PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU

Organizowanie i prowadzenie wspomagania

Get Adobe Flash player

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Kierunki polityki oświatowej 2016/2017

Kierunki polityki oświatowej 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej 2014/2015

Kierunki polityki oświatowej 2013/2014

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Copyright © 2014. All Rights Reserved.