Wybrane nowości PBW – luty 2020

Nowości wydawnicze

Wybrane nowości PBW – luty 2020

Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich / Jacek Szmalec. -  Wydanie 1.  - Warszawa : Difin, 2019. - 245 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm     (Engram). - Bibliografia na stronach 207-228.ISBN 978-83-8085-944-9
 
Książka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności integracji sensorycznej dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Zaprezentowany został w niej podział diagnostyczny oraz terapie dla dzieci z deficytami integracji sensorycznej.
 
 
Przemyśl WP 114255

Kierunek dojrzałość
/ William Stixrud Ph.D. i Ned Johnson ; tłumaczenie Agnieszka Jarosz. -  Wydanie I.  - [Warszawa] : CeDeWu, [2019]. - 405 stron : ilustracje, wykres ; 23 cm  ISBN 978-83-8102-316-0 (oprawa miękka)  
 
Prezentowana książka  oferuje połączenie najnowszych odkryć nauki o mózgu, terapii behawioralnej i studiów przypadku powstałych na podstawie badań tysięcy dzieci i nastolatków, którym autorzy pomogli na przestrzeni lat, by pomóc rodzicom  nakierować swoje dziecko na prawdziwą drogę do sukcesu
 
Przemyśl WP 114331

Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone : skuteczny trening umiejętności
/ Richard Guare, Peg Dawson, Colin Guare ; tłumaczenie Aleksandra Wekdej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - 431, [1] strona : ilustracje ; 23 cm   (Psyche/Soma). – Indeks   ISBN 978-83-233-4739-2
 
Książka   pomaga   zrozumieć fizjologię dorastających dzieci, rozwój ich mózgu   i procesy kształtowania się osobowości, a także pokazuje, w jaki sposób zredefiniować relacje z dzieckiem oraz przygotować je do wejścia w dorosłość.
Zawarte w publikacji definicje i strategie rozwijania umiejętności wykonawczych, poparte przykładami i uzupełnione tabelami, mogą ułatwić radzenie sobie z wyzwaniami wychowawczymi rodziców i opiekunów nastolatków.
 
Przemyśl  WP 114338

Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym
/ Grzegorz Bręczewski. - Warszawa : "Difin", 2018. - 186 s. : il. ; 23 cm  (Engram). - Bibliogr. s. 161-181.
ISBN 978-83-8085-748-3
 
Celem publikacji jest pokazanie różnorodnych możliwości działań w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz scharakteryzowanie podejmowanych zachowań pomocowych
o charakterze psychologicznym przez osob z personelu medycznego. Monografia prezentuje również oryginalny projekt empiryczny weryfikujący stan świadomości personelu medycznego w kwestii niepełnosprawności oraz pomocy udzielanej pacjentom wraz
z wynikającymi z tego wnioskami dla praktyki społecznej oraz badań naukowych.

Przemyśl WP 114268

Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców
/ Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : "Difin", 2019. - 206 s. ; 24 cm  ISBN 978-83-8085-711-7
 
Autorka, opierając się na swoim długoletnim doświadczeniu terapeutycznym, proponuje scenariusze zabaw z dziećmi, zogniskowane wokół zasadniczych obszarów rozwojowych. Omawia i prezentuje zabawy, które rozwijają i kształtują różnego rodzaju kompetencje
u dzieci, stymulują sprawność fizyczną, rozwijają kompetencje społeczne, kreatywność
i samoświadomość.
 
Przemyśl WP 114269

Przyszłość zawodów : jak technologia zmieni pracę ekspertów
/ Richard Susskind, Daniel Susskind. - Warszawa : Wolter Kulwer, 2019. - 367 stron : ilustracje ; 25 cm. - Bibliografia, netografia na stronach 329-349      ISBN 978-83-8160-794-0  
 
Profesjonaliści: prawnicy, lekarze, nauczyciele czy dziennikarze odgrywają tak istotną rolę
w życiu każdego z nas, że trudno sobie wyobrazić, aby te zawody miały w przyszłości zaniknąć.  Autorzy przewidują, że wraz z rozwojem technologicznym coraz zdolniejsze maszyny przejmą wiele zadań, które w przeszłości były wyłączną domeną profesjonalistów. Zmianom ulega nie tylko zakres pracy poszczególnych specjalistów, lecz także sposoby, w jakich ich wiedza jest przechowywana i udostępniana społeczeństwu. Rozważania   oparte są na przeprowadzonych  badaniach ponad 10 różnych zawodów (m.in. prawników, lekarzy, księgowych, doradców podatkowych, nauczycieli, architektów, dziennikarzy) i są zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami.
 
Przemyśl WP 114525

Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
/ Jerry Kaplan. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 200 s. ; 21 cm  ISBN 978-83-01-20568-3
 
W prezentowanej książce autor analizuje złożone problemy dotyczące sztucznej inteligencji jasnym, nietechnicznym językiem.
  • Czy maszyny naprawdę mogą przewyższyć ludzką inteligencję?
  • Jak sztuczna inteligencja wpłynie na nasze miejsca pracy i dochody?
  • Czy robot może świadomie popełnić przestępstwo?
  • Czy maszyna może być świadoma albo posiadać wolną wolę?
  • Wiele systemów sztucznej inteligencji uczy się teraz z doświadczenia i podejmuje działania wykraczające poza zakres tego, do czego zostały pierwotnie zaprogramowane. W związku z tym rodzą one kłopotliwe pytania, na które społeczeństwo musi znaleźć odpowiedź.
  • Czy naszemu osobistemu robotowi należy pozwolić stać za nas w kolejce albo zmusić go do zeznawania przeciwko nam w sądzie?
  • Czy tylko my ponosimy wyłączną odpowiedzialność za wszystkie jego działania?
  • Jeśli załadowanie umysłu do maszyny okaże się możliwe, czy to nadal będziemy my?

Przemyśl WP 114537

Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie
/ Robert Opora. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 337, [1] s. ; 24 cm.
. - Bibliogr. s. 329-334      ISBN 978-83-01-20716-8
 
Zaburzenia zachowania u młodych osób stanowią problem społeczny, a radzenie sobie           z nimi jest wyzwaniem dla wielu specjalistów. W celu wyeliminowania niepożądanych zachowań konieczne jest przede wszystkim zrozumienie ich mechanizmu, a następnie posłużenie się odpowiednimi strategiami korekcyjnymi.  Autor prezentowanej książki  wskazuje na rolę grupy terapeutycznej w procesie resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie. Zaprezentowane metody pracy korekcyjnej bazują przede wszystkim na koncepcji poznawczo-behawioralnej, a ich zastosowanie w grupie i późniejsza generalizacja na warunki pozaterapeutyczne pozwalają na dostarczenie podopiecznemu korygujących doświadczeń oraz umożliwiają rozwój kompetencji społecznych.
 
Przemyśl WP 114245

Trudny czas dojrzewania : jak pomóc nastolatkom radzić sobie z emocjami, osiągać cele i budować więzi, stosując terapię akceptacji i zaangażowania oraz psychologię pozytywną
/ Louise Hayes, Joseph Ciarrochi ; przekład Sylwia Pikiel. -  Wydanie 1 w języku polskim.  - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019. - 383 strony : ilustracje ; 24 cm. - Bibliografia na stronach [362]-374. Indeks    ISBN 978-83-7489-805-8
 
Przedstawiony w książce model pracy z młodzieżą (DNA-V) łączy założenia terapii akceptacji i zaangażowania oraz psychologii pozytywnej z najnowszą wiedzą naukową na temat procesów rozwojowych. Jest to całościowy program pokazujący, jak pomóc młodym ludziom odkryć i rozwijać własne mocne strony, radzić sobie z trudnymi emocjami oraz przełamywać negatywne wzorce myślenia. Zaprezentowane narzędzia pomagają wykształcić umiejętności psychologiczne, które pozwolą młodym osobom zaangażować się w działania zgodne z własnymi wartościami, osiągnąć stawiane sobie cele, w pełni zrealizować swój potencjał oraz zbudować pozytywne relacje z rówieśnikami i rodziną. Umiejętności te ułatwią im przejście przez trudny okres dojrzewania.
 
Przemyśl WP 114430, WP 114246
Przeworsk WK 54106

Zdrowy mózg : jak z pomocą składników odżywczych pokonać zaburzenia behawioralne, ADHD, autyzm, depresję, lęk, schizofrenię i chorobę Alzheimera
/ William J. Walsh ; [tłumaczenie Karolina Pruszyńska]. - Białystok : Wydawnictwo Vital, 2019. - 342 strony : ilustracje, wykresy ; 21 cm. - Bibliografia, netografia na stronach 265-280  ISBN 978-83-8168-156-8 :
 
Neurobiolodzy określili, które składniki odżywcze są niezbędne do syntezy neuroprzekaźników, regulacji genów oraz ochrony antyoksydacyjnej. Ich niedobór lub nadmiar powoduje poważne choroby psychiczne. Takie zaburzenia równowagi składników odżywczych można wykryć za pomocą badań krwi i moczu, a więc diagnostyka jest  prosta. Leczenie tych poważnych chorób przy zastosowaniu terapii biochemicznych przy wykorzystaniu naturalnych substancji chemicznych może wyrównać poziom kluczowych składników odżywczych w mózgu i wywrzeć ogromny wpływ na zdrowie psychiczne. Autor opisuje system naturalnej terapii biochemicznej, oparty na najnowszych badaniach naukowych mogący pomóc milionom osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne. Bazuje on na założeniu, że większość ludzi cierpi na brak równowagi składników odżywczych spowodowany czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, a zaburzenia te mogą wyrządzić wiele szkód dla pracy mózgu.
 
Przemyśl WP 114549

Autor: Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała M. Fiołek