Wybrane nowości PBW – czerwiec 2018

Nowości wydawnicze

Bitcoin : płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty / Anna Iwona Piotrowska. - Toruń: CeDeWu, 2018. - 265 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 215-236 ISBN 978-83-8102-025-1

W książce w przystępny i wyczerpujący sposób przedstawiono płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty bitcoin. Przemyślany układ pracy prowadzi Czytelnika od zagadnień teoretycznych, rozprawiających się z kluczowymi wątpliwościami w zakresie klasyfikowania bitcoina, poprzez prezentację zasad funkcjonowania systemu tej kryptowaluty, aż do stopniowego odsłaniania jej zastosowań praktycznych.

W publikacji przedstawiono:

  • systematyzację wiedzy teoretycznej w obszarze pieniądza cyfrowego, obejmującą definicję pojęcia kryptowaluta i kryptowaluta bitcoin,
  • charakterystykę polskich użytkowników bitcoina oraz cele wykorzystywania przez nich kryptowaluty,
  • determinanty rozpoczęcia akceptowania płatności w bitcoinach w handlu elektronicznym,
  • uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju płatniczego i inwestycyjnego zastosowania bitcoina.

Przemyśl WP 112803

Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. - Kraków : "Impuls", 2018. - 273, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. s. 249-273 ISBN 978-83-8095-336-9

Prezentowana publikacja wpisuje się we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. [...] Opracowanie odznacza się wysokim poziomem merytorycznym – i to zarówno w kontekście przyjętych przez autora założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobu przeprowadzenia badań, narracji oraz argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. […] Publikacja spełnia wszystkie kryteria naukowości i akademickości. Jest napisana w sposób erudycyjny i interesujący. To oryginalne dzieło, które stanowi niezaprzeczalny wkład Autora w wybrane przez niego pole problemowe."

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika

Przemyśl WP 112804

Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu : poradnik dla nauczycieli / red. Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. - Gliwice : "Komlogo", 2017. - 95 s. ; 24 cm ISBN 978-83-61339-11-3

Prezentowana publikacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmujących się problematyką dzieci afatycznych. Specyficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy i sprawności językowej, o którym mowa w podręczniku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towarzysząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedokształceniu mowy o typie afazji (specyficznym zaburzeniu języka) jest nie wystarczająco rozpowszechniona wśród rodziców i nauczycieli Ich rolą nie jest diagnozowanie, to pozostawiamy specjalistom. Natomiast to oni zwykle jako pierwsi zauważają trudności dziecka i w głównej mierze wspierają je na co dzień.

Przemyśl WP 112805

Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeobrażenia bliskich relacji / Piotr Szarota. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - IX, [1], 161, [2] s. ; 21 cm (Społeczne Wyzwania Współczesności : seria imienia profesora Tadeusza Tomaszewskiego). - Bibliogr., netogr. s.147-[162] ISBN 978-83-0119856-5

Autor przygląda się przeobrażeniom, jakim uległy nasze relacje z bliskimi nam ludźmi. Rozważa zależności między systemami rodziny i przyjaciół, analizuje relacje między przyjaźnią, miłością i erotyzmem. Pokazuje nieobecne dotychczas warianty bliskich relacji: przyjaźń skomercjalizowaną – za pieniądze, relacje paraspołeczne, na przykład z awatarem lub oparte na antropomorfizacji przyjaźnie ze zwierzętami. Pisze wreszcie o przyjaciołach uszytych na miarę – robotach i hiperrealistycznych lalkach.

Przemyśl WP 112808

Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ; Kraków : "Impuls", 2017. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. ISBN 978-83-7587-468-6. - ISBN 978-83-8095-396-3

Kolejny tom znanej publikacji zatytułowany Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, prezentuje rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka. Czas, w jakim dokonują się zmiany, jest okresem szczególnym, który prowadzi do zmiany myślenia o dziecku, jego rozwoju i stymulacji twórczości. […]Tematyka opracowań tomu skupia się wokół strony osobowej dziecka, warunków, przestrzeni jego rozwoju twórczego oraz twórczości w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Omówiono obszary aktywności dziecka w zakresie jego twórczości językowej, artystycznej, technologicznej. Zwrócono uwagę na stymulację jego osobowości poprzez właściwy dobór metod, technik, które wyzwalają jego twórcze podejście do rozwiązywania zadań i problemów pojawiających się w różnych sytuacjach, zarówno edukacyjnych, jak i życiowych.

Przemyśl WP 112806

Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018. - 206, [1] s. : il. ; 23 cm (Engram). - Bibliogr., netogr. s. [201]-206. ISBN 978-83-8085-326-3

Poradnik zawiera przegląd scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wraz z przewodnikiem metodycznym i autorskim narzędziem diagnostycznym. Są to rozwiązania metodyczne przygotowane z myślą o pedagogach, nauczycielach i doradcach zawodowych, częścią pracy których jest przygotowanie uczniów do budowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych opartych na racjonalnych przesłankach. Mając na uwadze niedoskonałości systemu edukacji oraz zmieniające się wymagania rynku pracy, przygotowano scenariusze warsztatów stanowiące okazję do (samo)poznania, współpracy i zdobywania informacji o zawodach oraz zestaw ćwiczeń niwelujących stresy i silne napięcia okresu adolescencji i towarzyszących mu wyzwań.

Przemyśl WP 112814

Przeworsk GK 53345

Mówię płynnie : ćwiczenia do terapii jąkania / Iweta Kozłowska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 74 s. : il. ; 30 cm 978-83-7134-948-5

Publikacja to zbiór ćwiczeń adresowanych do pacjentów ze zdiagnozowaną niepłynnością mowy. Autorka – logopeda praktyk oddaje w ręce czytelników ćwiczenia i zadania logopedyczne sprawdzone podczas codziennej pracy terapeutycznej. Logoterapeuci dzięki tej książce wzbogacą swój warsztat pracy, rodzice – oprócz motywacji do codziennej, systematycznej pracy – znajdą w niej inspirujące pomysły.

Przemyśl WP 15539/b

Niezwyczajni ludzie : nowe spojrzenie na autyzm / Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer ; przekł. Joanna Bilmin-Odrowąż. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2017. - 255, [1] s. ; 24 cm. (Psychologia). - Bibliogr. s. 237-242. Indeks. 978-83-233-4222-9

Obowiązkowa lektura dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i opiekunów osób z autyzmem. Umożliwia spojrzenie na świat ludzi ze spektrum autyzmu od wewnątrz, zapewnia współczującą, głęboką perspektywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specjalistów i członków rodziny, ukazując autyzm nie jako straszliwą niepełnosprawność, lecz jako niezwykły wymiar człowieczeństwa.

Przemyśl WP 112807

Jarosław WJ 56719

Przeworsk WK 53032

Polityka samorządowa wobec starości : strategie i podmioty / Ryszard Majer. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2018. - 148, [1] s. : il. ; 24 cm (Akademia Samorządowa). - Bibliogr. s. 169-181. ISBN 978-83-8088-824-1

Publikacja stanowi źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat programowania oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Omówiono w niej zagadnienia kluczowe dla społecznego i gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Książka może okazać się szczególnie przydatna dla kierowników i pracowników administracji samorządowej.

Przemyśl WP 112821

Jarosław WJ 57012

Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie
i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1
/ Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : "Difin", 2017. - 222 s. : il. ; 22 cm (Engram). - Bibliogr. s. 220-222. ISBN 978-83-8085-492-5

Książka jest pierwszą pozycją na rynku umożliwiającą rozwój osobisty od najmłodszych lat. Stanowi zbiór kompetencji miękkich, umiejętności osobistych, które pomogą w dorosłym życiu znaleźć wymarzoną pracę, ustalić swoje priorytety, samodzielnie podejmować decyzje i odnieść sukces. To 12 scenariuszy zajęć rozwijających kreatywność, inteligencję emocjonalną, analityczne myślenie, poczucie własnej wartości od najmłodszych lat. Pozycja okraszona została wyjątkowymi rysnotkami aktywizującymi neurony do pracy zgodnie z nowoczesnym nurtem neurodydaktyki.

Przemyśl WP 112810

Jarosław WJ 56875

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Autor: Marzena Fiołek