Wybrane nowości PBW – październik 2018

Nowości wydawnicze

Arteterapia dla dzieci : propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi / Ewa Baranowska-Jojko. Gdańsk : "Harmonia", 2018. - 167 s. : il. ;24 cm. - Bibliogr. s. 163-165

ISBN 978-83-8080-087-8

Publikacja zawiera propozycje ćwiczeń plastycznych z elementami arteterapii przeznaczone do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 12 lat. Ćwiczenia zawarte w książce pomagają dzieciom poznać siebie lepiej. Wspierają je w budowaniu samoakceptacji, samooceny, poczucia wartości, wiary w siebie. Naprowadzają je na rozwiązania, które pomagają im radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami oraz szukać wsparcia społecznego. Dodatkowo publikacja zawiera instrukcję, a pod każdym ćwiczeniem znajdują się propozycje pytań otwartych, które również mogą okazać się przydatnym narzędziem podczas podsumowania i rozmowy z dzieckiem. Zadania zamieszczone w książce mogą też poprawić samopoczucie dzieci, pomóc im się zrelaksować i wprowadzić je w dobry nastrój. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli przedszkoli i szkół, pedagogów, wychowawców, psychologów, rodziców

Przemyśl WP 113108

Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras ; tł. Agnieszka Jarosz. - Warszawa : "CeDeWu", 2018. - 325,[2] s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 319-325 ISBN 978-83-8102-133-3

DR NICHOLAS KARDARAS, jest jednym z czołowych specjalistów ds. uzależnień w Stanach Zjednoczonych, jest dyrektorem wykonawczym Dunes (jednego z czołowych światowych ośrodków terapii) i założycielem oraz dyrektorem wykonawczym Hamptons Discovery - postępowego programu leczenia uzależnień dla nastolatków. W tej książce, autor bada ogromny wpływ technologii - zwłaszcza technologii ekranowej, nieodpowiedniej dla młodego wieku, z całą tą jarzącą się wszechobecnością - na mózgi całego pokolenia. Badania przeprowadzone metodą neuroobrazowania dowodzą, że stymulujące jarzące się ekrany są tak samo dopaminergiczne (aktywujące dopaminę) dla ośrodka przyjemności w mózgu jak seks. Rosnąca liczba badań klinicznych koreluje technologię ekranu z takimi zaburzeniami jak ADHD, uzależnienia, niepokoje, depresja, wzmożona agresja, a nawet psychoza.

„Cokolwiek myślimy na temat używania technologii przez dorosłych, nie trzeba być ekspertem od uzależnień czy neurobiologiem […] żeby dostrzec niezaprzeczalnie negatywny wpływ technologii nieodpowiedniej dla danego wieku”/fragment książki/.

Przemyśl WP 113112

Montessori dla każdego : samodzielnie odkryj świat / Małgorzata Ceremuga ; il. Maria Gromek. - Kraków : "Znak Emotikon", 2018. - 221,[3] s. : il. ; 27 cm ISBN 978-83-240-5071-0

Metoda Montessori pozwala skutecznie i całościowo rozwinąć potencjał dziecka. Dzięki niej dzieci rozbudzą swoją ciekawość i koncentrację. Nauczą się samodzielności, odpowiedzialności, empatii oraz współpracy w grupie. Dodatkowo, będą miały większą szansę na sukces i może kiedyś dołączą do licznego grona ludzi, którym metoda Montessori pozwoliła w pełni rozwinąć swoje możliwości.

"Montessori dla każdego" to zestaw ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-7 (młodsze mogą rozwiązywać zadania z rodzicami, a starsze – samodzielnie).

W "Montessori dla każdego" znajdują się:

  • zadania polegające na obserwacji świata przyrody,
  • ćwiczenia sprzyjające całościowemu rozwojowi dziecka: koordynacja oko-ręka, koncentracja uwagi, rozwiązywanie problemów, empatia oraz współpraca w grupie,
  • wskazówki dla rodziców i podstawowe pojęcia pedagogiki Montessori.

Przemyśl WP 113134

Mózg odporny na stres : zapanuj nad emocjonalną reakcją na stres, wykorzystując naturalne właściwości mózgu / Melanie Greenberg ; przeł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : "Rebis", 2018. - 250, [1] s. ; 23 cm ISBN 978-83-8062-333-0

Nie da się uniknąć rzeczy, które stresują, można jednak kontrolować własne reakcje na stres, tak aby nie zdominował on naszego życia. Z tej przełomowej książki, opartej na najnowszych badaniach dotyczących neuroplastyczności mózgu i koncepcji uważności, czytelnik może się dowiedzieć m.in., jak:

  • przezwyciężać pierwotną reakcję mózgu na stres, polegającą na walce, ucieczce lub zamarciu w bezruchu,
  • porzucić niezdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem (objadanie się, sięganie po używki),
  • wypracować zdrowe nawyki łagodzenia napięcia,
  • przekształcić negatywne schematy myślowe.

Przemyśl WP 113136

Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / red. nauk. Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. - Warszawa : "Difin", 2018. - 225 s. ; 23 cm (Engram) ISBN 978-83-8085-616-5

Książka przybliża czytelnikowi zagadnienia związane z demoralizacją młodzieży szczególnie w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych. Zebrane artykuły, autorstwa specjalistów w takich dziedzinach naukowych jak psychiatria, psychologia, pedagogika czy prawo, oraz praktyków pracujących z młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, wspierają aktualną wiedzę dotyczącą omawianych zagadnień. Przedstawione opracowania dotyczą zarówno badań empirycznych prowadzonych przez autorów, analizy współczesnych, zmieniających się trendów dotyczących skutków zażywania substancji psychoaktywnych, profilaktyki i czynników warunkujących rozwój zarówno uzależnień, jak i przestępczości nieletnich.

Przemyśl WP 113137

Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. - Kraków : "Impuls", 2018. - 209 s. ; 24 cm. - Bibliogr., netografia, wykaz aktów prawnych przy częściach ISBN 978-83-8095-498-4

Zaprezentowane w książce podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności nauczycieli, ich współpracy z rodzicami i ze sobą nawzajem mogą służyć zwłaszcza początkującym nauczycielom, którzy mają niewielkie doświadczenia w tej materii. Publikacja może być również pomocna dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, których wyobrażenia o pracy nauczyciela nie wykraczają często poza koncentrowanie się na uczniu […].

Przemyśl WP 113140

Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej : studium socjopedagogiczne / Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. - 377 s. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. str. 330-364 Indeks ISBN 978-83-7383-967-0

W książce podjęta jest problematyka dotycząca roli ojca w procesie wychowania dziecka w perspektywie pokoleniowej. Przedstawia wielowymiarowość ojcostwa, jego złożoność i zarazem zmienność uwarunkowaną upływającym czasem. [..] Praca prezentuje ojcowskie postrzeganie siebie w codziennym, złożonym procesie wychowania dziecka i życia rodzinne.

Przemyśl WP 113142

Praktyczny poradnik terapii wad wymowy : u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Sandra Glej. - Kraków : "Impuls", 2018. - 118, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [119] ISBN 978-83-8095-295-9

Poradnik został napisany z myślą o początkujących logopedach, pomocny może być także dla logopedów praktyków, nauczycieli i rodziców. Celem Autorki było usystematyzowanie i podanie najważniejszych praktycznych informacji oraz wskazówek potrzebnych w codziennej praktyce i terapii. Treść napisana jest przejrzystej formie, aby ułatwiać korzystanie z poradnika i żeby służył on w razie trudności na każdym kroku.

Przemyśl WP 113150

Prawa naturalne dziecka / Céline Alvarez ; [tl. Blanka Łyszkowska]. - Warszawa : CoJaNaTo, cop. 2017. - 430 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 405-424 ISBN 978-83-63860-18-9

Książka autorstwa Céline Alvarez ukazuje inne spojrzenie na dziecko i jego edukację, zarówno w szkole, jak i w domu. Autorka w jasny, prosty sposób tłumaczy podstawowe, udowodnione naukowo, zasady rządzące procesem uczenia się i rozwoju dziecka. Dzieli się swoim doświadczeniem i warsztatem, przedstawiając rozmaite ćwiczenia i zajęcia, które pomagają dzieciom rozwinąć ich potencjał i nabywać umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Przemyśl WP 113151

Pułapka nadopiekuńczości : czy wyrządzamy krzywdę swoim dzieciom, starając się za bardzo? / Julie Lythcott-Haims ; przeł. Agnieszka Rewilak. - Słupsk ; Warszawa : "Dobra Literatura", 2018. - 463, [1] s. ; 21 cm (Kontrasty i Kontrowersje). - Bibliogr. s. 446-457 ISBN 978-83-65897-40-4

Prezentowana publikacja to książka o rodzicach, którzy przesadnie angażują się w życie swoich dzieci. O miłości i lęku ukrytym pod nadmiarem zaangażowania. I o tym jak można pomagać dzieciom osiągać więcej sukcesów , stosując inne podejście wychowawcze.

Przemyśl WP 113154

Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie : jedna czy wiele? / Jerzy Szmagalski. - Wyd. 2, zaktual. - Warszawa : "Difin", 2018. - 317 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. [299]-317. – Indeks ISBN 978-83-8085-655-4

Pojęcie „praca socjalna” często obejmuje bardzo różne koncepcje i rzeczywistości. Literatura poświęcona tej dziedzinie jest bardzo bogata. Czy jest możliwe i potrzebne uzgodnienie jednakowego międzynarodowego rozumienia pracy socjalnej ponad podziałami geograficznymi, politycznymi i kulturowymi? Czy warto doszukiwać się tożsamości tej dziedziny lub choćby jej wspólnych cech, czy podobieństw? Debata nad tym, czy praca socjalna jest jedna, czy jest ich wiele, nie ustaje w międzynarodowych organizacjach praktyków i nauczycieli pracy socjalnej. Celem tej książki jest zapoznanie czytelników z głównymi i najciekawszymi wątkami owej debaty.

Przemyśl WP 113155

Szkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 282 s. : il. ; 21 cm(Inspiracje Edukacyjne). - Bibliogr. s. 281-282 ISBN 978-83-8092-759-9

Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają nauczycieli jako osoby autentycznie zainteresowane ich potrzebami i w konsekwencji chętniej angażują się w działania proponowane przez ich opiekunów. Z kolei zastosowanie technik coachingowych, tutoringu czy mentoringu gwarantuje długookresowe i pogłębione zaangażowanie uczniów w pracę nad celami sprzyjającymi nie tylko ich rozwojowi, ale też wzrostu znaczenia jakości i atrakcyjności ich szkoły.

Przemyśl WP 113160

Terapia pedagogiczna : scenariusz zajęć : poradnik dla terapeuty i nauczyciela / Anna Radwańska. - Warszawa : "Difin", 2018. - 258 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 257-258 ISBN 978-83-8085-624-0

Książkę napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje:

  • wzrokową,
  • słuchowo-językową,
  • koordynację wzrokowo-ruchową

oraz dla uczniów z innymi zaburzeniami m.in. zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim, z niedosłuchem.

Przemyśl WP 113163

Toksyczni ludzie / Bernardo Stamateas ; przekł. Barbara Sławomirska. - Warszawa : "Bellona", 2018. - 243, [5] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 241-243 ISBN 978-83-11-15300-4

Wszyscy każdego dnia napotykamy na swej drodze osoby toksyczne. Nie sposób tego uniknąć. Któż z nas nie miał do czynienia z szefem-tyranem, wścibskim sąsiadem, zawistnym współpracownikiem lub pełnym pretensji członkiem rodziny? Któż nie był zmuszony stawić czoła kłamcom, bufonom, cholerykom, defetystom? Kontakt z takimi ludźmi wiąże się zawsze z dużym dyskomfortem, a czasami wręcz całkowicie dezorganizuje nasze życie, rujnuje marzenia i niweczy plany.

Jak zatem rozpoznać te osoby? Co sprawia, że zachowują się w tak destrukcyjny sposób? Jak się przed nimi ochronić i nauczyć się stawiać im granice?

Bernardo Stamateas, psycholog, psychoterapeuta i seksuolog kliniczny, w klarowny, przekonywający sposób odpowiada na wszystkie te pytania. Jego praktyczne wskazówki i porady pomogą ci uzdrowić swoje relacje z ludźmi, dzięki czemu będziesz czerpał z nich znacznie więcej satysfakcji i radości. Twoje życie stanie się łatwiejsze, gdy nauczysz się rozpoznawać osoby toksyczne i poznasz metody radzenia sobie z nimi.

Przemyśl WP 113164

Zalękniony mózg : jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się / Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Carle ; tłum. Aleksandra Haduła. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2018. - 270, [2] s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 259-270 ISBN 978-83-233-4402-5

Autorki przedstawiają sprawdzone strategie walki z lękiem oparte na najnowszych badaniach w dziedzinie neuronauki. W zrozumiały sposób omawiają, w jaki sposób lęk powstaje w mózgu i pokazują, jak wykorzystać te informacje w praktyce. Zawarte w książce ćwiczenia i wskazówki uczą m.in., jak rozpoznawać i eliminować objawy nadchodzącej paniki, wyciszać lęk przed zaśnięciem czy modyfikować negatywne schematy myślowe – a tym samym odzyskać panowanie nad własnym życiem.

Przemyśl WP 113173

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Autor: Marzena Fiołek