Wybrane nowości PBW – kwiecień 2018

Nowości wydawnicze

 

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu : jak przeżyć zamach terrorystyczny / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Difin", 2018. - 204 s. : il. ; 20 cm. ISBN 978-83-8085-609-7

Poradnik poświęcony jest przekazaniu wiedzy na temat najważniejszych aspektów wiedzy z zakresu ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi. Czytelnik dowie się z niego, co to jest terroryzm, a także jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Książka jest przydatna także dla osób pracujących lub przebywających w obiektach zagrożonych atakiem bombowym, w tym przyjmujących zgłoszenia o zamiarze przeprowadzenia takiego ataku. Z treści zawartych w poradniku skorzystają także osoby, które chcą przygotować na takie zagrożenia prowadzoną przez siebie firmę.

 

Przemyśl WP 112726

Bezpieczeństwo w kontekście zglobalizowanego świata / red. nauk. Paweł Maciaszczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2017. - 164 s. : il., fot. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr., orzecznictwo przy rozdz. ISBN 978-83-89639-59-2

Rozwój cywilizacyjny oprócz zmian pozytywnych, generuje czynniki powodujące bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, a także niebezpieczeństwo dla środowiska wychowawczego, edukacyjnego, kulturalnego, ekologicznego i wiele innych. […] Współczesny świat stoi również wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwo międzynarodowego, wśród których kluczową rolę odgrywają cyberzagrożenia. Proponowana publikacja stanowi wkład umożliwiający wieloaspektowe zgłębienie problematyki bezpieczeństwa.

Przemyśl WP 112697

Mózg rządzi : twój niezastąpiony narząd / Kaja Nordengen ; il. Guro Nordengen ; przeł. Milena Skoczko. - Warszawa : "Marginesy", 2018. - 238, [2] s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 222-234. Indeks. ISBN 978-83-65780-84-3

Czy mózg można wytrenować? Czy potrafimy uaktywnić jego części, których zazwyczaj nie używamy? Jak właściwie działa mózg? Autorka - Kaja Nordengen w przyjazny sposób odkrywa tajemnice tego niezwykłego narządu. Twój mózg sprawia, że jesteś tym, kim jesteś. To on umożliwia komunikację z innymi ludźmi – od prostej wymiany zdań do rozumienia ironii i czytania między wierszami. Dzięki mózgowi mamy uczucia i osobowość. Mózg pamięta wydarzenia z dzieciństwa, uczy się, zakochuje i interpretuje skomplikowane wzory. Ale ten sam mózg nagradza uzależnienie i może namówić cię do podjęcia złych decyzji.

Przemyśl WP 112728

Profilaktyka i korygowanie płaskostopia : zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie stóp / Piotr Winczewski. - Gdańsk : "Harmonia", 2018. - 266, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 253-267. ISBN 978-83-8080-036-6

Publikacja prezentuje fabularyzowane zabawy ruchowe, które można wykorzystać w profilaktyce oraz korygowaniu płaskostopia przedszkolaków i uczniów kilku pierwszych klas szkół podstawowych. Książka adresowana jest do studentów fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy zamierzają w przyszłości prowadzić zajęcia korekcyjne dla kilkulatków. Nauczyciele wykonujący ten zawód znajdą w niej przypomnienie znakomicie znanych sobie kanonów metodyki. Zaproponowane zabawy mogą wykorzystać także rodzice ćwiczący w domu z kilkulatkami.

Przemyśl WP 112733

 

Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Piotr Majewicz, Maria Kościółek, Ewa Dyduch. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. - 274, [2] s. : il. ; 24 cm.(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 0239-6025 ; 798). - Bibliogr., netogr. przy pracach. ISBN 978-83-8084-065-2

Monografia poświęcona jest teoretyczno-praktycznym podstawom konstruowania programów psychoedukacyjnych w pracy z osobami z niepełnosprawnością, rozwijaniu zasobów osobowościowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wspieraniu rozwoju psychomotorycznego osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz wspomaganiu rozwoju samostanowienia dorosłych osób z niepełnosprawnością. Z zawartych w książce propozycji programowych skorzystać mogą pedagodzy specjalni, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, nauczyciele, czy też psycholodzy pracujący z osobami z niepełnosprawnością.

Przemyśl WP 112713

Psychologia zmiany : najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem / Mateusz Grzesiak. - Gliwice : "Helion", 2017. - 295 s. : il. ; 20 cm. (OnePress Exclusive) 978-83-283-1363-7

W książce czytelnik odnajdzie najskuteczniejsze techniki pracy z innymi. Publikacja stanowi kompilację najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w coachingu, terapii, mentoringu i consultingu. Opanowanie wiedzy i umiejętności z jej zakresu pozwala pomagać sobie i innym ludziom diagnozować ich problemy, rozwiązywać je, wykorzeniać negatywne zachowania, motywować, podnosić potencjał służący realizacji zamierzeń, zmieniać przekonania […]

Przemyśl WP 112734

Tajemnice pod lupą : O czym młodzież mówi, a nie powinna. O czym młodzież nie mówi, a powinna / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. - 125, [1] s. : il. ; 24 cm. (Dla dzieci - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne) ISBN 978-83-64565-17-5

Dynamiczne życie nastolatków wypełniają małe sekrety i wielkie tajemnice, których dotrzymywanie obciąża i pochłania mnóstwo energii. Zwierzanie się przynosi ulgę, ale jest ryzykowne. Przyjęcie na siebie cudzego sekretu obarcza koniecznością zachowania dyskrecji i czasem wielką odpowiedzialnością. Jak się zachować w zagmatwanych i niecodziennych sytuacjach?

Czy warto się zwierzać? Jeśli tak – kiedy, komu i w jakich okolicznościach?
Czy dobrze jest być powiernikiem sekretów? Kiedy lepiej odmówić?
Czy zawsze trzeba dochowywać tajemnic?
Co zrobić, gdy sekret dotyczy krzywdy lub przestępstwa?
Czasem trzeba koniecznie szukać pomocy. W jaki sposób, u kogo i gdzie?
Jak odróżnić plotkowanie i donosicielstwo od konieczności przekazania informacji?

Przemyśl WP 112736

Wprowadzenie do neurologopedii / pod red. Andrzeja Obrębowskiego. - Wyd. 2 uaktual. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018 - 488 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Podręcznik do kształcenia w zakresie neurologopedii, logopedii ogólnej, audiologii i foniatrii, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz protetyki słuchu. - Bibliogr. s. 447-479. Indeks. ISBN 978-83-7988-210-6

Myślą przewodnią książki jest zwrócenie uwagi na medyczną stronę mechanizmów zaburzeń porozumiewania się człowieka uwarunkowanych nieprawidłowościami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Zespół autorów, w którego skład wchodzą lekarze – specjaliści wielu dziedzin medycyny (otolaryngologii, audiologii, foniatrii, neurologii dziecięcej i dorosłych, psychiatrii i medycyny pracy), a także specjaliści z zakresu neurologopedii, logopedii, psychologii, surdopedagogiki, fizjoterapii oraz protetyki słuchu, przedstawił szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na problemy zaburzeń mowy. Główną tematykę podręcznika stanowią podłoże anatomiczne i patofizjologiczne oraz aspekty kliniczne i zasady rehabilitacji zaburzeń porozumiewania się uwarunkowanych nieprawidłowościami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Książka jest cennym materiałem źródłowym, który z pewnością znajdzie wykorzystanie w kształceniu coraz większej rzeszy specjalistów z zakresu neurologopedii, a także logopedii ogólnej, audiologii i foniatrii, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz protetyki słuchu.

Przemyśl WP 112738

Wybrane kategorie problemów społecznych : wprowadzenie / pod redakcją Beaty Szluz i Małgorzaty Bozackiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 227, [5] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 209-225 i przy rozdz. ISBN 978-83-7996-454-3

W publikacji autorzy ukazują wybrane problemy społeczne: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, narkomanię i alkoholizm. Zaprezentowane są również formy wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się metodami pracy socjalnej oraz dla studentów przygotowujących się do zawodu.

Przemyśl WP 112720

Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej / pod red. nauk. Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - 283 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. ISBN 978-83-7996-482-6

Monografia podzielona jest na trzy części.

1. Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej;
2. Konteksty oddziaływań wspomagających wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością;
3. Konteksty oddziaływań normalizacyjnych.

Głównym celem monografii jest ukazanie czytelnikom wieloaspektowego ujęcia problematyki i wspierania wszechstronnego rozwoju osób z niepełnosprawnością.

Przemyśl WP 112721

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców

Autor: Marzena Fiołek