Wybrane nowości PBW – wrzesień 2017

Nowości wydawnicze

Wybrane nowości PBW – wrzesień 2017

Czysta gra : fair play / zespół red. Kajetan Hądzelek [i in.]. - Warszawa : Polski Komitet Olimpijski ; Kraków : "Fall", 2014. - 319 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliografia przy pracach. 978-83-62275-84-7

Książka […] poświęcona jest doniosłemu znaczeniu zasady fair play w sporcie. Wybitni specjaliści piszą o dżentelmenach sportu, o polskich laureatach Klubu Fair Play PKOl i Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP), o nagrodach Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM), o dorobku Polski w promocji czystej gry

Przemyśl WP 111801

Europa jest kobietą : romanse i miłości sławnych Europejek / Iwona Kienzler. - Warszawa : "Bellona", cop. 2014. - 309, [3] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 309-[310]. 978-83-11-15027-0

Patrząc na historię kobiet w Europie od czasów średniowiecznych, wydaje się, że ich rola w dziejach była znikoma. Tymczasem, pomimo ograniczonych praw i zależności od mężczyzn, kobiety mocno zaznaczyły swoją obecność na kartach historii wielu europejskich państw. Pośrednio lub bezpośrednio zmieniały dzieje Europy […]. Praca przedstawia losy wybranych kobiet, o których słyszeli wszyscy , ale także i te mniej znane.

Przemyśl WP 111823/G

Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce / Agnieszka Gajda. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - 303, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr., netogr. s. 265-302. 978-83-7666-191-9

Autorka przedstawia opis podstawowych kierunków rozwoju instytucji ombudsmana na świecie w ujęciu porównawczym, a następnie dokonuje szczegółowej analizy rozwiązań polskich dotyczących Instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Pokazuje, jakie czynniki miały wpływ na rozwój tej instytucji, oraz jaki jest wpływ innych instytucji chroniących prawa i wolności człowieka na pozycję ustrojową i działalność polskiego RPO.

Przemyśl WP 111923

Od śmiechu do łez : jak zrozumieć emocje naszych dzieci / Robert Zuili ; [tł. z fr. Urszula Basałaj]. - Kielce : "Jedność", 2016. - 165, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. 978-83-7971-326-4

Książka przeznaczona przede wszystkim dla rodziców. Została opracowana w taki sposób, że nie tylko umożliwia poszerzenie wiedzy na temat podstawowych emocji, ale niejako zmusza do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z własną codziennością. Przedstawia przykładowe scenariusze sytuacji rodzinnych (m.in. śmierć psa, zniszczenie ulubionej zabawki, kłótnię rodzeństwa), każdorazowo ukazując dwa możliwe zakończenia – pozytywne i negatywne. Poszczególne rozdziały kończą testy psychologiczne, pomagające stwierdzić na przykład, czy dziecko jest lękliwe, czy ma osobowość choleryka, czy umie okazywać radość oraz… jaki typ rodzica reprezentujemy.

Przemyśl WP 111802

Reprezentacja i mandat parlamentarny : teoretyczne interpretacje przedstawicielstwa politycznego / Jarosław Szymanek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - 403 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 369-374. Indeks. 978-83-7666-238-1

Książka poświęcona przedstawicielstwu politycznemu, bez którego nie można sobie wyobrazić funkcjonowania współczesnych systemów politycznych. Autor w sześciu rozdziałach prezentuje tytułową problematykę, rozpoczynając od teoretycznych koncepcji przedstawicielstwa politycznego, poprzez przedstawienie reprezentacji politycznej jako zasady ustrojowej, pokazuje modele i warianty zasady rządów przedstawicielskich, a także mandat parlamentarny w jego aspekcie teoretycznym i praktycznym. W swej analizie pisze również o etyce w przedstawicielstwie politycznym oraz o przedstawicielstwie politycznym na poziomie ponadnarodowym na przykładzie Unii Europejskiej.

Przemyśl WP 111933

Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów / Jan Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 176, [1] s. ; 20 cm. (Wiedza o Sejmie) . - Bibliogr. s. 174-175. 978-83-7666-461-3

Niniejsza książka dotyczy relacji zachodzących między najważniejszym organem władzy ustawodawczej – Sejmem, a obydwoma organami władzy wykonawczej – Prezydentem RP i Radą Ministrów. Uwaga autora skupiona jest na „punktach stycznych”, jakie istnieją między Sejmem a Prezydentem oraz między Sejmem i Radą Ministrów. Relacje te są ściśle związane z wyrażoną
w art. 10 Konstytucji RP zasadą podziału i równowagi władz. W związku z tym część pracy poświęcono istocie tej zasady, jej ewolucji i współczesnemu rozumieniu. Rozważania oparte są na materiale normatywnym, doktrynie prawa konstytucyjnego oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Przemyśl WP 111940

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa : "Difin", 2017. - 169 s. : il. ; 23 cm. (Engram) . - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8085-445-1

Książka zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności, a także kwestie związane z eurosieroctwem.

Przemyśl WP 112023

Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. - Warszawa : Difin, 2017. - 311 s. : il. ; 23 cm. (Engram). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8085-324-9

Publikacja skierowana jest do osób, które chcą się dowiedzieć, jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Czytelnicy dowiedzą się, jakie są współczesne tendencje w resocjalizacji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wychowawczej. Obok pracowników instytucji podejmujących działania na rzecz osób naruszających normy społeczne i ich rodzin publikacja, ze względu na opisywane badania naukowe, zainteresuje również badaczy tych zagadnień.

Przemyśl WP 112024

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Autor: ImieT81 NazwiskoT81