Wybrane nowości PBW kwiecień/maj 2020

Nowości wydawnicze

100 pomysłów, jak lepiej radzić sobie z ADHD / Francine Lussier ; przekład : Katarzyna Pantfil. - Wydanie 1. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020. - 211 stron ; 24 cm
 
Prezentowany poradnik jest skierowany do nauczycieli i rodziców dzieci z ADHD, a także do młodzieży zmagającej się z tym zaburzeniem. Autorka – doktor neuropsychologii z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i pedagogicznym – łączy podejście specjalistyczne z osobistymi spostrzeżeniami, gdyż sama mierzyła się z trudnościami związanymi z nadpobudliwością zarówno w dzieciństwie, jak i w późniejszym życiu.
 
Przemyśl WP 114698
120 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej : stymulowanie, rozwijanie, usprawnianie funkcji wzrokowych / Renata Paździo. - Gdańsk : "Harmonia", 2019. - 2 teki (broszura, 320 kart pracy) : il. ; 31 cm
 
Publikacja „120 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej” to narzędzie pracy wydane w formie 2 teczek terapeutycznych. Teczki zawierają 120 ćwiczeń, a 320 kart pracy (ponieważ jednemu ćwiczeniu przypisanych jest np. 5–6 kart pracy). Zadania służą stymulacji, rozwijaniu i usprawnianiu percepcji wzrokowej w zakresie:
 • stałości spostrzegania,
 • spostrzegania figury i tła,
 • spostrzegania stosunków przestrzennych,
 • spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • analizy i syntezy wzrokowej.

Materiał przeznaczony jest dla specjalistów terapii pedagogicznej, pedagogów, psychologów, nauczycieli kształcenia zintegrowanego, nauczycieli przedszkola oraz rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Przemyśl WP 15693/b
150 zabaw ruchowych : rozwijanie sprawności ruchowej i praksyjnej niezbędnych w procesie nabywania nowych umiejętności / Donatella Colina. - [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [2019]. - 200 stron : ilustracje ; 30 cm + 1 karta, 2 plansze
 
Propozycje 150 zabaw ruchowych to przykład narzędzi potrzebnych do rozwijania sprawności motorycznej i praksyjnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także dzieci starszych ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi. Proponowana publikacja to150 zabaw, których celem jest poprawa:
 • percepcji i kontroli ciała;
 • równowagi i motoryki dużej;
 • koordynacji rękaoko i motoryki małej;
 • prawności grafomotorycznej;
 • sprawności praksyjnej niezbędnej do czynności
 • samoobsługowych i do nauki pisania.

Przedstawione w książce propozycje aktywności można wykorzystać w przedszkolu lub szkole, w domu, a także w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju czy rehabilitacji.  
Publikacja skierowana jest do wszystkich, którzy zajmują się rozwojem dziecka nauczycieli, wychowawców, terapeutów rozwoju neuro- i psychomotorycznego, ale też do rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom zdobywać nowe umiejętności.
 
 
Przemyśl WP 15694/b
Autoarteterapie / Wiesław Karolak, Barbara Karolak. - Warszawa : Difin, 2019. - 144 s. : il. ; 23 cm.(Engram)
 
Autoarteterapie to podręcznik, zbiór ćwiczeń do wykorzystania przez osoby wcześniej odpowiednio przygotowane do samodzielnej pracy nad sobą.
Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Dwa pierwsze to rozważania teoretyczne na temat historii sposobów leczenia oraz rozumienia terminu autoarteterapia. Kolejne rozdziały: Nic-nie-robienie, Osiem pór roku, Woda, Lustro, Mandala, Zabawa zawierają zestawy ćwiczeń. W każdym zamieszczonym ćwiczeniu podane jest polecenie, opis przebiegu realizacji, potrzebne materiały i często opisy kilku prac wybranych uczestników. Pierwszy etap ćwiczenia zawiera zwykle wizualizację, relaksację bądź ćwiczenia pobudzające. Ćwiczenia uzupełnione są fotografiami, co pozwala na w miarę dokładne ich zrozumienie i odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie powstałych rezultatów.
Książka jest ofertą dla wszystkich, którzy poszukują zmiany w życiu codziennym, w pracy,  w środowisku, w którym żyją. Szczególnie polecamy ją osobom pragnącym poszerzać swoją podmiotowość. Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dających radość tworzenia i polepszenie samopoczucia.
 
Przemyśl WP 114680
Empatia zmienia nas, szkołę, świat : scenariusze zajęć Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli / Joanna Berendt, Paulina Orbitowska-Fernandez, Magdalena Sendor. - Warszawa : CoJaNaTo?, 2019. - 162 strony : ilustracje ; 24 cm
 
Empatia to budowanie świadomości uczuć i potrzeb swoich i innych, umiejętność rozmawiania o nich, by finalnie wypracowywać rozwiązania, które służą wszystkim. Celem książki jest wsparcie szeroko rozumianej edukacji w rozwijaniu kompetencji budowania relacji, gdyż edukacja – to relacja.
Nie można pominąć tego, jak ważna w pracy nauczyciela jest empatia dla samego siebie, czyli stałe dbanie o własne zasoby. Bez tej praktyki pojawia się ryzyko frustracji, przeciążenia, a finalnie wypalenia zawodowego. Do publikacji dołączono teorię oraz ćwiczenia Porozumienia bez Przemocy dla samych nauczycieli.
 
Przemyśl WP 114702
Igrzyska matematyczne : niebanalne zadania dla młodych olimpijczyków / Jakub Szczepaniak. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 303 strony ; 24 cm. - Bibliografia na stronach [301]-303. Indeks.
 
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla młodych Czytelników, którzy są zainteresowani matematyką i chcą poznać jej zastosowanie. Są otwarci na poznanie tajemnic liczb i gotowi na wędrówkę przez świat grafów, równań, zbiorów, logiki, gier. Z powodzeniem mogą ją czytać również rodzice, aby wspólnie z dziećmi tworzyć Rodzinne Kółka Matematyczne. Do korzystania z książki zachęcamy także uczniów przygotowujących się do udziału w konkursach matematycznych. Nie znajdziemy tu odstraszających, nudnych i staromodnie sformułowanych tak zwanych zadań z treścią. Autor prezentuje wszystkie zagadnienia i problemy w bardziej przystępny sposób. Jedną z zalet tej książki jest różnorodność zadań: tekstowych, obrazkowych, rebusów, zagadek i sztuczek matematycznych, które tworzą ciekawe - często przewrotne - historie dotyczące wielu aspektów codziennego życia. Na Czytelnika czeka również encyklopedia fascynujących liczb - począwszy od ambitnych, skończywszy na zrównoważonych. Autor jest znanym i lubianym propagatorem matematyki. Uczestniczy przy tworzeniu zadań do konkursów i olimpiad matematycznych, prowadzi zajęcia dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych i średnich.

Przemyśl WP 114685 
Impuls : jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia / Richard H. Thaler [oraz] Cass R. Sunstein ; przełożyła z języka angielskiego Justyna Grzegorczyk. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2017. - 336 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
. - Bibliografia na stronach 305-326. Indeks.
 
Przełomowa książka o tym, jak można wykorzystać nową naukę, jaką jest architektura wyboru, tak by stała się ona dla ludzi impulsem do podejmowania lepszych życiowych decyzji.
Codziennie podejmujemy wiele rozmaitych decyzji, począwszy od inwestycji finansowych, wybór szkoły dla naszych dzieci, tego, co jemy, po sprawy, o które chcemy walczyć. Niestety, często decyzje te są nietrafione. Powodem, jak wyjaśniają autorzy, jest to, że będąc ludźmi, jesteśmy podatni na wszelkiego rodzaju błędy poznawcze, które mogą prowadzić do bolesnych pomyłek. Autorzy zachęcają, abyśmy wkroczyli do alternatywnego świata, który traktuje ludzką omylność jako oczywistość. Pokazują, że poznając, w jaki sposób ludzie myślą, możemy tak zaprojektować środowisko, aby ludziom łatwiej było wybierać to, co jest lepsze dla nich, ich rodzin i społeczeństwa. Używając barwnych przykładów z najważniejszych aspektów życia, dowodzą, że starannie dobrane założenia architektury wyboru mogą być impulsem do podążenia w korzystnym kierunku, nie ograniczając jednocześnie wolności wyboru.
 
Przemyśl WP 114704
Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska ; [recenzenci Jolanta Nocoń, Anna Pilch]. - Wydanie 1. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. - 424 strony : faksymilia, fotografie, ilustracje ; 24 cm.
. - Bibliografie, netografie przy pracach.
 
Autorzy publikacji ukazują szkołę i nauczyciela w obliczu nowych zjawisk społecznych, wychowawczych, kulturowych i edukacyjnych oraz tradycyjnych modeli edukacji. W tomie poruszane są również zagadnienia związane z rolą przedmiotu język polski w reformowanej szkole, starymi i nowymi mediami w edukacji polonistycznej, możliwościami i sposobami kształcenia oraz samokształcenia nauczycieli.
 
Przemyśl WP 114686
Kultura ruchu dziecka przedszkolnego / Agnieszka Zalewska-Meler. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2019. - 254 strony : fotografie, ilustracje ; 24 cm. - Bibliografia, netografia na stronach 171-184.
 
Autorka podejmuje min. temat rozwoju aktywności motorycznej dziecka oraz potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym. Publikacja adresowana do nauczycieli pracujących z dziećmi    w wieku przedszkolnym, kandydatów do tego zawodu oraz rodziców i opiekunów.
 
Przemyśl WP 114708
Mutyzm wybiórczy : kompendium wiedzy / Maggie Johnson, Alison Wintgens ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Wydanie I, dodruk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020. - 423 s. : il. ; 30 cm + CD-ROM.
Na dole okł.: Dodatkowo 282 strony na płycie CD. - Indeks
 
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego, stworzone dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym nauczycieli, psychologów klinicznych i wychowawczych, terapeutów mowy i języka (logopedów), psychiatrów dziecięcych i – co ważne – dla rodziców oraz młodzieży i osób dorosłych żyjących z mutyzmem wybiórczym. Do książki dołączono gotowe materiały do wykorzystania w pracy z dzieckiem, które można drukować i kopiować.
 
Przemyśl WP 114710
Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 1, Słuch / Jagoda Cieszyńska-Rożek. - Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2018. - 207 stron : ilustracje ; 21 cm. Bibliografia na stronach 197-203.
 
Pozycja jest przeznaczona dla logopedów, terapeutów, psychologów oraz rodziców, których interesuje możliwość prowadzenia skutecznej stymulacji z wykorzystaniem wiedzy na temat neurobiologicznych podstaw kształtowania się procesów poznawczych. Autorka podaje przykłady ćwiczeń stymulujących funkcje słuchowe w okresie prenatalnym, w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym oraz przedszkolnym. Ponadto w tej pozycji czytelnicy znajdą opis prawidłowego sposobu badania dominacji ucha oraz zasady prowadzenia terapii. Autorka zwraca uwagę na to, jak istotna jest stymulacja przetwarzania informacji dźwiękowych dla dalszego prawidłowego rozwoju dziecka.
 
Przemyśl WP 114712
Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 2, Wzrok / Jagoda Cieszyńska-Rożek. - Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2019. - 207 stron : ilustracje ; 21 cm. Bibliografia na stronach 203-207.
 
"Wzrok" to kolejna część z serii "Neurobiologiczne Podstawy Rozwoju Poznawczego" autorstwa Prof. Jagody Cieszyńskiej-Rożek - twórczyni Metody Krakowskiej ®.
Autorka opisuje w przystępny sposób kolejne etapy rozwoju percepcji wzrokowej, których znajomość pozwala na postawienie trafnej diagnozy oraz ustalenie programu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Ponadto czytelnicy poznają zasady prowadzenia stymulacji funkcji wzrokowych, między innymi dowiedzą się jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia wzrokowej pamięci symultanicznej i sekwencyjnej oraz trening percepcji obrazów odwróconych.
 
Przemyśl WP 114713
Neurologia : kompendium / red. nauk. Wojciech Kozubski. - Wydanie 1 - 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. - VIII, 514 stron : ilustracje ; 19 cm. - Indeksy.
 
Publikacja zawiera zarówno najważniejsze informacje dotyczące badania neurologicznego, nozologii neurologicznej, podstawowych objawów i zespołów klinicznych, stosowanych badań laboratoryjnych i ich klinicznej interpretacji, jak również podstawową wiedzę o chorobach układu nerwowego. Przejrzysta forma, tabele, ryciny, zestawienia i przyjazny format ułatwiają przyswojenie i powtórzenie informacji zawartych w książce. Na dedykowanej stronie internetowej materiały ilustracyjne, fotogramy, zdjęcia, skale, test sprawdzający i filmy poświęcone badaniu neurologicznemu oraz stanom patologicznym w neurologii klinicznej.
 
Przemyśl WP 114689
Powiem ci, jak się uczyć : przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców / Joanna Gołębiowska-Szychowska, Łukasz Szychowski. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 326-330.
 
Publikacja przeznaczona dla rodziców zatroskanych o rozwój swoich dzieci oraz nauczycieli, trenerów i wychowawców, którzy czują chęć wzbogacenia swojego warsztatu o narzędzia pomagające uczniom w nauce i czekają na inspirujące pomysły oraz przykładowe materiały do pracy. Autorzy przekazują w książce dotychczas zebrane doświadczenie i wiedzę o tym, jak w swojej codziennej pracy z dziećmi `przemycać` zasady i metody uczenia się. Wszystkie proponowane w publikacji techniki mogą być stosowane w szkole i w domu przez osoby, które nie muszą mieć do tego specjalnych uprawnień. Wystarczy pozytywne nastawienie i poczucie humoru, które pozwala dzieciom się odblokować, a dzięki temu pełniej wykorzystać własne możliwości.
W poszczególnych rozdziałach publikacji czytelnik znajdzie:
 • wskazówki i założenia metodyczne dotyczące wprowadzania zasad i metod uczenia się      w codzienną praktykę szkolną i domową;
 • niezbędną wiedzę (`w pigułce`) o uczeniu się (podstawy funkcjonowania mózgu, pamięć, higiena pracy);
 • podstawowe informacje o stylach uczenia się;
 • przykładowe ćwiczenia i pomoce, które będą przydatne podczas wprowadzania technik uczenia się.

 
Przemyśl WP 114718
Statystyka dla psychologów i pedagogów / Bruce M. King, Edward W. Minium ; przełożyła Marzenna Zakrzewska ; redakcja naukowa wydania polskiego Jerzy Brzeziński. - Wydanie I - 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 682, [1] strona : ilustacje ; 25 cm.
. - Bibliografia na stronach [663]-669. Indeks.
 
Książka dla studentów, którzy chcą się uczyć i dla wykładowców, którzy uczyć lubią. Przygotowana  z myślą nie tylko o psychologii i pedagogice, ale też socjologii, psychiatrii społecznej, naukach     o zarządzaniu. Metody opisu i wnioskowania statystycznego przedstawiane są od podstaw, w przystępny sposób, tak aby do ich przyswojenia wystarczyła elementarna znajomość matematyki.
Podręcznik zawiera liczne ułatwienia dydaktyczne - pytania typu: co powinieneś umieć po przeczytaniu tego rozdziału?, marginalia z definicjami pojęć, bloki rozszerzające dla zaawansowanych, podsumowania, słowa kluczowe na końcu rozdziałów oraz bogaty zestaw zadań   i problemów do samodzielnego rozwiązania ilustrujących istotę przedstawionych metod oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników.
 
Przemyśl WP 114693
Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej : praktyczny przewodnik / Jim Larson, Andrzej Kołodziejczyk ; tł. rozdziałów 1,3, 4 Tomasz Bernat. - Otwock : "Fraszka Edukacyjna", 2019. - 149 s. : il. ; 30 cm . - Bibliogr. s. 148-149.
 
Szkolni dręczyciele nie atakują pod wpływem emocji. Dobrze wiedzą, co chcą osiągnąć. Planują swe działania na zimno, by zyskać władzę nad słabszymi, aprobatę ze strony koleżanek i kolegów, a przez to panowanie nad grupą.
Badania i obserwacje pokazują negatywny wpływ szkolnego dręczenia na relacje między uczniami    i ich problemy edukacyjne. Te doświadczenia przenoszą się na  relacje w dorosłym życiu, zarówno tych, którzy byli dręczeni, jak i tych, którzy dręczyli.
Książka ta z pewnością pomoże nauczycielom w radzeniu sobie z przypadkami dręczenia wśród szkolnej młodzieży. Jest rodzajem przewodnika, wzbogaconego przykładami scenariuszy do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Pokazuje też krok po kroku, jak zbudować i wdrożyć strategię przeciwdziałania przemocy w całym środowisku ucznia.
 
Przemyśl WP 114724
Tajemnice odporności : jak działa nasz niesamowity układ odpornościowy i dlaczego organizm atakuje sam siebie / Anita Kåss, Jørgen Jelstad ; [przekład z języka norweskiego Witold Biliński]. - Warszawa : Muza, 2020. - 317, [3] strony ; 21 cm.
 
Autorka, norweska lekarka i naukowiec, od lat prowadzi badania nad układem immunologicznym. W prezentowanej książce odkrywa  sekrety najbardziej złożonego systemu ludzkiego organizmu - układu immunologicznego. Układ trawienny łatwo zauważyć - obejmuje usta, przełyk, żołądek i jelita. Podobnie jest z układem krwionośnym, w którego centrum mamy serce połączone z siecią naczyń krwionośnych. Wszystko to można wskazać palcem i powiedzieć: to jest tutaj. Gdzie jednak stacjonuje armia organizmu - układ immunologiczny? Odpowiedź brzmi: wszędzie. Aby bronić nas przed atakami z zewnątrz, nasz organizm ma niezliczoną armię patrolującą granice naszego ciała.   W jej skład wchodzą białe krwinki, komórki w szpiku, grasicy czy w węzłach limfatycznych. Zdarza się jednak, że układ odpornościowy nie działa, jak powinien. Gdy zaczyna atakować sam siebie, mamy do czynienia z chorobą autoimmunologiczną. "Tajemnice odporności" to historia niezłomnej badaczki, której poszukiwania mogą zmienić świat oraz zapewnić lepsze życie wszystkim ludziom cierpiącym z powodu chorób autoimmunologicznych. Książka jest zapisem historii, która dzieje się na naszych oczach.
 
Przemyśl WP 114726
Wychowując dziecko z autyzmem : pozytywne strategie oparte na terapii behawioralnej / Vivroria M. Boone ; tłumaczenie Maria Moskal. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. - 206, [1] strona ; 21 cm. (Spektrum). - Bibliografia na stronie 189. Indeks ISBN 978-83-233-4778-1
 
Autorka w przystępny sposób przedstawia zasady stosowanej analizy zachowania (SAZ)
oraz wyjaśnia jej skuteczność w terapii osób z autyzmem. Pokazuje narzędzia do stworzenia spersonalizowanego planu zmiany zachowania, służącego wzmocnieniu pozytywnych i eliminowaniu niechcianych lub trudnych zachowań. Wskazówki zawarte w książce pomogą Wam w wypracowaniu pozytywnych strategii opierających się na mocnych stronach dziecka, które pozwolą mu rozwinąć ważne dla niego umiejętności. Wdrożenie ich w codziennym życiu umożliwi mu poczynienie postępów, które będą dla wszystkich źródłem radości i zadowolenia.
 
Przemyśl WP 114696

Autor: Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała M. Fiołek