PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU

Organizowanie i prowadzenie wspomagania

Get Adobe Flash player

Aktualności - biblioteki szkolne

 

"Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią,
myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu
kim jesteśmy i kim możemy się stać..." [Ursula Kroeber Le Guin]

    13 listopada 2014 r.w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się XVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Tym razem, ze względu na specyfikę tematu, na spotkaniu obecni byli nie tylko bibliotekarze bibliotek szkolnych, ale również dyrektorzy szkół, innych placówek oświatowych i kulturalnych oraz poloniści.

Czytaj więcej...

    W roku szkolnym 2013/2014 ewaluacji został poddany obszar wspomagania bibliotek szkolnych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka w Przemyślu. Badania zostały przeprowadzone w PBW i filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku w kwietniu 2014 r. Pytaniem kluczowym w badaniu było pytanie o to, w jaki sposób oferta biblioteki pedagogicznej jest adekwatna do potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.

Czytaj więcej...

    W dniach 10 i 24 kwietnia oraz 15 maja 2014 r. w czytelni lubaczowskiej biblioteki pedagogicznej odbył się 9-cio godzinny cykl warsztatów dla nauczycieli nt. „Wykorzystanie zindywidualizowanej oceny Profilem Psychoedukacyjnym dla planowania działań terapeutycznych dla uczniów z autyzmem", poprowadzony przez panią dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie Małgorzatę Jachyra-Mazepa.

Czytaj więcej...

    30 kwietnia 2014 roku w PBW w Przemyślu odbyło się XV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.

    Głównym punktem spotkania było szkolenie nt.: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Organizacja i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia", które poprowadziła p. Krystyna Pałka – konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Przemyślu.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Copyright © 2014. All Rights Reserved.