Nasze zbiory

Działalność

Katalog Opac WWW

opac
W styczniu 2005 roku pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu rozpoczęli prace związane z wdrażaniem sytemu bibliotecznego PROLIB. Czytelnicy mogą przez katalog on-line dotrzeć do nowości PBW. Pozostałych wydawnictw jak na razie należy poszukiwać metodą tradycyjną, korzystając z katalogów kartkowych.
Sukcesywnie do bazy dodawane są pozycje najbardziej poszukiwane przez czytelników.

Zapraszamy do katalogu książek
opac.pbw.org.pl

 opac177

 

 


Baza Bibliograficzna PBW w Przemyślu

 

W 2005 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu rozpoczęto prace nad utworzeniem elektronicznej bazy zawartości czasopism. Od września 2010 roku baza została udostępniona użytkownikom on line.

Baza bibliograficzna zawiera ponad 28.500 opisów bibliograficznych artykułów z około 70 tytułów czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Ponadto zawiera wybrane opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych oraz rozdziałów z prac zbiorowych z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, literatury, nauk społecznych, kultury fizycznej i sportu oraz regionu. Jest uzupełniana na bieżąco i umożliwia szybki dostęp do aktualnych informacji.

Z literatury wyszukanej w bazie można w całości korzystać w Czytelni PBW w Przemyślu. Jest też dostępna w filiach w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku w zakresie prenumerowanych przez nie tytułów czasopism i zakupionych książek.

Baza bibliograficzna jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych poprzez stronę https://bibliografia.pbw.org.pl. Baza ta zastąpiła tradycyjne kartoteki zagadnieniowe.

 

Wyszukiwanie według indeksów:

  • słowa kluczowe - w polu warunku wpisujemy słowo (słowa) charakteryzujące przedmiot naszych poszukiwań. W celu zawężenia listy wyników można wpisać kilka słów, oddzielając je od siebie spacją np.: fizyka nauczanie ; przyroda scenariusze zajęć ; Przemyśl biografie
  • kartoteka - w polu warunku możemy wpisać następujące rodzaje kartotek : Bibliotekarstwo; Biologia; Chemia; Dydaktyka; Filozofia; Fizyka; Geografia. Ochrona środowiska; Historia; Informatyka; Językoznawstwo; Literatura; Matematyka; Nauki społeczne; Osobowa; Pedagogika; Psychologia; Regionalia; Religia. Teologia. Etyka.; Sport; Sztuka; Zagadnienia zdrowia i medycyny
  • autor publikacji - w polu warunku wpisujemy nazwisko autora lub redaktora publikacji
  • tytuł publikacji - w polu warunku wpisujemy tytuł poszukiwanego artykułu z czasopisma lub książki
  • tytuł czasopisma - w polu warunku wpisujemy tytuł czasopisma
  • rok bibliografii - w polu warunku wpisujemy rok wydania publikacji (rok czasopisma lub rok wydania książki).

 

 

Zapraszamy do korzystania z bazy zawartości czasopism.

https://bibliografia.pbw.org.pl

 bib177

Autor: ImieT81 NazwiskoT81