PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU

Organizowanie i prowadzenie wspomagania

Get Adobe Flash player

     Biblioteki pedagogiczne są niezbędnym elementem procesu wspomagania szkół i placówek oświatowych.

    Zgodnie z wytycznymi MEN, nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć jej wspieraniu w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

    Wspomaganie szkół i placówek oświatowych przez biblioteki pedagogiczne może opierać się na pełnieniu przez nauczycieli  bibliotekarzy roli koordynatorów sieci, którzy kierują działaniami sieci dla nauczycieli bibliotek szkolnych a także na wykorzystaniu potencjału zasobów  bibliotek pedagogicznych.

    Zadania bibliotek pedagogicznych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, w zakresie obowiązkowej działalności publicznej biblioteki pedagogicznej poszerzają zakres jej zadań o funkcje związane z :

  • gromadzeniem i udostępnianiem informacji o kierunkach polityki edukacyjnej państwa,
  • gromadzeniem i udostępnianiem  materiałów, w tym literatury przedmiotu, stanowiących wsparcie szkoły lub placówki w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
  • gromadzeniem i udostępnianiem materiałów, w tym literatury przedmiotu, dotyczących problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
  • wspomaganiem szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w szczególności w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • wspomaganiem bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Dyrektor i Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego zapraszają szkoły i placówki oświatowe do korzystania z oferty Biblioteki a przede wszystkim do wspólnych działań na rzecz rozwoju oświaty.

 

 

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Copyright © 2014. All Rights Reserved.