Wybrane nowości PBW – marzec 2018

Nowości wydawnicze

 

Akcja adaptacja : [jak pomóc sobie i dziecku w zaprzyjaźnieniu się z przedszkolem] / Agnieszka Stein. - Warszawa : "Mamania", 2017. - 216, [5] s. ; 21 cm. Na okł.: Jak pomóc sobie i dziecku
w zaprzyjaźnieniu się z przedszkolem. Nowy etap w życiu dziecka. - Bibliogr. s. [221]. ISBN 978-83-65087-86-7

Kiedy dziecko idzie do przedszkola, otwiera się przed nim i jego rodzicami nowy etap. I chociaż dla części rodziców wydaje się on oczywisty, często towarzyszy mu wiele rozterek:

  • Czy moje dziecko jest już gotowe?
  • Co, jeśli rodzic ma wątpliwości?
  • Jak wybrać przedszkole i co, jeśli nie mamy wyboru?
  • Jak przygotować dziecko (i siebie) do przedszkola?
  • Co zrobić, aby ułatwić mu adaptację?
  • Co z trudnościami, jeśli się takie pojawią?

„Akcja adaptacja” odpowie na te i wiele innych pytań. Agnieszka Stein pisze w niej jednak nie tylko o przedszkolu, ale też o tym, co dzieje się w rodzinie przedszkolnego debiutanta. Głównym tematem książki okazuje się równowaga. Między wizjami i pragnieniami a rzeczywistością. I między różnymi potrzebami różnych członków rodziny.

Przemyśl WP 112636

Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Barbara Sher ; przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018. - 279 s. : il. ; 24 cm. (Biblioteka SI) ISBN 978-83-7744-149-7

Osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego wykazują podwyższoną lub obniżoną wrażliwość na określone bodźce, co w różny sposób wpływa na ich codzienność. Dla rodziców zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom z trudnościami sensorycznymi może stanowić nie lada wyzwanie. Niniejsza publikacja zawiera propozycje sprawdzonych zabaw, które wzmocnią nie tylko układ sensoryczny dziecka, lecz także więzi rodzinne.

W książce czytelnik znajdzie:

  • sto prostych, wesołych i skutecznych zabaw dla dzieci i rodziców,
  • krótkie omówienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego w przyjaznej formie,
  • niebanalne pomysły, jak zainteresować dzieci zabawą, wykorzystując materiały, które są łatwo dostępne w każdym domu,
  • jasne wskazówki dotyczące wieku uczestników gier oraz modyfikacje wybranych zabaw dla starszych dzieci.

Przemyśl WP 112640

Praktyczna kosmetologia krok po kroku : dłonie i paznokcie / Ewa Sobolewska, Renata
A. Godlewska, Jacek A. Michalski. - Wyd. 1-1 dodr. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. - VI, 132 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. ISBN 978-83-200-5401-9

Publikacja dla tych, którzy zajmują się praktyczną kosmetologią poświęconą pielęgnacji dłoni i paznokci oraz technikom ich zdobienia.

W pierwszej części książki wprowadzeniem są tematy dotyczące budowy paznokcia i skóry, chorób skóry dłoni i paznokci. Opisano także procedury higieniczne wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną procedur higienicznych. Publikacja umożliwia samodzielne przygotowanie tego typu dokumentów dla prowadzonych jednostek.

Przemyśl WP 112661

Problemy wychowawcze w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie : teoria
i praktyczne zastosowania dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych
/ [red. prowadz. Zuzanna Kalicka-Karpowicz] ; przekł. Elżbieta Cieślik. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 314, [2] s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - Bibliogr. s. 307-314. ISBN 978-83-7744-134-3

Książka przygotowana przez niemiecki Państwowy Instytut Jakości Pracy Szkół i Badań nad Kształceniem (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung). Dla jej autorów najważniejszy był następujący pogląd: każde dziecko, każdy młody człowiek, niezależnie od potrzeb w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego i ewentualnie zapotrzebowania w obszarze rozwoju emocjonalnego i społecznego, ma prawo do odpowiedniego kształcenia szkolnego. W publikacji przedstawiono szanse i ograniczenia diagnostyki psychiatrycznej oraz podejść terapeutycznych stosowanych w przypadku uczniów z zapotrzebowaniem na wspieranie w zakresie rozwoju umysłowego, zwrócono także uwagę na korzyści płynące z wymienionych działań dla szkoły i prowadzonych zajęć lekcyjnych.

Przemyśl WP 112663

Rozmowy zagraniczne. Cz. 2, 1980-1994 / Czesław Miłosz ; przeł. Dorota Jovanka Ćirlić [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. - 541, [2] s. ; 22 cm. (Dzieła Zebrane Czesława Miłosza) Zbiór 35 wywiadów i dyskusji z udziałem poety, publikowanych w latach 1980-1994. - Indeks. ISBN 978-83-08-06441-2

Druga część „Rozmów zagranicznych” z Czesławem Miłoszem - to kontynuacja dialogu na odwieczne Miłoszowskie tematy: poezja, język, religia, historia, a także Litwa, Polska, Rosja i szeroko pojęta Europa Środkowa. Licznemu i międzynarodowemu gronu swych rozmówców Poeta niestrudzenie objaśnia meandry środkowoeuropejskiej tożsamości odradzającej się w obliczu dynamicznych przemian zachodzących pod koniec XX wieku.

Przemyśl WP 112633

Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016. - 172 s. : il. ; 21 cm. (Edukacja dla Mądrości) . - Bibliogr. s. 159-170.

ISBN 978-83-8088-096-2

Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą
w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowość, żeby potrafiło sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI w. Czytelnik zapozna się z próbami poszukiwania, weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pomocnych w procesie rozwijania refleksyjności, samodzielności działania dzieci, ich kompetencji społecznych i umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie o charakterze twórczym.

Przemyśl WP 112669

Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu / red. nauk. Aneta Bac. - Warszawa:Wydawnictwo Lekarskie, 2018. - 231 s. : il. kolor. ; 24 cm.

Na s. tyt. i okł.: Patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. - Bibliogr. s. 223-227. Indeks. ISBN 978-83-200-5480-4

Pierwsza publikacja na rynku wydawniczym, która w kompleksowy sposób porusza kwestię realizacji koordynacji ruchowej w opiece nad pacjentem. Wyczerpująco i dokładnie wyjaśnia czym jest koordynacja ruchowa, jakie powinny być realizowane ćwiczenia oraz jak należy pracować
z pacjentem w celu poprawy możliwości funkcjonalnych. Wyjaśnione zostały również niezbędne pojęcia wraz z procesami zakresu prac na poziomie struktury, aktywności i partycypacji.

Dodatkowym elementem merytorycznym są krótkie filmy dostępne na stronie fizjoterapia.pzwl.pl do których stały dostęp mają posiadacze książki.

Publikacja polecana dla wszystkich studentów fizjoterapii i medycyny. Stanowić może również uzupełnienie wiedzy dla praktykujących specjalistów.

Przemyśl WP 112681

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : "Difin", 2017. - 238 s. ; 24 cm.(Engram). - Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 978-83-8085-458-1

Książka jest przeznaczona dla rodziców, nauczycieli i opiekunów małych dzieci. Mogą oni zapoznać się z normami rozwojowymi dotyczącymi dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, a także poznać metody i formy wspierania rozwoju.

Autorzy przybliżają kwestie związane ze wspomaganiem rozwoju umysłowego, zdobywaniem umiejętności społeczno-emocjonalnych, kompetencji w zakresie motoryki małej i dużej, porozumiewania się, samodzielnego rozwiązywania problemów, nabywania umiejętności samoobsługowych.

Przemyśl WP 112689

Zaburzenia komunikacji pisemnej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 918 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. (Logopedia XXI Wieku). - Bibliogr. s. 808-895. Indeks.. - Zalecana literatura przy rozdz. - Streszcz. rozdz. również w jęz. ang.

978-83-7744-131-2

Przedstawiona monografia serii Logopedia XXI Wieku poświęcona jest problematyce komunikacji pisemnej. Główny cel tomu stanowi całościowe zaprezentowanie zagadnień komunikacji pisemnej i jej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w czytaniu i pisaniu w różnych jednostkach patologii mowy. Autorzy poszczególnych rozdziałów zwracają uwagę na znaczenie czytania i pisania dla funkcjonowania osób z zabu­rzeniami mowy oraz jakości ich życia. Jednym ze wskazywanych aspektów jest niwelowanie – dzięki porozumiewaniu się pisemnemu – barier komunikacyj­nych w przypadku osób niesłyszących czy osób z dyzartrią (także dzięki nowym technologiom), co stanowi dla nich szansę na osiągnięcie większej samodzielno­ści i poszerzenia możliwości zawodowych.

Przemyśl WP 112691

Zachowania autoagresywne w autyzmie : przyczyny i postępowanie : perspektywa multidyscyplinarna / red. nauk. Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson ; przedm. Temple Grandin ; [przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz]. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018. - 426 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeksy. ISBN 978-83-7744-147-3

Zachowania autoagresywne występują u prawie połowy osób z autyzmem i stanowią jeden z najbardziej wyniszczających problemów, a zarazem najtrudniejszych do wyeliminowania. Autoagresja może przejawiać się w różnych formach – dana osoba może na przykład uderzać głową, gryźć się w ręce, ciągnąć się za włosy lub nadmiernie się drapać. Medyczne i behawioralne badania nad zachowaniami autoagresywnymi są prowadzone od ponad pięćdziesięciu lat, jednak wciąż wielu specjalistów i rodziców nie zna szerokiego spektrum przyczyn tych zachowań ani dostępnych możliwości terapii. Autorzy niniejszego tomu – wybitni badacze i praktycy – przedstawiają kompletną analizę zachowań autoagresywnych przejawianych przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub powiązanymi zaburzeniami rozwoju, a także prezentują różnorodne metody terapii. Książka przeznaczona dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i lekarzy, którzy pracują
z osobami przejawiającymi zachowania autoagresywne

Przemyśl WP 112692

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Autor: Seweryn Kolano