Wybrane nowości PBW – listopad 2017

Nowości wydawnicze

 

Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję / Lore Wehner, Ylva Schwinghammer ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 207 s. ; 24 cm 978-83-7744-126-8

Aktywacja sensoryczna to nowatorska holistyczna koncepcja dotycząca wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję, zakładająca utrzymanie lub przywrócenie podstawowych kompetencji umożliwiających zachowanie samodzielności w codziennym życiu. Zasadniczą część książki stanowi poradnik zawierający scenariusze dotyczące organizacji i realizacji sesji wspierająco-aktywizujących.

Przemyśl WP 112148

Autyzm i rodzina / pod red. Anny Prokopiak i Zofii Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 271 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7784-935-4

Autyzm stanowi wyzwanie dla rodziny, której członkiem jest dziecko dotknięte tym zaburzeniem. Wychowanie takiego dziecka jest szczególnym zadaniem. Publikacja jest odpowiedzią na potrzeby środowiska osób z autyzmem.

Przemyśl WP 112152
Przeworsk WK 53008

Bajki terapeutyczne / Maciejka Mazan. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2017. - 43 s., [1] k. tabl. luz. : il. ; 30 cm (Bajkoterapia w Przedszkolu) (Biblioteka Nauczyciela) 978-83-262-2716-5

Bajki terapeutyczne pokazują, jak radzić sobie z najczęściej pojawiającymi się u dzieci emocjami: nieśmiałość, strach, zazdrość, nieumiejętność współpracy, radość, smutek. Mają na celu uspokojenie emocji, obniżenie lęku, objaśnienie reguł otaczającego świata. Książka zawiera 20 bajek. Jest przeznaczona dla młodszych i starszych przedszkolaków.

Przemyśl CzP 37.016:0.28+316.77

Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 229 s. : il. ; 24 cm. Aneksy s. 219-229.. - Bibliogr. s. 203-214. 978-83-7784-933-0

Przedmiotem żywych dyskusji, zarówno wśród naukowców, jak i decydentów oświatowych, nauczycieli oraz rodziców, jest w ostatnich latach edukacja włączająca. Proponowana publikacja stanowi kolejny głos w dialogu na temat założeń teoretycznych i potencjału praktycznego tej, coraz bardziej popularnej, koncepcji kształcenia niesegregacyjnego na tle innych możliwości realizowania obowiązku szkolnego : edukacji integracyjnej i specjalnej. W prezentowanej pracy weryfikacja cech swoistych dla każdej z form edukacji odbyła się z udziałem uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

Przemyśl WP 112157

Elementarz szachowy : program dla szkół i przedszkoli. Cz. 1 / Algierd Tarachowicz. - [Warszawa] : Rozpisani.pl, cop. 2017. - 401, [1] s. : il. ; 24 cm Miejsce wyd. wg siedziby wydaw. 978-83-947571-0-6

Dziecko może rozpocząć naukę gry w szachy w momencie, gdy liczy do dziesięciu. W tym celu muszą być spełnione trzy warunki : pierwszy to zachowanie zasady stopniowania trudności. Drugi warunek to : aby poznanie szachów było dla dziecka przyjemnością, to powinno jak najszybciej zacząć grać.

Wdrażanie nowych informacji stanie się nużące, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ich w praktyce.

I ostatni warunek skutecznego nauczania : wszystko należy ustawiać na szachownicy. To co znajduje się na diagramie, musi być przeniesione na planszę, inaczej nauka nie ma sensu. Przedstawione w książce propozycje powinny pomóc we wdrażaniu poszczególnych etapów nauki. Publikacja może być wykorzystana do nauki szachów w przedszkolu, szkole i na kółku szachowym.

Przemyśl WP 11215

Gry planszowe : kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza : poradnik / Andrzej Januszewski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017. - 83, [1] s. : il. ; 21 cm. (Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 31) 978-83-64203-89-3

W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub nawet kilkanaście nowych tytułów. Rosnąca popularność, wydawanie coraz większej liczby gier oraz coraz częstsze pojawianie się tematu planszówek w przestrzeni publicznej sprawiają, że gry planszowe zaczęły również znajdywać swoje miejsce w ofercie bibliotek.

Niniejsza broszura przygotowana została przede wszystkim z myślą o potrzebach bibliotekarzy i głównie do nich też jest kierowana. Przyda się jednak również innym osobom, dla których tematyka planszówek nie jest obojętna.

Przemyśl WP 112124

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole : poradnik dla rodziców
i nauczycieli
/ Joanna Chromik-Kovacs, Izabela Banaszczyk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - 114 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 111-112. 978-83-7744-133-6

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas kilkunastoletniej pracy terapeutycznej z dziećmi z zespołem Aspergera, ich rodzicami i nauczycielami oraz dzięki warsztatom prowadzonym w szkołach autorki poradnika opracowały zbiór sposobów radzenia sobie z trudnościami, które towarzyszą objawom zespołu Aspergera w domu i szkole.

Przemyśl WP 112161
Lubaczów WL 50571

Jak starzeje się umysł? : o funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym / Karolina Byczewska-Konieczny. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2017. - 117, [1] s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 93-117 978-83-233-4182-6

Z psychologicznego punktu widzenia wiek senioralny jest okresem wielu zmian. Dotyczą one różnych sfer życia psychicznego. Kłopoty z pamięcią to jeden z głównych przejawów starzenia się poznawczego, jakie osoby w różnym wieku łączą z okresem senioralnym. Jednak, jak wynika
z danym prezentowanych w tej publikacji, obraz poznawczych skutków starzenia się jest bardziej złożony, sami seniorzy różnią się między sobą w zakresie możliwości poznawczych. Psychologowie badają skorelowane z wiekiem zmiany w sferze poznawczej i proponują różne wyjaśnienia. Prezentowana monografia przedstawia rezultaty tych poszukiwań.

Przemyśl WP 112162

Kreatywne dzieci : 21 przepisów na twórcze popołudnie / Renata Kochan ; il. Milena Milak. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2017. - 136 s. : il. kolor. ; 21 cm 978-83-816-029-2

Książka "Kreatywne dzieci. 21 pomysłów na twórcze popołudnie" to przede wszystkim pomysły na zabawę dla dziecka. Książeczka podzielona została na różne działy w zależności od miejsca, formy spędzania czasu, a także wieku dziecka. Można nauczyć dziecko malowania, rzeźbienia, gotowania i wielu innych rzeczy. Każdy pomysł wyjaśniony został krok po kroku. Do każdego zadania, zabawy dołączone zostały opisy, które są świetną okazją do poszerzania wiedzy.

Przemyśl WP 112183

Obudźcie tygrysa : leczenie traumy / Peter A. Levine [oraz] Ann Frederick ; przeł. Barbara Jarząbska-Ziewiec. - Warszawa : Czarna Owca, 2017. - 266 s. ; 21 cm 978-83-7554-306-3

Autor publikacji uważa, że każdy mógłby wyjść z traumy, gdyby tylko zaufał instynktownej mądrości swego ciała i skorzystał z wrodzonej zdolności samouzdrawiania. Wnioski te wysnuł na podstawie obserwacji zachowania dzikich zwierząt, które po przeżyciu śmiertelnego zagrożenia szybko wracają do normalnego funkcjonowania. Autorzy pokazują, jak rozpoznać objawy traumy i sprawić by zniknęły.

Przemyśl WP 112166

Logotomy z głoskami P, B, F, W : ćwiczenia logopedyczne / Joanna Mikulska. - Kraków : "Wir", 2017. - 53 k. : il. ; 31 cm 978-83-65423-15-3

Zestaw ćwiczeń skierowany do logopedów i terapeutów mowy. Dzięki przyjaznej formie przekazu mogą z niej korzystać terapeuci oraz rodzice. Ćwiczenia logopedyczne zostały ułożone zgodnie
z zasadą stopniowania trudności.

Przemyśl WP 15505/b

Pokonać dyspraksję : prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu
i w szkole
/ Geoff Platt. Geoff Platt ; [przekł. Patricia Sorensen]. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 127-134. Indeksy 978-83-7744-068-1

W ciągu ostatniego stulecia u niektórych dzieci obserwuje się utratę umiejętności ruchowych. Dzieci te mogą wpadać na meble, mieć trudności z pisaniem i rysowaniem, a także szybko zyskiwać łatkę niezdarnych czy nawet niegrzecznych.

Prosty program ćwiczeń, opracowany przez Goeffa Platta, pomaga dzieciom z dyspraksją przezwyciężyć trudności związane z planowaniem ruchu i w pełni cieszyć się aktywnością fizyczną. Ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu (można je wykonywać zarówno w sali gimnastycznej, jak i w ogrodzie, w parku lub na polu), stanowią dla dziecka świetną zabawę, a jednocześnie są na tyle łatwe, że może poprowadzić je każdy rodzic lub nauczyciel. Książka zawiera też praktyczne wskazówki organizacyjne oraz wprowadzenie teoretyczne, wyjaśniające, czym jest dyspraksja.

Przemyśl WP 112168

Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2017. - 83 s. : il. ; 29 cm (Bajkoterapia w Przedszkolu) (Biblioteka Nauczyciela) ISBN 978-83-262-2717-2

Scenariusze oparte są na bajkach terapeutycznych autorstwa Maciejki Mazan.

Książka to 19 scenariuszy wraz z propozycjami zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz kartami zadaniowymi. Scenariusze zakładają powtarzalny układ pracy z grupą przedszkolną: zabawa powitalna, odczytanie bajki przez nauczyciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane
z tematem, praca z kartami.

Przemyśl CzP 37.016:0.28+316.77
Przeworsk WK 53089
Lubaczów WL 50658

Starsze dziecko z autyzmem / Temple Grandin ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 76 s. : Il. ; 24 cm 978-83-8085-445-1

Autorka opowiada o swoich doświadczeniach szkolnych, okresie dojrzewania i pierwszych krokach na rynku pracy z perspektywy osoby z zaburzeniami z ASD. Doświadczenia własne autorki stanowią pretekst do przekazania Czytelnikowi rad dotyczących kierowania karierą adolescenta z autyzmem. W książce skupiono się na sposobie funkcjonowania poznawczo-społecznego osób ze tym spektrum. Temple Grandin używa prostego języka, a jej narracja nie przytłacza nadmiarem faktów naukowych.

Przemyśl WP 112172

Wierszyki ćwiczące języki czyli Rymowanki logopedyczne dla dzieci / Marta Galewska-Kustra, Elżbieta i Witold Szwajkowscy ; il. Joanna Kłos. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2014. - 127, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm 978-83-10-12738-9

Publikacja to zbiór wierszyków. Doskonała pomoc w pracy z dziećmi mającymi problemy logopedyczne. Sprawdzi się jako materiał do ćwiczenia mowy.

Przemyśl WP 112174
Przeworsk WK 51913

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Autor: ImieT81 NazwiskoT81