Wybrane nowości - marzec 2019

Nowości wydawnicze

Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu / Marta R. Jabłońska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2018.

Szacuje się, że co drugi człowiek na świecie ma dostęp do Internetu, a coraz więcej codziennych aktywności zostaje przeniesionych do cyberprzestrzeni. W tej sytuacji warto się zastanowić nad wpływem globalnej sieci komputerowej na nasze życie. Prezentowana publikacja stanowi wprowadzenie do bogatej tematyki psychologii Internetu, czyli dziedziny zajmującej się oddziaływaniem tego medium na jednostkę. Autorka w przejrzysty i usystematyzowany sposób przedstawiła charakterystykę współczesnych internautów, kreowanie e-tożsamości, cyfrowy narcyzm, agresję słowną w Internecie oraz uzależnienie od cyberprzestrzeni.

Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków związanych z informatyką
i naukami społecznymi oraz osób zainteresowanych wpływem Internetu na człowieka. To cenna lektura także dla rodziców, opiekunów i nauczycieli zajmujących się wychowaniem młodego pokolenia, dla którego cyberprzestrzeń staje się nieodłączną częścią codzienności.

Przemyśl WP 113604

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania : przewodnik dydaktyczny / red. nauk. Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

Zaletą proponowanej pozycji jest połączenie zagadnień edukacji zdrowotnej z teorią wychowania. Tematy opracowano w sposób skondensowany i schematyczny, przy zachowaniu zasady przejrzystości, co umożliwi studentom systematyczne przygotowywanie się do zajęć. Dodatkową zaletą opracowania jest możliwość wykorzystania zawartych w nim treści w sposób aktywizujący wychowanków i edukowanych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania sprawdzające zakres opanowania przez czytelnika prezentowanych treści.

Publikacja adresowana do studentów kierunków medycznych, nauk społecznych, a także osób zajmujących się zawodowo edukacją zdrowotną.

Przemyśl WP 113607

Edukacja żywieniowa / Isobel R. Contento ; przeł. Olga Siara, Małgorzata Guzowska, Wojciech Szczepański ; red. nauk. polskiego wydania Barbara Woynarowska, Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Woynarowska-Sołdan. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Książka Isobel Contento to kompendium wiedzy o tym, jak projektować, realizować i oceniać skuteczność programów i interwencji edukacyjnych związanych z zachowaniami żywieniowymi.
W podręczniku omówiono: • najważniejsze teorie wykorzystywane w edukacji żywieniowej wraz z przykładami zastosowania wiedzy w praktyce; • procedurę ułatwiającą studentom i praktykom projektowanie skutecznej edukacji żywieniowej, przełożenie teorii na strategie, cele edukacyjne i praktykę oraz opracowanie planu edukacyjnego; • zagadnienia dotyczące realizacji edukacji żywieniowej w różnych grupach: wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, osób o niskim poziomie alfabetyzmu i osób z różnych grup kulturowych. „ Edukacja żywieniowa” to książka przeznaczona dla studentów różnych poziomów studiów przed- i podyplomowych w zakresie żywienia. Może być przydatna także dla pracujących edukatorów żywieniowych i menedżerów jako źródło wszechstronnych informacji do planowania i realizacji skutecznych programów edukacji żywieniowej skierowanych do różnych grup odbiorców.

Przemyśl WP 113608

GIMP : poznaj świat grafiki komputerowej / Błażej Witkowski. - Gliwice : "Helion", cop. 2019.

Program graficzny GIMP od lat uważany jest za doskonałe narzędzie do obróbki zdjęć. Co więcej, jest to program darmowy. Publikacja dostarcza wiedzy jak krok po kroku opanować zasadę działania programu i poznać jego możliwości.

Przemyśl WP 113613

Między wolnością a nadzorem : internet w zmieniającym się społeczeństwie / Marta Juza. - Warszawa : "Scholar", 2019.

Internet jest powszechnie uważany za „królestwo wolności”. Częste są opinie, że w Internecie można opublikować wszystko i że nikt nad tym nie panuje, że technologia ta nie pozwala na sprawowanie jakiejkolwiek kontroli nad ludźmi. W książce takie przekonania zostają podane w wątpliwość. Dziś Internet nie tylko nie wspiera wolności, lecz wręcz na wiele sposobów ją ogranicza. Umożliwia prowadzenie inwigilacji, kontroli i nadzoru na niespotykaną dotąd skalę. Sformułowane w tej pracy tezy są udokumentowane na podstawie wielu źródeł, a także badań własnych. Książka prowokuje do refleksji i do bardziej wnikliwego spojrzenia na technologię, która stała się obecnie nieodłączną częścią naszego życia.

Przemyśl WP 113620

Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018

Opracowanie odnosi się min. do metodyki rozpoznawania zachowań ponarkotycznych i może być przydatne dla nauczycieli i wychowawców, ale przede wszystkim dla rodziców.

Można ją też polecić każdemu, kto zajmuje się (albo chce się zajmować) procesami socjalizacyjnymi
i wychowawczymi nadchodzących pokoleń.

Przemyśl WP 113622

Przeworsk GK 53828

Negocjacje i komunikacja : wybrane aspekty / red. nauk. Leszek Gracz, Kamila Słupińska. - Kraków : "Edu-Libri", 2018.

Opanowanie sztuki negocjacji i komunikacji międzyludzkiej staje się podstawowym atrybutem nie tylko profesjonalnych negocjatorów, ale również wszystkich osób, które zawodowo wchodzą w interakcje międzyludzkie.

W książce omówiono istotę i przygotowanie do negocjacji, fazy procesu negocjacji, techniki negocjacyjne, komunikację werbalną i niewerbalną, aspekty kulturowe i savoir-vivre w komunikacji. Książka adresowana jest do osób praktycznie i teoretycznie zajmujących się problemami negocjacji i komunikacji.

Przemyśl WP 113624

Lubaczów GL 51082

Prawy umysł / Jonathan Haidt ; przekł. Agnieszka Nowak-Młynikowska. - Sopot : Smak Słowa, 2014.

Jonathan Haidt jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Stanu Wirginia oraz profesorem etyki w biznesie w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Jest też autorem książki „Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne”. W tutaj prezentowanej książce psycholog społeczny analizuje genezę podziałów między ludźmi i wskazuje drogę ku wzajemnemu zrozumieniu. Punktem wyjścia są dla niego intuicje moralne – niemal natychmiastowe odczucia dotyczące innych ludzi oraz ich zachowań. Intuicje te wydają nam się oczywistymi prawdami, wzbudzając w nas niewzruszoną pewność, że ci, którzy są innego zdania, nie mają racji. Haidt pokazuje, że owe intuicje różnią się w zależności od kultury, między innymi kultury lewicy i prawicy politycznej. Autor łączy wyniki własnych badań z odkryciami antropologów, historyków i innych psychologów, aby sporządzić czytelną mapę królestwa moralności.

Przemyśl WP 113632

Psychologia pisma : poznawcza teoria związku psychika-pismo / Barbara Gawda. - Warszawa : "Scholar", 2018.

Barbara Gawda – dr hab., prof. nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki reprezentacji emocji, języka afektywnego, ekspresji i psychopatologii emocji, psychopatologii osobowości, suicydologii oraz ekspertyzy dokumentów.

Publikacja jest prezentacją i podsumowaniem systematycznych badań dotyczących powiązań pisma ręcznego i właściwości psychiki ludzkiej, prowadzonych na pierwszych etapach z wykorzystaniem techniki graficzno-porównawczej, na kolejnych – technik komputerowych.

Przemyśl WP 113635

Lubaczów GL 51100

Socjologia internetu / Dariusz Jemielniak. - Warszawa : "Scholar", 2019.

Książka jest ważnym przyczynkiem do rozwoju wiedzy o komunikacji i zjawiskach występujących w Internecie i oddziałujących poprzez Internet. Praca dostarcza cennej wiedzy o metodach badawczych Internetu i fenomenów tam funkcjonujących. Jest niezbędną lekturą dla badaczy Internetu i osób zainteresowanych naukowym podejściem do jego rozumienia.

[z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krzysztofa Koneckiego]

Przemyśl WP 113640

Trzeci szympans : ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem / Jared Diamond ; przeł. [z ang.] i wstępem opatrzył January Weiner. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Copernicus Center Press, 2019.

Ludzie i szympansy mają 98% wspólnych genów. Ale to my, ludzie, jesteśmy dominującym gatunkiem na tej planecie – rozwinęliśmy naukę, skomplikowane i różnorodne formy komunikacji, stworzyliśmy miasta i zapierające dech w piersiach dzieła sztuki – podczas gdy szympansy, mimo że genetycznie nam bliskie, pod każdym innym względem znacznie się od nas różnią.

Co jest niezwykłego w tych dwóch procentach różnicy DNA, że ewolucyjni kuzyni tak bardzo oddalili się od siebie? Prowokacyjny styl książki zmusza do refleksji nad zagadką ewolucji człowieka - skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy.

Przemyśl WP 113590

Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2017.

W publikacja zaprezentowano wyraźną cezurę pomiędzy okresem, kiedy psycholodzy zajmowali się wyłącznie efektem bądź wpływem mediów i prowadzili badania nad klasycznymi mediami, takimi jak film, radio i telewizja, a okresem, w którym niebagatelne znaczenie w naszym życiu coraz bardziej mają nowe media i technologie, wdzierające się ekspansywnie w przestrzeń prywatną, społeczną i publiczną. Zaproponowano Czytelnikom refleksję nad rolą psychologii w kontekście kontaktu człowieka z mediami (głównie telewizją i internetem) oraz nowymi technologiami. W tomie znajdują się zarówno artykuły teoretyczne, wprowadzające w problematykę, jak i odnoszące się do zagadnień szczegółowych, analizujące określone zjawiska i problemy. Autorami tekstów są głównie psycholodzy, reprezentujący różne ośrodki naukowe z całej Polski.

Przemyśl WP 113652

Wstęp do sztucznej inteligencji / Mariusz Flasiński. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Najnowszy podręcznik prezentujący współczesne podejście do dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy, jaką stanowią systemy sztucznej inteligencji.

Książka jest adresowana zarówno do słuchaczy kierunków technicznych i matematycznych, jak i dla czytelników kierunków humanistycznych i przyrodniczych. Zasadnicza część monografii, obejmująca przegląd metod, nie zawiera formalizacji matematycznej, a wprowadzone pojęcia przedstawione są w sposób intuicyjny wykorzystujący liczne przykłady. Bliźniaczy rozdział zawiera zaś definicje, twierdzenia i modele formalne dla omówionych metod, które usatysfakcjonują czytelników o ugruntowanej wiedzy matematycznej.

Przemyśl WP 113653

Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce / Tomasz Hoffmann. - Poznań : "FNCE", 2018.

Treści zawarte w książce opierają się na teoriach powszechnie stosowanych w analizach politologicznych. Autor podjął próbę adaptacji tychże teorii do omówienia tematu bezpieczeństwa, umiejętnie włączając w narrację wątki prawne. Najwartościowszy aspekt pracy dotyczy względnie spójnej prezentacji problematyki bezpieczeństwa w wielu, pozornie odległych i rzadko zestawianych ze sobą, kontekstach. Jest to solidny zasób wiedzy teoretycznej z pogranicza dziedzin nauk: społecznych, prawnych, ekonomicznych i technicznych. Praca ma charakter przeglądowy i może stanowić wartościowy materiał dla politologów zgłębiających problematykę bezpieczeństwa dla politologów zgłębiających problematykę bezpieczeństwa.

Przemyśl WP 113654

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała M. Fiołek

Autor: Marzena Fiołek