Wybrane nowości PBW – maj 2018

Nowości wydawnicze

 

Co się dzieje z tym dzieckiem ? : interwencje psychoanalityczne w pracy z rodzinami z małymi dziećmi / pod red. Louise Emanuel i Elisabeth Bradley ; przekł. Sabina Grzymowicz, Karolina Pniewska. - Warszawa : "Fundament", 2018. - 416 s. ; 21 cm ISBN 978-83-925198-6-7

Pierwsza na polskim rynku książka opisująca konkretne przykłady krótkoterminowej pracy psychoterapeutycznej z rodzinami niemowląt i dzieci poniżej piątego roku życia. Ukazuje rodziny skierowane do poradni psychologicznej z powodu rozmaitych problemów dzieci – od niemowlęcych kłopotów ze snem, karmieniem i płaczliwością poprzez lęki separacyjne, nadpobudliwość, agresję i napady wściekłości, fobie, rywalizację pomiędzy rodzeństwem u starszych dzieci, aż po objawy psychosomatyczne, takie jak egzemy, astma czy nietrzymanie moczu.

Przemyśl WP 112784

Czary-mary Klary : zadania i wierszyki utrwalające prawidłową wymowę głoski R / Marta Anders ; [il. Dawid Żabiński]. - Gdańsk : "Harmonia", 2017. - 180, [4] s. : il. ; 30 cm ISBN 978-83-7134-959-1

Głoska r w toku rozwoju mowy u dziecka pojawia się najpóźniej, bo nawet między 5. a 6. rokiem życia. Jest jedną z głosek, która najczęściej ulega zniekształceniom. Istnieje wiele sposobów jej wywoływania, natomiast jej utrwalanie to często długotrwała i żmudna praca. Niniejsza publikacja jest bogatym zbiorem zadań mających na celu utrwalenie prawidłowej wymowy głoski r. Z książki mogą korzystać zarówno nauczyciele i logopedzi, jak i rodzice chcący wesprzeć swoje pociechy w dążeniu do prawidłowej wymowy.

Przemyśl WP 15534/b

Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz.1 / Małgorzata Wójtowicz- Szefler. - Wyd. 5. - Warszawa : Difin, 2018. - 162 s. : 23 cm (Engram). - Bibliogr. przy rozdz. ISBN 978-83-8085-571-7

Książka ma charakter przewodnika dla psychologów, pedagogów, studentów lub opiekunów dziecięcych czy rodziców małego dziecka, pozwalającego na poznanie specyficznej sytuacji badania małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możliwości wykorzystania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno dzieci prawidłowo rozwijających się jak i zagrożonych niepełnosprawnością czy też niepełnosprawnych.

Przemyśl WP 112785

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2017. - 280 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8095-303-1

Potrzeby akceptacji ze strony innych osób, związków emocjonalnych, więzi, przynależności są tak samo ważne jak potrzeby biologicznego bytu. [...] Prezentowana publikacja jest o emocjach dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu i o smutnym czasem życiu, negatywnych, traumatycznych doświadczeniach, niezaspokojonych potrzebach, utraconych marzeniach i nadziejach, o braku rozumienia przez bliskich... [...]

Przemyśl WP 112786
Przeworsk WK 53092

Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy/ pod red. Julii Dynkowskiej [i in.]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Indeks. ISBN 978-83-8088-665-0. - ISBN 9788380886667 (e-book)

Publikacja ta, to przede wszystkim próba wypełnienia luki na temat współczesnej odmiany krytycyzmu, jaką jest „hejterstwo”. Przedmiot badań znajduje się na pograniczu wielu dyscyplin naukowych i tylko interdyscyplinarne refleksja może stanowić przyczynek holistycznego ujęcia tematu. Tak więc w prezentowanej publikacji swoje uwagi wyrażają przedstawiciele kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii, filozofii, politologii oraz nauk prawnych.

Przemyśl WP 112787

Jak pomóc nie zapomnieć : ćwiczenia pamięci i mowy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami demencyjnymi / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : "Harmonia", 2017. - 140, [1] s. : il. ; 30 cm ISBN 978-83-7134-895-2

Ćwiczenia to kompleksowa publikacja do terapii pamięci i mowy osób dotkniętych chorobą Alzheimera czy innymi stanami demencyjnymi, składająca się z materiału werbalnego i ilustracyjnego. Prezentowane materiały przeznaczone są głównie dla osób z otępieniem lekkim i umiarkowanym, choć przy odpowiednim zaangażowaniu terapeuty mogą sobie z nimi poradzić chorzy w początkowej fazie otępienia głębokiego. Zaproponowane ćwiczenia skierowane są nie tylko do logopedów czy terapeutów, opiekunów i wolontariuszy w świetlicach opieki dziennej, ale przede wszystkim do rodzin osób chorych, gdyż przede wszystkim w rodzinie chory szuka pomocy, zrozumienia i akceptacji. Przedstawiony zbiór materiałów pomoże uruchomić nie tylko procesy myślowe, ale także pozytywne emocje, wzmacniając poczucie własnej wartości, które często ulega zachwianiu wskutek choroby.

Przemyśl WP 15535/b

Mediacje : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. - 3 wyd. rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 551 s. : il. ; 24 cm ISBN 978-83-8124-190-8

Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - dzielą się z Czytelnikami wiedzą i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania konfliktów.

 

Przemyśl WP 112788

Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce / pod red. Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław, Doroty Żuchowskiej-Skiby. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017. - 365 s. ; 21 cm Na stronie tytułowej
i okładce: Aktywni (nie)pełnosprawni.- Bibliogr. przy rozdz. ISBN 978-83-8088-789-3

Książka dotyczy niepełnosprawności jako zjawiska społecznego powstającego pod wpływem czynników historycznych, kulturowych oraz politycznych, które kształtują wizerunek osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami i prowadzą do rewidowania definicji pojęcia niepełnosprawności.

Publikację skierowana jest do przedstawicieli środowiska akademickiego zainteresowanych problematyką niepełnosprawności, praktyków zaangażowanych w udzielnie pomocy i wsparcia tej grupie klientów oraz wszystkich zmagających się z niepełnosprawnością swoją bądź innych osób.

Przemyśl WP 112789

Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i młodzieży : 8-17 lat : podręcznik terapeuty / John Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia Pikiel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018 - 167 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 165-167 ISBN 978-83-7489-730-3

Przewodnik dla terapeutów prezentujący poznawczo-behawioralną terapię zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego u dzieci w wieku 8–17 lat. Autorzy, po przedstawieniu wyników badań potwierdzających skuteczność opisywanej metody, szczegółowo omawiają kolejne sesje terapeutyczne: ich cele, przebieg i stosowane techniki. Program terapeutyczny składa się z dwunastu sesji i obejmuje terapię ekspozycji i powstrzymania reakcji dziecka oraz prowadzoną równolegle terapię poznawczo-behawioralną całej rodziny. Interwencje są nastawione na aspekty środowiska rodzinnego kluczowe dla uzyskania pozytywnej i trwałej reakcji na leczenie.

Przemyśl WP 112794

Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i młodzieży : 8-17 lat : poradnik pacjenta / John Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia Pikiel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018 - 90 s. : il. ; 24 cm ISBN 978-83-7489-731-0

Nieleczone zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne może bardzo negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka i zdolność rodziny do radzenia sobie z codziennością. Wywołuje lęk, bywa źródłem znacznego cierpienia i obniża jakość życia. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, czym cechuje się to zaburzenie, na czym polega proponowana terapia i jak przebiegają poszczególne sesje. Publikacja jest uzupełnieniem podręcznika terapeuty.

Przemyśl WP 112795

Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego małego dziecka : 5-8 lat : podręcznik terapeuty / Jennifer B. Freeman, Abbe Marrs Garcia ; przekład: Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 235-240 ISBN 978-83-7489-728-0

Przewodnik dla terapeutów prezentujący poznawczo-behawioralną terapię zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego u dzieci w wieku 5–8 lat. Autorki, po przedstawieniu wyników badań potwierdzających skuteczność opisywanej metody, szczegółowo omawiają kolejne sesje terapeutyczne: ich cele, przebieg i stosowane techniki. Wskazują, jak zaangażować w terapię rodziców małego pacjenta oraz dostosować interwencje do poziomu jego rozwoju poznawczego
i społeczno-emocjonalnego.

Przemyśl WP 112797

Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego małego dziecka : 5-8 lat : poradnik pacjenta / Jennifer B. Freeman, Abbe Marrs Garcia ; przekład: Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. - 122 s. : il. ; 24 cm ISBN 978-83-7489-729-7

Nieleczone zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne wywołują lęk, bywa źródłem znacznego cierpienia i obniża jakość życia. Autorki w przystępny sposób wyjaśniają, czym cechuje się to zaburzenie i jak wynikające z niego zachowania wpływają na funkcjonowanie rodziny. Tłumaczą, na czym polega proponowana terapia, opisują cele leczenia, stosowane techniki oraz przebieg poszczególnych sesji. Program terapeutyczny jest przeznaczony dla małych dzieci, więc ogromnie ważne jest zaangażowanie rodziny pacjenta. Poradnik – stanowiący uzupełnienie podręcznika terapeuty – ma służyć rodzicom lub opiekunom dziecka do powtarzania strategii poznanych w trakcie sesji
i stosowania ich samodzielnie w domu.

Przemyśl WP 112796

Wiersze i inscenizacje dla przedszkolaków na cały rok / Sylwia Bacewicz. - Rzeszów : "Fosze", 2018. - 159 s. : il. ; 21 cm ISBN 978-83-7586-130-3

Wiersze i inscenizacje dla przedszkolaków na cały rok to zbiór utworów na każdą okazję. Krótkie, łatwe do zapamiętania, uczą i bawią. Pokazują, omawiają i komentują świat wokół dziecka, jego najbliższe otoczenie i ważne dla niego sprawy. Do wykorzystania w przedszkolu, ale też do czytania i nauki w domu.

Przemyśl CzP 37.091.8

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Autor: Marzena Fiołek