

552. Skórski Ferdynand Łukasz (ok.1846 Kańczuga-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 705

 

553. Skrzynecka-Czyńska Matylda z Sygietyńskich (ok.1824-1908 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 64

 

554. Skwirczyński (Skwierczyński, Świerczyński) Teodor Skuba de (1831 Mielec-1901 Kraków) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 709

 

555. Skwirzyński Wincenty (1842 Przemyśl?-1907 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 102-103 : fot.

 

556. Słaba Karol vel Kazimierz (ok.1806 Padew pow. Mielec) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 709

 

557. Słomiany Michał (ok.1845 Sokołów-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 711

 

558. Słotwiński Henryk (ok.1828?-1894 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 102, 104 : fot.

Czynny działacz przemyskiego Tow. Gimnast. „Sokół” w l. 1884-1894

 

559. Socha Andrzej (ok.1823 Rudnik-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 716

 

560. Sokołowski [brak imienia] (?-?)//W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 102

Ojciec Stanisława Sokołowskiego h. Prawdzic (1867-1931) dyr. dóbr krasiczyńskich, oficera rezerwy, kawalera orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych [vide inskrypcja na grobie]

 

561. Sosnowski Michał (ok.1840?-1913 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 104, 105 : fot.

Uczestnik powstania w oddziale płk. Leona Czechowskiego, potem pracował jako urzędnik kolejowy

 

562. Sośniak Jan (ok.1835/1836 Ropica Polska-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 724

 

563. Stadnicki Henryk (ok.1842 Mrówla k. Rzeszowa-po 1881) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 726-727

 

564. Stafiński Władysław h. Gryf (ok.1826?-1923 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 104, 105 : fot.

Weteran 1863 r.

 

565. Starkiewicz(Starzewicz) Andrzej (ok.1825 Zielonka-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 730

 

566. Steczkowski Józef (ok.1833 Rzeszów-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 734

 

567. Stefański Ignacy (ok.1846 Ustrobna k. Krosna-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powsta-niu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 735-736

 

568. Stilger (Stylger, Schtilger) Józef (ok.1845/46 Baranów-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 736

 

569. Strassberger (Stradcberg) Antoni (ok.1843 Nisko-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 738

 

570. Straszewski Stanisław (ok.1842 Rzeszów-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 739

 

571. Studziński Edmund Marceli h. Prus (ok.1844?-1928 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 104, 106, fot., portr.

Ppor. weteranów 1863 r., emerytowany starszy inż. mierniczy

 

572. Studziński Józef h. Prus (1843?-1888 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 104, 106 : fot.

Żołnierz 1863 r., dr medycyny

 

573. Stupnicki Bronisław (ok.1845 Tarnawa Dolna-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 741-742

 

574. Suchodolski Leopold (1845 Wydrna-po 1894) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 743-744

 

575. Ignacy Swidziński (1785-1875) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 87

Oficjalista dworski z Podemszczyzny

 

576. Swirski (Świrski) Ludwik (Opać–Jasielskie) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 747-748

 

577. Szałowski Zenobiusz [Szałowski Kazimierz] h. Sulima (ok.1844?-1913 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 107 : fot.

Uczestnik powstania 1863 r., starszy kontroler pocztowy

 

578. Szast (Szost) Andrzej (Jędrzej) (ok.1833/34 Brzóza Królewska-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 751-752

 

579. Szawajka (Szalejko), Szałąjko) Józef (ok.1831 Brzozów/Haczów-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 752

 

580. Szczepański Franciszek (ok.1838 Biecz-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 754-755

 

581. Szczęśnikiewicz Ludwik (Szczęścikiewicz] (ok.1842 Przemyśl-po 1907?Kraków) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 107

Organista. Szeregowy w oddziale majora Jana Żalpalchty-Zapałowicza, brał udział w bitwie pod Tyszowcami i Tuczępami, przebywał od 1895 r. w Krakowie w „Przytulisku” Weteranów 1863 r.

 

582. Szpetkowski Aleksander (ok.1840?-1906 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 107, 108 : fot.

Do Przemyśla przybył z żoną Salomeą z Poznania jako „ofiary pruskiej banicji „ rzemieślnik, malarz , członek przemyskiego Tow. Gimnast. „Sokół” od 1895 r.

 

583. Sztlinger (Schtlinger) Ferdynand (ok.1836 Nisko-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powsta-niu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 762

 

584. Szubowicz Piotr (ok.1845 Krosno-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 764

 

585. Szula vel Szulowicz Piotr (ok.1838 Krosno-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 764

 

586. Szwajkop (Szwajko, Szwejko, Schweinkopf?) Antoni (ok.1844 Mielec-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 765-766

 

587. Bronisław Szwarce : romantyk epoki powstańczej / Stanisław Łaniec. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1988. - 83,[1] s. : 1 portr. ; 24 cm. – (Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie , 0860-7273 ; nr 5). – ISBN 83-85010-450-9

Szwarce Bronisław (1834-1904)

 

PBW Krosno nr inw. M 93843

 

588. Szymberski (Szymborski) Mieczysław (ok.1846 Baranów-po 1869) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 769

Pochowany na „Cmentarzyku Powstańców”

 

589. Śmiciński Jan [Śmieciński] h. Derbisz (1844?-1915 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 108

 

590. Tabiński Jan (1834 Łańcut-1915 Rzeszów) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 777

 

591. Takliński Stefan Andrzej h. Jelita (ok.1845?-1926 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 108, 109 : fot.

Wziął udział w powstaniu jako 18-letni uczeń, odznaczony Krzyżem Walecznych, po powstaniu nauczyciel, kierownik szkółki wiejskiej, następnie szkoły powszechnej w Przemyślu, prowadził wzorowe gospodarstwo rolne, uczestniczył w wystawach rolniczych, propagator nowoczesnych technik uprawy roli wśród rolników, w l. 1905-1909 członek przemyskiego Tow. Gimnast. „Sokół”, należał do Sodalicji Mariańskiej

 

592. Tarasiewicz Ludwik jacek (ok.1836 Rypne-1868 Buriatskoje) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 781-782

 

593. Tarczyński (Torczyński) Jan (ok.1846 Czudec-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 782

 

594. Tarka (Torka) Wojciech (ok.1829-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 783

 

595. Tarnawski Leonard (1845 Piskorowice k. Leżajska-1930 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 108-110 : fot., portr.

Jako uczeń zaciągnął się do oddziałów powstańczych, walczył pod Tyszowcami i Tuczępami, doktorat z prawa we Lwowie (1874), od 1878 r,. prowadzi kancelarię adwokacką, poseł na Sejm po 1918 r. prezes przemyskiej Izby Adwokackiej, radny miejski wydawca i współred. „Gazety Przemyskiej”, „Sanu”, członek licznych stowarzyszeń, towarzystw, m.in. prezes TPN, Komunalnej Kasy Oszczędności, Rady Nadzorczej „Składnicy Kółek Rolniczych”, przemyskiego oddziału Tow. Gimnast. „Sokół”. Założył w Przemyślu oddział Tow. Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z roku 1863/64 (ul. Grodzka 19)

 

596. Taworski Jan (1843 Przemyśl-1921 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 111 : fot.

Cukiernik, w powstaniu służył w kilku oddziałach : Czechowskiego, Jeziorańskiego, Śląskiego. Po powstaniu prowadził w Przemyślu własną cukiernię

 

597. Tomaszewski Józef (ok.1845 Boguchwała-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 791-792

 

598. Bohaterski naczelnik powstania styczniowego [Romuald Traugutt] / Maryan Dubiecki. – Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i S-ka, 1918. – 49 s. ; 18 cm. – (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 208)

Dostępna także w postaci cyfrowej : Śląska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=10586

 

Bibl. MNZP nr inw. 12 183

 

599. Dyktator Romuald Traugutt i kult jego pamięci we Lwowie / Józef Białynia-Chołodecki. – Lwów : [b.w.], 1925 (Lwów: Drukarnia i Litogr. Piller-Neumann). – [2], 19 s., 1 k. tabl. : il. ; 23 cm

 

Bibl. MNZP nr inw. 12 102

 

600. Generał Romuald Traugutt : (w 55-tą rocznicę śmierci) / Stefan Roszko [pseud]. - Zamość : Zygmunt Pomarański i S-ka, 1919. - 12 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka „Czytajmy” ; nr 7). – Nazwa aut. : Stefan Pomarański.

Traugutt, Romuald (1826-1864)

BN nr inw. 505.495, 154.419, 2.074.814

 

601. Romuald Traugutt / Halina Winnicka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. - 38, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka Historyczna PZWS)

 

PBW Brzozów nr inw. BM 3935

PBW Kolbuszowa nr inw. BKWyp 5019

PBW Krosno nr inw.M 5902

PBW Sanok nr inw. SM 5401

 

602. Romuald Traugutt / Halina Winnicka. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. - 38, [1] s. : il. ; 21 cm

 

PBW Jarosław nr inw. WJ 16342

PBW Przeworsk nr inw. WK 346 B

PBW Przemyśl nr inw. WP 2845/b, WP 3100/b

 

603. Romuald Traugutt / Halina Winnicka. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. - 38, [1] s. : il. ; 21 cm

 

PBW Lubaczów nr inw. WL 7707

PBW Przemyśl nr inw. WP 10598

 

604. Romuald Traugutt / Halina Winnicka. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. - 38, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteczka Historyczna PZWS)

 

PBW Brzozów nr inw. BM 12702

 

605. Romuald Traugutt //W: Wodzowie Polski : szlakami chwały oręża polskiego / Edmund Oppman. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej Sp z oo., 1935. – S.[2], 301-321

Dostępna także w postaci cyfrowej : Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa :

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=17295

 

PBW Przemyśl nr inw. 21 147/Cz1P/A/929-052A/Z

 

606.Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania / [Marian Dubiecki]. //W:Rok 1863 : obrazy i wspomnienia. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1916 (Warszawa : Wł. Łazarski). – S. 155-171

Dubiecki Marian (1828-1926)

Dostępna także w postaci cyfrowej : Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=8666

 

PBW Przemyśl nr inw. 27 303/Cz1P/A/929-051(4/9)A/Z

 

607. Aleksander Truszkowski (1846 Łukawiec-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 87-88

Uczęszczał do gimnazjum w Przemyślu, służył w oddziałach L. Czechowskiego, T. Wierzbickiego, H. Wagnera, uczestnik walk nad Tanwią, pod Potokiem, Polichną, Chruśliną, Żyrzynem i Fajsławicami ; po powstaniu nauczyciel gimnazjalny w Jarosławiu

 

608. Truszkowski (Truskowski) Leopold (ok.1848 Brzozów-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 797

 

609. Twardzicki Józef (ok.1844 Mielec-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 802

 

610. Z umiłowania : opowieść biograficzna o Wandzie z Wolskich-Umińskiej (1841-1926) / Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1973. - 568 s. : il., mapy ; 18 cm. – Bibliogr. s. 558-566

Umińska Wanda Bronisława (1841-1926)

 

PBW Brzozów nr inw. BM 16871

PBW Krosno nr inw. M 24372

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 135435

 

611. Uruski Michał [Odemczuk] h. Sas (1845?-1920 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 111, 112 : fot.

 

612. Józef Bogdan Wagner - dyrektor tajnych drukarń Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym / Henryk Seweryn Zawadzki. Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, 1987. - 26, [2] s., [2] k. tabl. : faks., portr. ; 25 cm. - Druk bibliofilski

 

613. Wahldorf Leopold [Sieroszewski Wahldorf Leopold, Wahldorf Leon] (?-1887 Prze-myśl?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 111-112 : fot.

Powstaniec 1863 r. w randze porucznika

 

614. Wałęgowski Maksymilian (1843 Rzeszów-1887 Kraków) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 812

 

615. Towarzysz walk Traugutta : major Wańkowicz-Leliwa / Stanisław Ciechanowski. – Kraków : gł. skł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1925 (Kraków : Drukarnia „Czasu”). – 12 s. : 1 k. tabl. : portr. ; 23 cm

Wańkowicz Jan Edward (1838-1899) pseud. „Leliwa”

 

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 206

 

616. Warchałowski Ludwik (1837 Dukla-po 1923) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 813

 

617. Aleksander Waszkowski : ostatni naczelnik miasta Warszawy w powstaniu 1863/1864 / Henryk Jabłoński. - Wyd. 2 [powojenne 1]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - 174, [2] s. : il., err. ; 18 cm. - Tekst częśc. fr.

Waszkowski Aleksander (1841-1865)

 

PBW Krosno nr inw. M 10720

PBW Leżajsk nr inw. BLż Wy 4905

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 65771

PBW Sędziszów nr inw. BSdz W6574

 

 

618.Jan Ważny (1842 Nowy Lubliniec-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 88

Leśnik, podporucznik kawaleriii w oddziale „Ćwieka” (Kajetana Cieszkowskiego), ranny w bitwie pod Wygodą

 

619.Wąsik vel Sikorski Józef (ok.1845/46 Sanockie) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 814

 

620.Wąsowicz Ludwik (ok.1845 Rzeszów-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 815

 

621.Wątroba Klemens (ok.1843 Rzeszów-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 815

 

622.Weiss (Wajs) Tomasz (ok.1827/28 Białobrzegi -?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 816

 

623.Weinar Konstanty (?-1897 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 113

 

624.Weinigerowa Klotylda [Weiningerowa] – (z Rollów) (1833 zab. rosyjski-1908 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 113 ; fot.

Kurierka Rządu Narodowego, po 1864 r. zamieszkała w Przemyślu, utrzymując się z zapomogi Towarzystwa Weteranów 1863 r.

 

625.Weinrich Wilhelm [Weinich, Weirich Władysław, Włodzimierz] (1841 Góra k. Puław-1898 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 113-114

Przemysłowiec. Setnik szeregowy w oddziałach Zdanowicza, Langiewicza, Czachowskiego, Oksińskiego, uczestnik wielu bitew, trzykrotnie ranny. Po powstaniu osiedlił się w Przemyślu, pracując jako rządca miejscowego szpitala, członek Tow. Gimnast. „Sokół”

 

626.Wężowicz (Wąsowicz) Antoni (1842 Frysztak-1905 Stanisławów) //W: W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 819-820

 

627.Wilczyński Sebastian (ok.1835 Kolbuszowa-?) //W: W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 825

 

628.Wilusz Romuald (1840 Sobniów-?) //W: W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 825-826

 

629.Winnicki Mikołaj [Hul, Winnicki de Hul Michał] (ok.1842 Czajkowice/Samborskie-1920 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 114

Walczył w oddziałe Horodyńskiego, zesłaniec, po powrocie osiedlił się w Przemyślu, pocho-wany na „Cmentarzyku Weteranów”

 

630.Winnicki Stanisław (Rudniki-Przemyskie/Chodorów) //W: Galicja-nie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 826-827

 

631.Wisłocki Ksawery (ok.1826 Brzozów-?) //W: W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 830-831

 

632.Włodyga (Władyga) Jan (ok.1842 StrzyżówFrysztak-?) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 837

 

633.Włyński Zygmunt (1839 Długie-po 1869) //W: Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 837-838

 

634.Włyński Zygmunt (?Przemyśl-?Płodbiszcze gub.Jenisejska) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 114

 

635.Woliński Jan (ok.1849 Mielec-?) // W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 842

 

636.Wołoszyński Edward (ok.1844 Kańczuga-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 843

 

637.Wójcikiewicz Józef (ok.1843 Krosno-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 846

 

638.Wroński Cyryl (Biała k. Grybowa-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 848-852

 

639. Patriota bez paszportu / Jerzy W. Borejsza. - Warszawa : „Czytelnik”", 1970. - 254, [2] s., [9] k. tabl. : il. ; 18 cm

Wróblewski Walery (1836-1908)

 

PBW Przemyśl nr inw.WP 15595

 

640. Patriota bez paszportu / Jerzy W. Borejsza. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : „Czytelnik”, 1982. - 284, [4] s., [25] s. tabl. : il. portr. ; 20 cm. - Nota o literaturze i źródłach s. 248-251.-Indeks

Wróblewski Walery (1836-1908)

 

PBW Lubaczów nr inw. WL 28504

PBW Przemyśl nr inw. WP 61795,WP 61991

PBW Przeworsk nr inw. WK 25481

 

641. Generał Walery Wróblewski 1836-1908 / Wiesław Solecki. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1973. - 141, [3] s. : il. ; 15 cm. – (Bitwy, Kampanie, Dowódcy)

 

PBW Przeworsk nr inw. WK 17348

PBW Krosno nr inw. M 24587

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 136198

 

642. Walery Wróblewski : (1836-1908) : szkic biograficzny / Maria Złotorzycka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1948. - 56 s. : il. ; 23 cm. – (Biblioteczka Historyczna). - Bibliogr. Indeks

 

PBW Jarosław nr inw. WJ 222, WJ 2388

PBW Lubaczów nr inw. WL 237

 

643. Walery Wróblewski : (1836-1908) / Maria Złotorzycka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. - 70, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Biblioteczka Historyczna)

Wróblewski Walery Antoni (1836-1908)

 

PBW Lesko nr inw. LM 7714

PBW Jasło nr inw. JM 17287

PBW Leżajsk nr inw. BLżWy 6155

 

644.Wydot (Widota) Jan (ok.1831 Zarszyn-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 854

 

645.Wysocki Jan (ok.1835/38 Jasło-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu stycznio-wym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 855

 

646. Józef Strzemię Wysocki : (kartka z przeszłości) / Józef Białynia Chołodecki. - Lwów : nakład prywatny, 1907. - 47 s. : il. ; 25 cm.

Wysocki Józef Strzemię (1818-1873)

BN nr inw. 904.562, 822.041

 

647.Wysocki Konrad Piotr h. Odrowąż (1838 Kwieciszki k. Mariampola-1897 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 114-116 : fot., portr.

Agent powstańczy na pow. łomżyński i okręg biebrzański, w 1864 r.naczelnik tego okręgu [pseud. „Konradowski”], Po 1864r. emigruje do Niemiec i Szwajcarii, gdzie doskonali się w sztuce fotografii oraz aktywnie działa wśród szwajcarskiej Polonii. Ze względów zdrowotnych powraca do Galicji – by w 1876 r. osiąść w Przemyślu. Pracował tu na stanowisku sekretarza Rady Powiatu, od 1888 r. członek Tow. Gimnast. „Sokół”, działacz Przemyskiego Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum”

 

648.Zacharski Hieronim (?-? Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 116

 

649.Zadycz Jan (ok.1828 Brieda k. Biecza-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 858

 

650.Zajączkowski Michał h. Zaremba (1842?-1900 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 116-117 : fot.

Inżynier cywilny, kierownik miejskiego urzędu budowniczego w Przemyślu, autor i wykonawca obiektów użyteczności publicznej : rzeżni, kasy oszczędności, folwarku Lubomirskich na Bakończycach, kościoła i klasztoru SS. Karmelitanek, członek i działacz Tow. Gimnast. „Sokół”

 

651.Antoni Załuski (1847 Lubaczów-1932?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 88

Syn kowala ; po powstaniu drożnik na drodze powatowej Lubaczów-Dachnów

 

652.Zambasowicz (Zambassowicz, Zambusowicz) Lubomir (1842 Przemyśl-po 1923 Stryj) // W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 864-866

 

653.Zambasowicz Lubomir [Zambassowicz, Zambusowicz] (ok. 1842 Przemyśl-? Stryj?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 117

Uczestnik powstania 1863 r. w stopniu podporucznika w oddziale Czachowskiego, zesłaniec, dzięki staraniom księdza L. Ruczki powraca w 1865 r. do Przemyśla. Przeniósł się do Zagórza pracując tam jako urzędnik przy Kolei Łupkowskiej., następnie mieszkał od 1923 r. w Stryju.

 

654.Zapałowicz Michał (?-ok.1908 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 118

 

655.Zarzycki Ignacy (ok.1838 Przemyśl-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 868

 

656.Zarzycki Ignacy (ok.1838 Przemyśl-?) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 118

Walczył pod Tyszowcami i Tuczępami, zesłaniec, dalsze losy nieznane

 

657.Tytus Nowina Zarzycki (1843 Bruśno-?) //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 88

Uczeń szkoły rolniczej w Dublanach, walczył pod Kobylanką i Radziwiłłowem ; po powstaniu – członek Rady Powiatowej w Cieszanowie, zaś od 1923 r. starosta w Lubaczowie

 

658.Zawirski Stanisław [Józef] h. Kotwica (1826?-1878 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 118 : fot.

Po powstaniu - C.K. radca Sądu Krajowego

 

659.Zawodnik Kasper (ok.1848 Żmigród-1867) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 873

 

660.Zduniak Szymon (1839 Stara Wieś-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 874

 

661.Zienkowski Karol [Zienikowski] (ok.1847?-1929 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 119 : fot.

 

662.Ziętkiewicz Henryk (1844 Rzeszów-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 883

 

663.Zubrzycki Franciszek (ok.1827 Żmigród-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 887

 

664.Zubrzycki Józef (Rzeszów) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 887

 

665.Zwonkowski Ludwik (ok.1827 Choryń/Horyniec-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 888

 

666.Zygmunt Kazimierz (Przeworsk) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu stycznio-wym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 888-889

 

667.Zygmuntowicz Stanisław (ok.1847 Tarnawce-?) //W:Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "DiG", 2004. – S. 889

 

668. Żurawski Franciszek (?-1880 Przemyśl) //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 119

 

 

 

7. Biografie osobowe. 2. Wydawnictwa ciągłe

 

 

 

669.Rola Franciszka d’Abancourt we wzajemnych kontaktach Lubelszczyzny z Galicją Wschodnią w okresie powstania styczniowego / Stanisław Chankowski // Rocznik Lubelski. - T. 6, 1963, s. 121-126

Dostępny także w wersji cyfrowej : Biblioteka Cyfrowa UMCS :

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1823&from=FBC

 

670. Pułkownik Elbano Stanislao de Bechi (1828-1868) - szkic biograficzny do dziejów Risorgimento i Powstania Styczniowego / Wojciech Jerzy Skotnicki // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. - T. 2 (2004), s. 79-109

 

671. Matwiej Bezkiszkin i ostatnia faza powstania styczniowego w Opoczyńskiem / Witold Dąbkowski. // Przegląd Historyczny. - 1977, nr 3, s. 471-485

 

672.Stefan Bobrowski – premier rządu powstańczego / Jan Jarecki // Życie Literackie. – 1983, nr 5, s. 6

 

673.Śmierć naczelnika / Mirosław Maciorowski. // Gazeta Wyborcza. - 2013, nr 17, dod. Ale Historia nr 3, s. 10-11

Bobrowski Stefan (1841-1863)

 

674. Wierni do końca : Stefan Bobrowski i Zygmunt Padlewski w powstaniu styczniowym / Barbara Petrozolin-Skowrońska // Mówią Wieki. - 1983, nr 6, s. 1-6, 15

 

675.Pułkownik Marcin Lelewel Borelowski : główny organizator powstania styczniowego w Ziemi Przemyskiej. Cz. 1 / K[azimierz] Osiński // Tygodnik Przemyski. - R. VII, 1933, nr 4 (22 I), s. 2 ; Cz. 2 nr 5 (29 I), s. 2 ; Dokończenie nr 6 (5 II), s. 2

 

Bibl. MNZP/Cz/T

 

676. Ostatni wódz / Ireneusz Janas. – (Niedziela w rodzinie) // Niedziela : edycja przemyska. - R. 41, 1998, nr 24 (220) , s. IV

Brzóska Stanisław (ks., 1834-1865)

 

677. Ludwik Bukowiecki (1836-1869) - lekarz i powstaniec : przyczynek do działalności polskiej wojskowej służby zdrowia w Powstaniu Styczniowym / Włodzimierz Witczak // Mars. - T. 19 (2005), s. 3-18

 

678. Tomasz Chmieliński z Serocka - nieznany bohater Powstania Styczniowego / Sławomir Jakubczak // Rocznik Legionowski. - T. 3 (2008), s. 421-430

 

679. Pułkownik Zygmunt Chmieliński : bohater powstania 1863 r. w regionie częstochowskim / H. Rola // Mówią Wieki. – 1963, nr 1, s. 16-17

 

680. Dionizy Czachowski / A. Szomański // Mówią Wieki. – 1963, nr 12, s. 1-3

 

681. Straszny starzec / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. - 2008, nr 3, s. 52-57

O Dionizym Czachowskim

 

682. Pułkownik Leon Czechowski / Jan Harlender // Rocznik Jarosławski. – 1964, s. 69-76

683. Sprawa pułkownika Włodzimierza Dobrowolskiego / Witold Dąbkowski // Przegląd Historyczny. - 1990, nr 3/4, s. 507-535

684. Wielkopolskie okruchy roku 1863 / Jacek Kowalski. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2013, nr 18, dod. Powstanie wolnych Polaków nr 18, s. 14-15

Działyński Jan Kanty (1829-1880)

685. Święty Szczęsny Feliński : między Warszawą a Rzymem / Tomasz P. Terlikowski. // Rzeczpospolita (Wyd. 3). - 2013, nr 16, s. P 14

Poparcie Powstania Styczniowego przez metropolitę warszawskiego wbrew interesom Stolicy Apostolskiej.

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)

686.Gen. Józef Hauke-Bosak : dowódca II Korpusu w powstaniu styczniowym / Wiesław Caban. – Il., portr. // Mówią Wieki. - 2013, nr 1(636), s. 54-57

Hauke Józef Ludwik (1834-1871), Chmieleński Zygmunt (1835-1863), Cywiński Ludomir (1839-1915)

 

PBW Przemyśl/Czyt

687. Pierwsza ofiara Murawiewa / Barbara Czekaj. // Niedziela (A). - 2013, nr 3, s. 20-21

Iszora Stanisław (1838-1863)

688. Józef Jankowski w Powstaniu Styczniowym na Lubelszczyźnie / Mariusz Telepko // Zeszyty Muzealne / Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. - T. 10, (2000), s. 30-42

689. Bądźmy przynajmniej razem : opowieść o Edwardzie Jurgensie / Barbara Petrozolin-Skowrońska // Mówią Wieki. – 2006, nr 1, s. 24-29

Jurgens Edward (1824-1863)

690. Konstanty Kalinowski w białoruskiej historii i pamięci / Alâksandr Smalânczuk // Mówią Wieki. – 2013, nr 1(636), s. 90-93

Kalinowski Konstanty (1838-1864)

PBW Przemyśl/Czyt

691.Rodzina naznaczona patriotyzmem. Cz. 1-2 [Adolf Kłapkowski] / Beata Baraś. - Il. // Region Żmigrodzki. - 2009, nr 2-3, s. 4

Biografia Adolfa Kłapkowskiego (1846-1935), powstańca styczniowego z Nowego Żmigrodu, pow. jasielski

692. Leon Kot – zapomniany partyzant / Krzysztof Groniowski / Mówią Wieki, 1960 nr 8 s. 9-12

Oddział chłopów ze wsi Kąkolewnica pod dowództwem Leona Kota

693. Rafał Krajewski (1834-1864) - powstańczy minister, architekt, poeta / Krzysztof Krajewski Siuda // Niepodległość i Pamięć. - R. 11, nr 1 (2004), s. 29-42

 

694. Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym - między lojalizmem a patriotyzmem / Aldona Prašmantaitė // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2006, nr 1, s. 89-98

 

695. Walenty Lewandowski i początki powstania styczniowego na Podlasiu / Tadeusz Mencel // Rocznik Lubelski. – T. 6, 1963, s. 71-120

Lewandowski Walenty (1823-1907)

Dostępny także w postaci cyfrowej : Biblioteka Cyfrowa UMCS :

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1823

696.Karol Majewski w latach 1859-1864 / Walentyna Rudzka // Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. – T. 17, 1937, z. 2, s. [1], 2-168, [1]

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 2947

697. Pierwsze... i drugie życie Juliana Mańko / Paweł Afanasjew ; tł. z ros. Grzegorz Michałowski // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 3, s. 64-69

698.Karol Mędrek - najpopularniejszy powstaniec z Dębowca / Piotr Samolewicz. -Il. // Super Nowości. - 2013, nr 24, s. 6

Groby oraz krótkie biogramy powstańców styczniowych Karola Mędrka i Jana Pankiewicza (1843-1932) z Dębowca, pow. jasielski

699. Mogiła Narbutta / Michał Wilczyński. // Gazeta Polska. - 2011, nr 3, s. 22-23

Pomnik w Dubiczach upamiętniający postańców walczących na Wileńszczyźnie w 1863 roku.

Narbutt, Ludwik (1832-1863)

700. Ostatnia bitwa Ludwika Narbutta / Jarosław Komorowski // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 29, nr 10 (2005), s. 22-23

701. Słodko jest umrzeć za ojczyznę / Grzegorz Makus // Gazeta Polska. - 2013, nr 7, s. 29

Narbutt Ludwik (1832-1863)

702. Chłopski dowódca w powstaniu styczniowym na Kujawach / Józef Podgóreczny // Mówią Wieki. - 1981, nr 7, s. 30-31

Sylwetka Bartka Nowaka (1823-1890).

703. Mitrofan Podhaluzin (Uragan vel Bolesław Popow) rotmistrz powstańczej jazdy 1863-64 r. / Witold Dąbkowski // Przegląd Historyczny. - 1988, nr 3, s. 475-499

704. Szablą i piórem : opowieść o Walerym Przyborowskim / Lidia Michalska-Bracha // Mówią Wieki. -2008, nr 3, s. 58-61

705. Dla nas nie ma róż : bohaterowie Powstania Styczniowego [Mieczysław Romanowski] / Barbara Wachowicz. – (Nad nami Orzeł Biały). – Il. // Nasz Dziennik. – 2013, nr 61, s. 18-19

706. Władysław Rawicz 1832-1863 - naczelnik cywilny województwa podlaskiego w powstaniu styczniowym / Arkadiusz Kołodziejczyk // Rocznik Bialskopodlaski. - T. 8/9, (2000/2001), s. 337-353

707. Mieczysław Romanowski 12/IV 1834-24/IV 1863 / Jan F. // Głos Rzeszowski. – R. 17,1913, nr 17 (27 IV), s. 1

 

708.Książe Adam Stanisław Sapieha, w 150. rocznicę Powstania Styczniowego : w cieniu ojca czy własny imperatyw wewnętrzny? / Żaneta Niedbała. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 2(100) luty, s. 12-13

 

PBW Przemyśl/Czyt

 

709. Edmund Taczanowski (1822-1879) : krótka historia wielkopolskiego generała / Kazimierz Taczanowski // Gens. - 2005/2006, s. 89-104

 

710.Notatki z życia Juliusza Tarnowskiego / Stanisław Tarnowski.// Dzikovia. - 2013, nr 53, s. 3-7

Tarnowski Juliusz (1840-1863)

 

711.Dyktator przegranej insurekcji / Manula Kalicka. - (Patroni Roku 2013)// Polityka. - 2013, nr 1, s. 22-24

Traugutt Romuald (1826-1864)

 

712.„Nie ginę jeno gorsze życie na lepsze zamieniam” : myśląc Ojczyzna / J. Polonus. // Źródło. - 2011, nr 3, s. 18

Traugutt Romuald (1826-1864)

 

713.„Prezes” ze Smolnej / Marcin Czajkowski // Mówią Wieki. - 2013, nr 1(636), s. 20-23

Traugutt Romuald (1826-1864)

 

PBW Przemyśl/Czyt/M

 

714.Romulad Traugutt : cztery decyzje / Tadeusz Swat // Niepodległość i Pamięć. - R. 11, nr 1 (2004), s. 19-28

 

715.Romuald Traugutt : ostatni dyktator / Manula Kalicka.// Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1, s. 8-11

 

PBW Przemyśl.Czyt

 

716. Traugutt : bohater narodowego mitu / Joanna Rusin // Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 38-43

 

717. Władysław Mamert Wandalli (1845-1942) - powstaniec styczniowy, urzędnik, artysta i literat / Janusz Gwardiak // Studia Łomżyńskie. - T. 15 (2004), s. 113-128

 

718. Działalność Ludwika Żychlińskiego na Podlasiu podczas powstania styczniowego 1863-1864 r. / Adam Buława // Zeszyt Naukowy / Muzeum Wojska w Białymstoku. - Z. 17 (2004), s. 26-36

 

 

 

8. Biografie zbiorowe. 1. Wydawnictwa zwarte

 

 

 

719.Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, Dawne Królestwo Polskie. T. 1, Okólniki rządu rosyjskiego, krępujące wolność Kościoła, diecezje: kielecka i kujawsko-kaliska / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz : nakł. autora, 1933. - LVI, 582 s. ; 20 cm.

 

720.Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, Dawne Królestwo Polskie. T. 2, Diecezje: lubelska z podlaską i płocką / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz : nakł. autora, 1933. - [4], 656 s. ; 20 cm

 

721.Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, Dawne Królestwo Polskie. T. 3, Diecezje: sandomierska, sejneńska, warszawska, emigracja kleru po r. 1863, zakony, zestawienia i spisy / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz ; nakł. autora, 1933. - [4], 860, [2] s. ; 20 cm

 

722.Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 2, Dawna Litwa i Białoruś. T. 1, Przedmowa, źródła i pomoce, wstęp zawierający okólniki rządu rosyjskiego krępujące wolność Kościola i uciemiężające ducha narodowego i bojownicy za sprawę Kościoła, kler świecki i zakonny / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz : nakł. autora, 1936. - CXVI, 976 s. ; 20 cm

 

723.Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 2, Dawna Litwa i Białoruś. T. 2, Za sprawę ojczyzny, kler świecki (A-O) / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz ; nakł. autora, 1936. - 756 s. ; 20 cm

 

724.Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 2, Dawna Litwa i Białoruś. T. 3, Za sprawę ojczyzny, kler świecki (P-Ż) i kler zakonny / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz : nakł. autora, 1936. - 791 s. ; 20 cm

 

725.Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 3, Uzupełniająca pierwsze dwie. T. 1, Przedmowa, źródła / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz : nakł. autora, 1939. - XXXIX, [1], 511 s. ; 20 cm

 

726.Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 3, Uzupełniająca pierwsze dwie. T. 2, Diecezje: kujawsko-kaliska, lubelska z podlaską, chełmska gr. kat. i płocka / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz : nakł. autora, 1939. - 443 s. ; 20 cm

 

727.Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 3, Uzupełniająca pierwsze dwie. T. 4, Dawna Litwa i Białoruś. Dawne diecezje: mohylowska / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz : nakł. autora, 1940. - 304 s. ; 20 cm

 

728. Ciche bohaterki : szkic pracy społecznej polskich ziemianek na kresach wschodnich w epoce popowstaniowych represji / Michalina Domańska. - [b.m.w.] : Baranowickie Koło Ziemianek, [po 1918]. - 4 s. ; 23 cm. - PSB t. 6 s. 431

Reprod. cyfrowa w cBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=21456

BN nr inw. 1.419.853

 

729. Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem : (materjały). T. 1 / Marja Bruchnalska. - Miejsce Piastowe : Wydawnictwo Towarzystwa św. Michała Archa-nioła, 1933. - 399 s. : il. ; 24 cm. - Na okł. r. wyd.: 1934.

Biografie

BN nr inw. 332.581, 188.805

 

730. Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem : (materjały). Z. 1 / Marja Bruchnalska. - Miejsce Piastowe : Towarzystwo św. Michała Archanioła, 1933. – 48 s. ; 24 cm. - Odbito w siedemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego

Biografie

BN nr inw. 563.878

 

731. Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem : (materjały). Z. 2 / Marja Bruchnalska. - Miejsce Piastowe : Wydawnictwo Towarzystwa św. Michała Archanio-ła, 1933. – S. 1-96 ; 24 cm. - Odbito w siedemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego

Biografie

 

732. Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem : (materjały). Z. 3 / Marja Bruchnalska. - Miejsce Piastowe : Towarzystwo św. Michała Archanioła, 1933. - S. 97-144 ; 24 cm. - Odbito w siedemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego

Biografie

BN nr inw. 563.878

 

733. Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem : (materjały). Z. 4 / Marja Bruchnalska. - Miejsce Piastowe : Towarzystwo św. Michała Archanioła, 1933. - S. 145-192 ; il., faks., portr. ; 24 cm. - Odbito w siedemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego

Biografie

BN nr inw. 563.878

 

734. Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem : (materjały). Z. 5 / Marja Bruchnalska. - Miejsce Piastowe : Towarzystwo św. Michała Archanioła, 1933. - S. 193-240 : il., faks., portr. ; 24 cm. - Odbito w siedemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego

Biografie

BN nr inw. 563.878

 

735. Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem : (materjały). Z. 6, 7, 8 / Marja Bruchnalska. - Miejsce Piastowe : Towarzystwo św. Michała Archanioła, 1933. - S. 241-399 ; 24 cm. - Odbito w siedemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego

Biografie

BN nr inw. 563.878

 

736. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986 / Stanisław Nicieja. – Wyd. 2 popr. – Wrocław [i In.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 447, [4] s. : fot., err. ; 19 x 21 cm. - Bibliogr. s. 399-405. – Indeks. –ISBN 83-04-03320-8

 

PBW Dębica nr inw. BDWyp 32955

PBW Jasło nr inw. JM 51571

PBW Krosno nr inw. M 99411

PBW Sędziszów nr inw. BSdzW 33770

PBW Tarnobrzeg nr inw. TG 66851, TCz 66632

 

737. Cmentarz Stary w Tarnowie : przewodnik / Antoni Sypek. – Tarnów : Tarnów : Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem : Muzeum Okręgowe , 1999. - 264 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy biogr. – Indeks. – ISBN 83-85988-27-0

 

738. Cmentarz Rakowicki w Krakowie / Krystyna Grodziska-Ożóg. – Wyd. 2 uzup i popr. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. - 223, [4] s., [1] k. pl. złoż. : il. ; 23 cm. – Podtyt. na okł.: 1803-1939. - Bibliogr. s. 167-170. - ISBN 83-08-01428-3

 

PBW Krosno nr inw. Cz 88207

PBW Przeworsk nr inw. 32192 MKsK/Czyt/71/72

PBW Rzeszów nr inw.WypRz 203562

PBW Sanok nr inw. SM 44091

 

739. Cmentarze Podgórza / Karolina Grodziska. – Kraków : „Secesja”, 1992. - 143, [4] s., [1] k. tabl. : fot., pl. ; 21 cm. – ISBN 83-85483-86-1

 

740. Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-1864 na terenie Wschodniej Małopolski / Józef Białynia Chołodecki. - Lwów : Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów we Lwowie, 1928. - 47 s. ; 23 cm.

Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa :

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=8725

 

741. Czarna Księga 1863-1868 / przez Autora „Powieści o Horożanie”. – Kraków : St. Gralichowski, 1869. – [4], 336, [4] s. ; 22 cm. - Na s. tyt. pseud. aut. Nazwa aut.: Ferdynand Władysław Czaplicki

Reprod. cyfrowa w cBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=16133

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 134952

 

742. Dowódcy i bohaterowie powstania na Żmudzi / Stanisław Łaniec. – Toruń : „Top Kurier”, 2002. – 50 s. ; 21 cm

Reprod. cyfrowa w cBN Polona : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=15979

Utwór chroniony prawem autorskim. Publikacja cyfrowa jest dostępna na stanowiskach komputerowych w czytelniach Biblioteki Narodowej.

 

743. Dowódcy oddziałów w powstaniu styczniowem i współczesne pieśni rewolucyjne / Jozef Białynia-Chołodecki. – Lwów : nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1907. – 99 s. : portr. ; 23 cm

Biografie – słowniki

 

744. Farmaceuci w powstaniu 1863 roku / Wacław Sokolewicz. – Warszawa : nakł. Mag. Farm. Fr. Heroda, 1931 (Warszawa : Druk. Wzorowa). – 26, [1] s. ; 23 cm. – (Bibljoteka „Wiadomości Farmaceutycznych” ; t. 14)

 

745. Franciszkanie w powstaniu styczniowym na ziemi konińskiej / Piotr Gołdyn. – Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2002. – 62, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. – ISBN 83-88921-87-8

 

746. Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyj-skiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : „DiG”, 2004. - LXXII, [2], 891, [3] s. : il., portr.; 25 cm. - Bibliogr. s. LXVI-LXXII. – ISBN 83-71813457

Ruczka Ludwik (1814-1897)

Dostępna w wersji PDF : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej :

http://biblioteka.kolbuszowa.pl/old/rtk/aktualnosci_images/turniej2006/galicjanie.pdf

 

747. Bibl. AP Przemyśl nr inw. 25 772

BN/Informatorium 44.530, BN/Zakł. Rękop. 45.014

BN nr inw. 2.548.020, 2.228.519

PBW Przeworsk nr inw. 47073/CzK 929

 

748. Generałowie powstania styczniowego / Zbigniew Gnat-Wieteska. - Pruszków : „Ajaks”, 1994. - 79, [21] s., [8] s. tabl. kolor. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - Bibliogr. 78-[80]. – ISBN 83-85621-26-1

BN nr inw. 2.231.806

Bibl. AP Przemysl nr inw. 14 793

PBW Przemyśl nr inw. WP 81872

PBW Przeworsk nr inw. WK 38199

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 33536/ CG

 

749. Gloria victis : mogiły poległych z okresu powstania styczniowego 1863-1864 roku na ziemiach polskich / Tadeusz Swat. – Pruszków : „Ajaks” : przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2004. – 238, [2] s. : fot., mapy, portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 237-[239]. – Indeks. - 83-88773-67-4 ("Ajaks")

 

BN/Informatorium nr inw. 43.958 ; BN/Czyt Zb. Specjal. nr inw. 43.959 ; nr inw. 2.542.957 ; 2.224.268 A

 

750. Kadra dowódcza oddziałów zbrojnych polskiego powstania narodowego 1863-1864 roku / Adam Buława //W: Powstanie styczniowe : historia i tradycje : opracowanie zbiorowe / Ministerstwo. Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności – Warszawa : AJ-Press, 2003. - S. 18-36

 

751. Kadra wojskowa Powstania Styczniowego związana z Krosnem i regionem - życie, walka, praca i działalność / Marian Hubert Terlecki. - Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2002. - S. [1], 370-388 : il. ; 24 cm. - Nadb.: Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu. T. 4. - Opis wg okł.

BN nr inw. 2.268.227

 

752. Kartoteka uczestników powstania styczniowego w Instytucie Historii PAN / Wiktoria Śliwowska //W: Powstanie styczniowe 1863-1864 : walka i uczestnicy, represje i wygnanie, historiografia i tradycja / pod red. Wiesława Cabana, Wiktorii Śliwowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – S. 11-19

 

753. Kawalerowie wolności = Cavaliere della libertà / [tekst Wiktor Burakowski]. - Olkusz : Olkuska Agencja Rozwoju : „Orle Gniazdo”, [1999]. - 32 s. : il. kolor., mapy, err. ; 24 cm. - Opis wg okł. – ISBN 83-908863-7-5 ("Orle Gniazdo")

BN nr inw. II 2.109.485 A

 

754. Księża powstańcy 1863 / Józef Stanisław Pietrzak. - Wyd. 2 znacznie pomnożone. - Kraków nakł. Gebethnera i Spółki, 1916. – [2], 118 s. 21 cm

Dostępna także w postaci cyfrowej : Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa :

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/doccontent?id=11930

BN 64.683, 2.027.332, 152.670 A

Bibl. WSD Przemyśl nr inw. 38 512/1 D, 4 938, 4 403, 3 569

 

755. Księga pamiątkowa : 1863-1864 : w trzydziestą rocznicę. - Lwów : Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863/4, 1894 (Lwów : Drukarnia W. A. Szyjko-wskiego). - 68 s. ; 26 cm

Biblioteka Jagiellońska nr inw. 699748 III (Planowana dygitalizacja)

BN nr inw. 815.355, 274.755

 

756. Lekarze jako dowódcy oddziałów powstańczych w 1863 roku / Zygmunt Klukowski. - Warszawa : [b.w.], 1926. - 12 s. ; 22 cm. - Odb.: Lekarz Wojskowy. 1926, t. 8, r 2.

BN nr inw. 836.436

 

757.Lekarze-zesłańcy po powstaniu styczniowym / Zygmunt Klukowski. – Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1927 – 24 s. ; 25 cm. - Odb.: Lekarz Wojskowy. 1927 t. 9 nr 3.

 

BN nr inw. II 630.320, II 521.606, II 147.397

 

758. Monografje z powstania styczniowego : 1. Zygmunt Sierakowski, 2. Henryka Pustowójtówna, 3. Franciszek Rochebrun / Franciszek Rawita-Gawroński. - Warszawa : „Księgarnia Polska” Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej, 1928. - 200 s. : il. ; 18 cm. - Na s. tyt. nazwa i pseud. aut., nazwa aut.: Franciszek Gawroński

Dostępna również w postaci cyfrowej : Elbląska Biblioteka Cyfrowa :

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=27058

Reprod. cyfrowa w cBN Polona : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=2201

 

BN nr inw. I 574.616, II 551.549

 

759. Mózg i serce czerwonych / Krzysztof Dunin-Wąsowicz. – Warszawa : „Iskry”, 1963. - 115, [4] s., [4] k. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm. - Bibliogr. s. [117]

Bobrowski Stefan (1841-1863)

Grabowski Adam

 

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 10398/Czyt. Główna

 

760. Miejsce straceń powstańców 1863 roku w Lublinie : Leon Frankowski, Kazimierz Bogdanowicz i inni / Wiesław Śladkowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993. - 50, [1] s. : 1 fot., 2 portr. ; 21 cm. - Nota bibliogr. s. 49-50. – ISBN 83-227-0532-8

 

761. Mieszkańcy regionu brzozowskiego w powstaniu styczniowym / Bogusław Augustyn //W: Brzozów : zarys monograficzny / pod red. Jerzego F. Adamskiego. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta, 1990. – S. 655-656

 

PBW Brzozów nr inw. Czyt/BM 34532

PBW Krosno nr inw. Czyt 107723

PBW Rzeszów nr inw. CzytR 218708

 

762. Nasi Bohaterowie ostatniej walki o wolność (1863 r.) : (z rycinami) / Mieczysław Gawlik. – Lwów : Czcionkami drukarni „Polonia”, pod zarządem F. Skrabskiego 1913. – [2], VIII, [1], 87 s., [1], 50, [2]: fot., rys. ; 20 cm. - Zawiera : (Dodatek) : Pamięci poległych - Nauce młodzieży: garść pieśni z 1863 roku i dwa opowiadania na tle jego. Smutna wigilia ; Alleluja! : w Ibianach w roku 1863 / [Władysław] Bandurski. – Zawiera również : Hymn Polski ; Na rozłamie ; Pobudka / Mieczysław Romanowski. Modlitwa / Włodzimierz Wolski. Do Sióstr Moich / Marya Ilnicka. Krakowiak / A. Józef Ostoja. Sygnał ; Sztandar ; Na dzisiaj / W. Pol. Wobec wroga ; Pieśń do Pana Jezusa / Kornel Ujejski. Bądźmy gotowi / Władysław Tarnawski

Bibl. MNZP nr inw. 11 617

Bibl. WSD Przemyśl nr inw. 38 512/3

 

763. Nowy spis weteranów 1863 roku //W: Weterani 1863 r. w sześćdziesiątą rocznicę powstania / pod red. Juliana Adolfa Święcickiego. – Warszawa : [b.w.], 1923. - [2], 80 s. ; 27 cm

 

764. Niepodległość : 1831, 1848, 1863 / nakł. Młodzieży Polskiej w Stanisławowie. – Stanisławów : Litogr. i Drukarnia Stanisław Chowaniec, [po 1898]. – 5 s. ; 34x21 cm

Uczestnicy walk narodowowyzwoleńczych pochowani na stanisławowskim cmentarzu

 

765. Nieprzejednani wrogowie Rosji : duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu / Eugeniusz Niebelski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych i Katedra Historii Nowożytnej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. – Wyd. 2 zm. i popr. – 552 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 419-454. Indeksy. – ISBN 978-83-7363-735-1

 

766. O kobietach żołnierzach w powstaniu styczniowym / Maria Złotorzycka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. - 85, [3] s. : il. ; 23 cm. – (Biblioteczka Historyczna PZWS)

BN nr inw. 911.960

PBW Lubaczów inw. WL 17097

 

767. Pamiątka dla rodzin polskich : krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych i zmarłych na wygnaniu syberyjskim i tułactwie ofiar z 1861-1866 roku. Cz. 1 / ze źródeł urzędowych, dzienników, jak nie mniej z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni zebrał i ułożył Zygmunt Kolumna [pseud.] ; ze wstępem skreślonym przez Bolesławitę [pseud.]. – Kraków : nakł. Redakcyi „Kaliny”, 1867 (Druk. Władysława Jaworskiego). – 191 s. ; 21 cm. – Nazwa aut. : Nowolecki Aleksander. – Nazwa aut. wstępu : Kraszewski Jozef Ignacy

Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa :

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=2216

 

Bibl. MNZP nr inw. 1 722

 

768. Pamiątka dla rodzin polskich : krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych i zmarłych na wygnaniu syberyjskim i tułactwie ofiar z 1861-1866 roku. Cz. 2 / ze źródeł urzędowych, dzienników, jak nie mniej z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni zebrał i ułożył Zygmunt Kolumna [pseud.] ; ze wstępem skreślonym przez Bolesławitę [pseud.]. – Kraków : Red. „Kaliny”, 1868. - [2], 312 s. ; 22 cm. - Nazwa aut. : Nowolecki Aleksander. – Nazwa aut. wstępu : Kraszewski Jozef Ignacy

Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa :

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=2217

 

BN nr inw. Czyt. Humanist. 94(438):929-052 Now Cz.2

 

769. Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego 1863 r. : w stu czterdziestą rocznicę patriotycznego zrywu powstańczego / oprac. Alojzy Leszek Gzella. - Lublin : „Gal”, 2003. – 173 s. : il., portr. ; 22 cm. – Bibliogr. s. 163-165. – ISBN 83-918039-0-2

 

770. Podolanie w powstaniu styczniowym / Aleksander Medyński. – Tarnopol : nakł. „Głosu Polskiego”, 1913. – 76 s. ; 19 cm

 

771. Powstanie styczniowe - geneza, przebieg, udział prawników / Tomasz Kędzierski. - Warszawa : nakł. funduszu prasowego Zarządu Głównego Zrzeszenia Sędziów i Prokurato-rów, 1936 (Warszawa : Drukarnia „KADRA”). - 43 s. ; 20 cm. - Odczyt wygłoszony w 73-ą rocznicę w sali Sadu Najwyższego urządzony staraniem Zarządu Koła Warszawskiego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów

 

772. Powstanie styczniowe : notatki biograficzne uczestników : z oryginalnymi ilustracjami / Jerzy Maliszewski. – Warszawa : nakł. autora, 1932. - 104 s. : 18 tabl. : il. ; 23 cm

Dostępna także w postaci cyfrowej : Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=8655

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 3410

BIbl. MNZP nr inw. 7 356

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 1 314, 4 974

773. Powstańcy styczniowi odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari / Bogusław Szwedo. - Mińsk Mazowiecki : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” ; Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2013. - 188 s., VIII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm. – Bibliogr. Indeksy. - U dołu s. tyt. także miejsce wyd.: Tarnobrzeg. - Na okł.: 150. rocznica Powstania Styczniowego. - ISBN 978-83-63164-32-4. – ISBN 978-83-62171-99-6

Słownik biograficzny

BN nr inw. 2.393.487

PBW Tarnobrzeg nr inw TG 103117

 

774. Przywódcy powstania styczniowego : sześć sylwetek / Zbigniew Ćwiek. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1955. – 273, [3] s. : il. ; 21 cm

Sierakowski Zygmunt (1827-1863),

Dąbrowski Jarosław (1836-1871),

Padlewski Zygmunt (1836-1863),

Wróblewski Walery Antoni (1836-1908),

Hauke Józef Ludwik (1834-1871),

Traugutt Romuald (1826-1864

 

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 21 876

PBW Lubaczów nr inw. WL 3911

 

775. Przywódcy powstania styczniowego : sześć sylwetek / Zbigniew Ćwiek. - Wyd. 2. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1963. – 308 s. : il. ; 23 cm. – (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski)

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 27358

Bibl. MNZP nr inw. 7 570

PBW Jarosław nr inw. WJ 7931, WJ 15775

PBW Przemyśl nr inw. WP 6540, WP 48958

PBW Przeworsk nr inw. WK 6263

 

776. Przywódcy powstania styczniowego w lubelskiem i na Podlasiu : Leon Frankowski, ks. Stanisław Brzóska / Józef Tomczyk. Lublin : [s.n.], 1992 (Lublin : UMCS [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej]). - 135 s. ; 21 cm. - Bibliogr. prac. J. Tomczyka, s. 131-133.

 

777.Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – 131 s., faks., fot., portr. ; 17x25 cm. – Bibliogr. s. 126-131. – ISBN 978-83-88172-47-2

 

PBW Przemyśl

 

778. Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 121-125 : Uczestnicy powstania z bliższych i nieco dalszych okolic Przemyśla, którzy przelewali krew w potyczkach i bitwach 1863-1864 roku, urodzonych bądź zmarłych w niżej wymienionych miejscowościach [subiektywny wybór autora – J. Motyki] :

Adamówka: Jan Ginsewicz, Jan Hajdukiewicz

Bachórz: Piotr Krawiec, Sosnowski (1), Sosnowski (2)

Bircza: Józef Baranowicz, Kazimierz Czarnecki h. Łodzia, Marceli Kowalski, Wilhelm Loffier, Antoni Miernicki, Jan Rawski

Bolestraszyce: Hipolit Pietraszkiewicz h. Nałęcz

Brzóza Królewska: Andrzej Dalecki, Andrzej Szast

Brzóza Stadnicka: Franciszek Babiarz, Franciszek Kuca

Chłopice: Józef Piotr Horodyński

Cieszanów: Michał Adamski, Roch Ciećkiewicz, Sylwester Karmański, Władysław Kazanecki, Józef Klimek, Józef Kotowicz, Jan Łapiński, Marceli Łazowski, Józef Łucki, Antoni Sosnowski, Ludwik Tarnowiecki, Kazimierz Tyszkiewicz h. Leliwa, Julian Zaliński

Cząstkowice: Teofil Tomasz Chudzikiewicz

Dąbrowica k. Leżajska: Wojciech Górka, Wojciech Tarka

Dubiecko: Antoni Rott

Dybków: Szymon Grocholski

Dynów: Józef Koźmiński, Tomasz Skwarczyński

Dzików: Józef Kozicki

Gać: Sebastian Pollak

Grodzisko k. Leżajska: Kazimierz Salwach

Horyniec: Ludwik Zwonkowski

Jarosław: Antoni Argasiński, Jan Baczyński, Józef Bajan, Józef Baranowski, Wojciech Bukietyński, Leon Czechowski, Henryk Erazmus, Karol Gaweł, Szymon Harajda, Wojciech Hendzel, Hipolit Huber, ks. Jakliński, Henryk Jakubowski, Alojzy Klimesch, Grzegorz Kołoczko, Jan Kozłowski, Jan Kropiwnicki, Adolf Kropiwnicki, Józef Krupa, Leopold Krzyżanowski, Antoni Kulka, Piotr Kwaśniewski, Jan Maciejowski, Józefa Maciejówska, Józef Milz, Karol Nigburski, Antoni Parada, Feliks Polakiewicz, Leon Przysiecki, Józef Puchalski, Jan Reynarowicz, Rudolf Rogoziński, Antoni Roliński, Teofil Romanowski, Emil Schreiner, Walenty Strzelbicki, Antoni Szelczyk, Antoni Szels (Schels), Aleksander Truszkowski, Piotr Wronka, Karol Wysocki, Stanisław Zając, Karol Zawada, Władysław Zawirski

Jawornik: Franciszek Xawery Gebhard

Jodłówka: Jan Mikłasz

Kalników: Władysław Ochenkowski

Kańczuga: Józef Kellerman, Sebastian Mach, Paweł Pawelski, Ferdynand Łukasz Skórski, Edward Wołoszyński

Krasiczyn: Stanisław Molęda, J. Przybylski

Krowica Lasowa: Stefan Żelisko

Krzywcza: Bolesław Jocz

Laszki: Roman Kotzian, Maksymilian Pakosz

Leżajsk: Władysław Bąkowski, Bernard Bulisiewicz, Emil Denker, Jan Karol Gałczyński, Andrzej Garbacki, Kazimierz Stanisław Jabłoński, Antoni Karolewicz, Jakub Kisielewicz, Antoni Kluz, Ignacy Koczocik, Władysław Romuald Kopytyński, Ignacy Kułacz, Paweł Malczewicz, Jan Nyc, Aleksander Walenty Polaczek, Antoni Repilewicz, Adolf Schulz, Bronisław Feliks Szeliga, Władysław Saturnin Szeliga, Zygmunt Szeliga, Jakub Szlachetka, Marian Wodziński

Lubaczów: Bogdan Teodor Zdzisław Mańkowski h. Jastrzębiec, Antoni Załuski

Lubliniec Stary: Ludwik Tarnowiecki

Łętownia: Józef Witold Żelechowski

Łopuszka Mała: Walerian Łączkowski

Maćkowice: Antoni Krysa

Medyka: Wiktor Gałęzowski, Mieczysław Pawlikowski

Nakło: Józef Jakubowski

Narol: Konstanty Gliniecki, Jan Krawczyński, Edmund Tychy, Antoni Tyniecki

Oleszyce: Dymitr Gomulski, Franciszek Knap

Ostrów k. Jarosławia: Stefan Baka, Antoni Myszka

Ostrów k. Przemyśla: Edward Woźniakowski

Pantalowice k. Przeworska: Alojzy Bemo .

Pawłosiów: Władysław Roman Patkiewicz

Piskorowice: Stanisław Bobakowski, Piotr Dziubiński

Pruchnik: Florian Gardziel, Marcin Gryziecki, Walenty Strzelbicki

Przeworsk: Dionizy Bartoli, Ferdynand Władysław Czaplicki, Florian Dębkowski, Florian Dymnicki, Michał Fortkowski, Bartłomiej Golankiewicz, Jan Hajdukiewicz, Józef Hołub, Józef Hudzikowski, Wincenty Jarzębiński, Eugeniusz Jaskółka, Kasper Kadlewicz, Maciej Kałamarz, Andrzej Karpiński, Kłoskiewicz, Edward Kuhn, Kułaczkowski, Andrzej Lasek, Antoni Musiał, Józef Musyłkowicz, Michał Obłoza, Stanisław Nipel (Nikel), Wincenty Podlacha, Daniel (Dawid) Reicher, Karol Rolski, Józef Różański, Wojciech Szwed, Jan Wilk, Kazimierz Zygmunt

Radymno: Władysław Bogdański

Rokietnica: Franciszek Frankiewicz

Rudawka: Jan Porembalski, Władysław Porembalski

Sarzyna k. Leżajska: Jan Wiącek

Siedliska k. Przemyśla: Roman Kalita, Jan Mittig

Sieniawa: Aleksander Mańkowski, bracia Antoni, Eustachy i Kazimierz Sokalscy

Sietesz k. Przeworska: Maurycy Seitelbach

Stary Dzików: Tadeusz Muczkowski

Sufczyna: Mieczysław Darowski h. Weryha

Tarnawce k. Przemyśla: Stanisław Zygmuntowicz

Tarnogóra: Sebastian Koc

Tuczempy: Edward Micewski

Wierzawice k. Leżajska: Antoni Hellig, Roman Kotzlan, Kazimierz Machniewicz,

Wola Zarczycka: Tomasz Cebula, Jan Furlik (Firlej), Alfred Grajewski (Gajewski)

Zarzecze k. Przeworska: Seweryn Harkam, Feliks Szczęsny Piechowski, Leszek Sznaufert

Żołynia: Karol Jędrzejowski, bracia: Enoch i Ignacy Kraus, Jan Kanty Skoczylas

Żurawica: Adolf Ebenberger, Leon Albert Klementowicz, Marcin Stolarski

 

779. Rzeszowiacy w powstaniu 1863 roku : w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego przypadającą na rok 2013 / Jan Pęckowski, Wiktoria Helwin, Maria Pęckowska. - Rzeszów : Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło : Pobitno Oficyna [Wydawniczo-Usługowa, Wiktoria Helwin], 2012. - 31 s. : il. ; 23 cm. – (Książka z Herbem). - Bibliogr. przy pracach. – ISBN 978-83-928490-8-7. – ISBN 978-83-61589-12-9

Księgi pamiątkowe

 

BN nr inw. 2.769.956, 1.425.264

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 239849

PBW Rzeszów nr inw. CzytR 239848

 

780. Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku / Eugeniusz Niebelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. I Katedra Historii Nowożytnej. Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2011. – 189, [3] s., [10] k. tabl. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 173-189. – ISBN 978-83-7702-411-9

 

781.Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku / Agaton Giller. – [Poznań] : [b. w.], 1872. - S. 159-185 ; 23 cm. - Nadb.: Tygodnik Wielkopolski 1872

 

BN nr inw. II 187.616

 

782. Spis powstańców 1863 roku więzionych w twierdzy kijowskiej / do druku przygot. i przedm. poprzedził Michał Micel ; [z ros. przeł. Aleksander Markin] ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : P-WIN, 1995. - 138, [2] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-90115867

Spisy

BN/Czyt. Humanist. 94(438):929-052 Spi

BN/Zakł. Rękop. 39.296, BN nr inw. 1.936.450, 2.120.533 A

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 15 826, 26 853

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 24 267

Bibl. P-WIN Przemyśl

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 35291-RG Czytelnia Główna

 

783.Spoczną i wstaną! : mogiły uczestników walk o niepodległość narodową na Cmentarzu Stanisławowskim / oprac. J. Sokulski i L. Krzemieniecki. – Stanisławów : nakł. Towarzystwa Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863/4, 1906 (Stanisławów : Druk i Lit. St. Chowaniec). - 21, [1] s. ; 22 cm. - Na s. tyt.: Dochód ze sprzedaży na cele „Towarzystwa Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863/4”

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie PAU 129804 II Zb.Spec

 

784. Stary cmentarz w Jaśle / Grzegorz Chomicki, Barbara Cynarska ; pod red. Stanisława Cynarskiego ; Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego w Jaśle. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 1987. - 56 s., [1] k. pl. : fot. ; 20 cm

 

PBW Jasło nr inw. JCz 53231

 

785.Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu / Jerzy Maliszewski. – Warszawa : (Warszawa : Zakł. Graf. „Odrodzenie”), 1930. - 50 s. ; 22 cm. Zawiera wykaz nazwisk w porządku alfabetycznym.

Dostępna także w postaci cyfrowej : Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=8654

 

786.Sybiracy zesłańcy carscy związani z Krakowem / Antoni Ratyński. – Kraków : Związek Sybiraków. Oddział, 1998. - 119 s., [1] k. tabl. złoż. : fot., 1 pl., portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 77-79. – ISBN 83-909631-6-7

 

BN nr inw. II 1.918.721, II 2.102.104 A

 

787. Towarzysze wygnania 1863-73, jak i ludzie, z którymi bliższe listowne miałem stosunki : [Biogramy sporządzone na podstawie „Kartoteki Uczestników Powstania Styczniowego” oprac. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.] / Jakub Gieysztor //W: Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów - zesłańców postyczniowych : Wilno-Sybir-Wiatka-Warszawa / Wiktoria Śliwowska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne. – Warszawa : Wydawnictwo „DiG”", 2000. – S. 130-384

 

788. Tunka : syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku / Eugeniusz Niebelski. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011. – 394 s., [40] s. tabl. kolor. ; 24 cm. – (Biblioteka Zesłańca, ISSN 1899-0266 ; t. 24). - Mapy kolor. na wyklejkach. - Bibliogr. s. 359-370. – ISBN 978-83-87266-98-1

 

789.Uczestnicy powstania styczniowego zesłani i internowani / Jerzy Maliszewski. – Warszawa : .nakł. „Lekarza Wojskowego”, 1931. –76 s. ; 23 cm.

 

Bibl. MNZP nr inw. 1 292

 

790.Uczestnicy powstania styczniowego w życiu społeczno-politycznym Galicji w dobie autonomicznej : aspekty źródłowe badań i ich perspektywy / Lidia Michalska-Bracha.//W: Galicja 1772-1918 : problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 360-371

 

791.Uczestnicy spisków i walk niepodległościowych lat 1833-1855 w powstaniu styczniowym / Stanisław Wiśniewski. - Lublin : [Wydaw. UMCS], 1993. - S. 161-190 ; 25 cm. - Nadb. z: “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” vol. 48:1993, sectio F.

 

792. Udział lekarzy w wojnie narodowej 1863-64 roku / napisał August Kwaśnicki. - Kraków : [b.n.w.], 1917. - [2], 10 s. ; 20 cm. - Wykład w Tow. Lekarskiem Krakowskiem d. 29 listopada 1916. - Osobne odb.: „Przegląd Lekarski”, 1917, nr 6

BN nr inw. 258.795

 

793. Weterani 1863 roku w Stołeczno-Królewskim Mieście Krakowie / Jacek Albrecht. – Kraków : „Jagiellonia”, 1997. – 68 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 67. – ISBN 83-85729-03-8

 

794. Weterani Powstania Styczniowego 1863 r. odznaczeni Krzyżem Niepodległości / Antoni Lenkiewicz. -Wrocław : Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń, 1998. - 107, [1] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-905649-9-8

BN/Czyt. Humanist. 94(438):929-052 Len

BN/Czyt. Zb. Specjal. 39.752, BN nr inw. 1.966.848, 2.127.744 A

 

795. Weterani Powstania Styczniowego 1863 r. odznaczeni Krzyżem Niepodległości / Antoni Lenkiewicz. - Wyd. 2. - Wrocław : Biuro Tłumaczeń, 2003. - 114 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-88826-17-4

BN/Informatorium 41.839, BN/Zakł. Rękop. 46.732

BN nr inw. 2.510.836, 2.154.375

 

796. Wybitniejsi dowódcy oddziałów powstania styczniowego według Stanisława Rybickiego / Krystyna Jachimek, Henryk Fałek ; Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. - Warszawa ; Rawa Mazowiecka : Archiwum Państwowe, 1993. - 76 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przedm.-podm. S. Rybickiego s. 8-11. - Wydano w 130. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Rybicki Stanisław Teofil (1843-1920)

Bibliografia osobowa

BN/Mag. Mikroform mf. 106396 z egz.: BN 2.241.685, 2.241.685 A

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 15 016

 

797.Wykaz oficerów, podoficerów i szeregowców z oddziałów sformowanych na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim, marzec-maj 1863 r. //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 78-82

 

798.Wykaz rannych w bitwie pod Kobylanką 1-6 maja 1863 r. //W: Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów : Muzeum w Lubaczowie. – S. 83

 

799. Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego : wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych / oprac. Zofia Strzyżewska ; Naczelna Dyre-kcja Archiwów Państwowych. - Warszawa : NDAP, 2001. - 156 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-86643-64-1

Spisy

BN/Informatorium 41.608, BN/Czyt. Zb. Specjal. 41.976

BN/Zakł. Rękop. 41.745

BN nr inw. 2.505.712, 2.150.452 A

800. Ziemianie Wilejszczyzny w Powstaniu Styczniowym 1863 roku : przebieg Powstania i udział w nim rodu Koziełł-Poklewskich oraz innych ziemian powiatu wilejskiego / Józef Dąbrowski. - Poznań : „Bene Nati”, 2001. - 162, [2] s., [1] k. tabl. : faks., fot., mapy ; 20 cm + Wkładka: [15] s.: Gazetka konspiracyjna: Mużyckaja Prauda Nr. 1 do 7; 20 cm. - Bibliogr. s.148-149. – Indeksy. – ISBN 83-86675-13-6

Bibl. Kornicka PAN nr inw. 169962

801.Żydzi w powstaniu 1863 : ku uczczeniu 50 rocznicy powstania / Bertold Merwin. – Lwów : redakcya „Jedności”(Lwów : A. Goldman), 1913. – 24 s. ; 18 cm. – Na dochód Koła T.S.L. im. B. Goldmana

Dostępna także w postaci cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=18004

 

802. Żywe pomniki bohaterstwa : ostatni z 1863 roku : na 70-lecie Powstania Styczniowego / pod red. Władysława Dunin-Wąsowicza ; okł. wykonał Józef Świrysz-Ryszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 r., 1933 (Warszawa : Drukarnia Artystyczna). - 87, [1] s. : il. ; 28 cm. - Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 r. na 70-lecie Powstania Styczniowego.

BN nr inw. 563.999, 565.687, 2.010.796
8. Biografie zbiorowe. 2. Wydawnictwa ciągłe
803.22 stycznia 1863 roku : żołnierze i oficerowie z roku 1863 spoczywający na tutejszym cmentarzu – zmarli w latach [wykaz] // Tygodnik Przemyski. – R. 7, 1933, nr 3 (22 I), s. 1

44 nazwiska

 

Bibl. MNZP/Cz/T

804. 44 [Czterdziestu czterech] zesłańców spośród weteranów Powstania Styczniowego od-znaczonych krzyżem niepodległości Rzeczypospolitej / Antoni Lenkiewicz // Zesłaniec. - 2003 nr 11, s. 59-76

805. Do końca wierny sprawie : o kałuszyńskich współpracownikach ks. Brzóski / Tadeusz Krawczak // Rocznik Kałuszyński. - Z. 8 (2008), s. 87-90

806. Dyktator i adiutantka : śląska legenda Mariana Langiewicza i Henryki Pustowójtówny / Zdzisław Janeczek // Śląsk. - 2002, nr 1, s. 32-34

807.Garibaldczycy, huzarzy, żuawi śmierci / Leszek Wiśniewski. // Gazeta Wyborcza - Lublin. - 2007, nr 18, s. 5

 

808. Groby uczestników powstania styczniowego 1863-1864 na kaliskich cmentarzach / Monika Sobczak-Waliś // Rocznik Kaliski. - T. 36 (2010), s. 177-191

 

809. Hrabiowie Dąmbscy na Mazurach w czasie powstania styczniowego / Janusz Jasiński // Universitas Gedanensis. - 1998, nr 1, s. 23-30

 

810.Jarosławianie – uczestnicy walk o niepodległość / Mieczysław Pasterski. – Il., portr. // Życie Przemyskie. – 1980, nr 15 (9.04), s. 11

 

811.Jarosławianie w powstaniu styczniowym 1863 r. / Zbigniew Zięba // Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu Miasta Jarosławia. – 2002, nr 2, s. 13; nr 3, s. 15; nr 4, s. 11; nr 5/6, s. 21

812. Farmaceuci w powstaniu 1863 r. / Aleksander Sokolewski // Wiadomości Farmaceu-tyczne. – 1934, nr 13-19

813. Kanonicy regularni laterańscy w powstaniu 1863 roku i ich późniejsze losy / Eugeniusz Niebelski // Nasza Przeszłość. - T. 110 (2008), s. 289-312

814. Kognowiccy w Powstaniu Styczniowym / Teresa Pohorecka. // Przegląd Historyczny. - 1996, z. 2, s. 485-488

815. Księża kapelani w oddziałach powstańczych województwa sandomierskiego 1863-1864 / Elżbieta Orzechowska.// Wojskowy Przegląd Historyczny. – 1994, nr 4, s. 94-109

816.Lekarze i medycy uczestnicy powstania styczniowego 1863-1864 i ich życiorysy / Franciszek Białokur // Lekarz Wojskowy. – R. 13-14, 1932-1933, t. 19, 20, 21

817.Lekarze w powstaniu styczniowym / Witold Lisowski // Wojskowy Przegląd History-czny. – R. 27, 1983, nr 1(103)

 

818.Mieszczanie przeworscy w walce o niepodległość / Józef Benbenek // Przeworskie Zapiski Historyczne : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Kunysza. – T. 1, 1987, s. 35-68

819.Mieszkańcy Bieszczadów w powstaniu styczniowym / Maciej Augustyn // Bieszczad. – R. 6, 1999, nr , s. 134-173

820.Mieszkańcy Leska w Wiośnie Ludów i powstaniu styczniowym / Józef Budziak // Połoniny. – 1988, s. 63-67

821.Mieszkańcy parafii zagórskiej w powstaniu styczniowym / Jerzy Tarnawski. // Verbum. - 2008, nr 1, s. 11-12

822.Morituri te salutant : 22/23 stycznia 1863 / Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 1(40) styczeń, s. 3-6

Dotyczy uczestników powstania styczniowego z Przemyśla, wykaz powstańców pochowanych na cmentarzach przemyskich

 

PBW Przemyśl/Czyt/M

 

823. Order dla zwyciężonych : powstańcy styczniowi - kawalerowie Virtuti Militari / Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita. - 1996 nr 17, s. 17

 

824.Podolanie w powstaniu styczniowym / Aleksander Medyński // Głos Polski. – R. 10, 1913, nr 29-51 , s. 29-51

 

825. Portrety niepokornych : powstańcy 1863 r. / Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita (Wyd. 3). - 2006, nr 105, s. A 12

 

826. Powstańcy 1863-1864 r. na zesłaniu syberyjskim / Janusz Wojtasik // Rocznik Bialskopodlaski. - T. 11, 2003, s. 99-137

 

827. Prace nad indeksem zesłańców powstania styczniowego, na podstawie akt z Archiwum Głównego Akt Dawnych / Zofia Strzyżewska // Archeion. - T. 96, (1996), s. 96-106

 

828.Rok 1863 w Jarosławiu / Jan Harlender // Gazeta Jarosławska. – 1938, nr 26, s. 29-30

829.Rok 1863 w Jarosławiu / Jan Harlender // Rocznik Miłośników Jarosławia . – 1966, s. 45-50

830.Rok 1863 w Przeworskiem i Mieleckiem / Henryk Jankowski // Widnokrąg : dod. do Nowin. – R. 3, 1963, nr 6 (10 II), s.

831.Rzeszowiacy w Powstaniu 1863 r. / Jan Pęckowski // Głos Rzeszowski. – R. 17, 1913, nr 4 (26 I), s. 2-3 ; nr 6 (9 II), s. 2-3 ; nr 7 916 II), s. 2-3 ; nr 9 (2 III), s. 2-3 ; nr 12 (23 III) s. 2-3 ; nr 15 (13 (IV), s. 2-3

Dostępne także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa :

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=1858

 

832.Sanoczanie w Powstaniu Styczniowym / Jan Pęckowski // Tygodnik Ziemi Sanockiej. – R. 4, 1913, nr 5

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=58543

 

833.Śląsk i Ślązacy w Powstaniu Styczniowym / Ireneusz T. Lisiak // Myśl Polska. - 2009, nr 8, s. 16

 

834.Trzech Zygmuntów / Barbara Wachowicz. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2013, nr 90, s. 12-13

Chmieleński Zygmunt (1835-1863)

Padlewski Zygmunt (1836-1863)

Sierakowski Zygmunt(1827-1863)

 

835.Uczestnicy powstania styczniowego zamieszkali w Tarnowie w 1913 r. / Jan Pęckowski // Pogoń : tygodnik polityczny i ekonomiczno-społeczny. – R. 33, 1913, nr 5 (2 II), s. 4-5

Dostępna także w postaci cyfrowej : Małopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=4923

836.W hołdzie uczestnikom Powstania Styczniowego [w Jarosławiu] / Monika Polita, Tomasz Strębała // Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. – 2013, nr 1-3, s. 19

Wykaz powstańców pochowanych w Jarosławiu

837. Zapisani w pamięci przemyślan / Janusz Motyka //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 37-57 : il.

838. Zesłańcy polityczni w okręgu minusińskim - uczestnicy powstania 1863 r. w Polsce / Oleg N. Szułbajew ; tł. z ros. Ewa Rybarska // Zesłaniec. - Nr 41 (2009), s. 49-57

839. Zesłańcy z okresu powstania styczniowego w okręgu olekmińskim (Jakucja) na podstawie materiałów z archiwów syberyjskich / Paweł Kazarian ; tł. z ros. Krzysztof Kusal // Wrocławskie Studia Wschodnie. - T. 7 (2003), s. 193-246

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu