PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU

Organizowanie i prowadzenie wspomagania

Get Adobe Flash player

    Biblioteki pedagogiczne mogą uczestniczyć w zachodzących zmianach oświatowych poprzez wspomaganie działań bibliotekarzy szkolnych. Do zadań nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych należeć będzie:

  • przygotowanie planu działania sieci współpracy i samokształcenia, zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników – czyli dokonanie diagnozy potrzeb użytkowników sieci,
  • organizacja spotkań – ich przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie ekspertów z określonych dziedzin, w ramach zaplanowanych działań,
  • stworzenie wirtualnej przestrzeni dla uczestników sieci
  • prowadzenie dokumentacji sieci współpracy i samokształcenia
  • promocja działań wzmiankowanej sieci

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Copyright © 2014. All Rights Reserved.