Wybrane nowości PBW – wrzesień 2019

Nowości wydawnicze

Wybrane nowości PBW – wrzesień 2019


AAC dla każdego : poradnik dla rodziców i terapeutów
/ Magdalena Nosko-Goszczycka. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 119-122  ISBN 978-83-7744-185-5

Poradnik AAC dla każdego przekazuje najważniejsze treści dotyczące wspomagających
i alternatywnych metod komunikacji (AAC) oraz krok po kroku przedstawia etapy ich wdrażania.
W książce znajdują się niezbędne informacje na temat:
- podstawowych zagadnień z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej;
- rozwijania umiejętności językowych;
- mitów i faktów dotyczących AAC;
- wybranych programów komunikacyjnych;
- pierwszych kroków, które muszą wykonać rodzice i terapeuci;
- zabaw komunikacyjnych i pomocy terapeutycznych, które możesz wykonać samodzielnie.
Książka AAC dla każdego to  wprowadzenie w tematykę wspomagających i alternatywnych metod komunikacji.  
 
Przemyśl WP 113951

Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne / Justyna Kusztal. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2018. - 388, [2] s. ; 24 cm ISBN 978-83-233-4409-4
 
Publikacja jest analizą kategorii dobra dziecka w pedagogice resocjalizacyjnej w kontekstach pedagogicznym i prawnym.  Autorka stawia w swojej pracy szereg pytań o znaczenie, jakie w koncepcjach i praktyce resocjalizacyjnej przypisywane jest dobru dziecka i zasadzie działania dla dobra dziecka
Praca ma charakter interdyscyplinarny i składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej autorka wyprowadza z literatury pedagogicznej kategorię badawczą dobra dziecka, by w części drugiej pokazać, czy i jak funkcjonuje ona we współczesnej pedagogice resocjalizacyjnej i naukach prawnych. W części trzeciej proponuje i realizuje własną koncepcję badań empirycznych, których przedmiotem są znaczenie dobra dziecka i zasada działania dla dobra dziecka w procesie resocjalizacji.
 
Przemyśl WP 113958

"Dopalacze" : od teorii do praktyki klinicznej : praca zbiorowa
/ pod red.  Anny Krakowiak i Aleksandra Rutkiewicza. - [Bielsko-Biała] : "α-Medica Press", cop. 2019. - 241, [3] s. ; 21 cm. Miejsce wydania według siedziby wydawnictwa.- Bibliogr. przy rozdz. ISBN 978-83-7522-162-6
 
Monografia „Dopalacze” – od teorii do praktyki klinicznej jest pierwszym na polskim rynku tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym aktualnego problemu, jakim są nowe substancje psychoaktywne zwane „dopalaczami”. Szczególnie cenne jest to, że dokonał tego doskonale dobrany multidyscyplinarny zespół wielu profesjonalistów mających w swojej pracy do czynienia
z problemami związanymi z „dopalaczami” (…). Książka powinna stać się lekturą obowiązkową wszystkich lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek, którzy w swojej pracy mają lub mogą mieć do czynienia z pacjentem będącym pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 
Przemyśl WP 113988


Elastyczny mózg : kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaosu
/ Leonard Mlodinow ; przeł. Magda Witkowska. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2019. - 335, [1] s. : il., fot., wykr. ; 21 cm.
. – Indeks    ISBN 978-83-8169-118-5
 
Żyjemy w czasach, w których zaczynamy coraz lepiej rozumieć funkcjonowanie naszego umysłu
i możemy tę wiedzę zastosować w praktyce. Autor, słynny amerykański fizyk, w swojej najnowszej książce „Elastyczny mózg” opisuje mechanizmy odpowiedzialne za proces elastycznego myślenia, chcąc zachęcić czytelników do pracy nad ich własnymi możliwościami. Pokazuje, w jaki sposób można kształtować i wykorzystywać ogromny potencjał kreatywności tkwiący w każdym z nas. Każdy z nas bowiem – jeśli tylko zechce – może wiele zrobić, by zacząć myśleć bardziej twórczo, oryginalnie i innowacyjnie. A właśnie takie myślenie jest dzisiaj kluczem do sukcesu.
 
Przemyśl WP 113990


Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2019. - 318 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr., netogr. s. 279-312  ISBN 978-83-01-20538-6
 
Korzystanie z Internetu i gier z wykorzystaniem połączenia internetowego stało się znaczącym zjawiskiem kulturowym i ważną częścią codziennego życia ludzi. Dla wielu korzystanie
z Internetu może być środkiem do innych nałogów. Z kolei pojawienie się sieci społecznościowych
i powszechny dostęp do telefonów komórkowych ujawnił zachowania, którym w znacznym stopniu można przypisać charakter nałogowy. (…) Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych współczesnymi technologiami i własnymi zachowaniami związanymi z korzystaniem z Internetu, gier wideo czy online, smartfona czy portali społecznościowych. Autor pokazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje korzystania z nowych technologii.
 
Przemyśl WP 113960


Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka : fakty i mity / Małgorzata Chojak. - Warszawa : "Difin", 2019. - 156 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.(Engram). - Bibliogr. s. 148-151.
ISBN 978-83-8085-855-8
 
Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka... to książka napisana przez pedagoga dla pedagogów. Stanowi próbę usystematyzowania wiedzy, obejmującej implikacje wyników badań nad mózgiem w działalności nauczyciela. Każdy z rozdziałów zawiera zarówno praktyczne wskazówki, jak i ich teoretyczne uzasadnienia, oparte na wynikach najnowszych badań z zakresu neurobiologii. Autorka odnosi się do popularnych w przedszkolach czy szkołach teorii, wskazując czy należy je rozumieć jako neuromity czy neurofakty.
Czytelnik ma okazję pogłębić wiedzę na temat Teorii Inteligencji Wielorakich, teorii stylów nauczania czy kinezjologii edukacyjnej, ale także w zakresie takich twierdzeń, jak:
- mózg jest plastyczny przez całe życie i uczy się powoli (praca domowa ma sens,  ale jedna godzina terapii w tygodniu – już nie),
- płeć ma znaczenie,
- neurony lustrzane, czyli jak pasja rodzi pasję,
- mózg filtruje informacje (kluczem do sukcesu jest motywacja, a nie metody aktywizujące),
- nauczanie bezstresowe może być groźne dla życia,
- zgubna droga pełnej cyfryzacji edukacji, czyli jak nadmierny kontakt z mediami zmienia strukturę
 i funkcjonowanie mózgu.
 
Przemyśl WP 113966
Lubaczów  WL 51262
Przeworsk WK 53877


Prawa dziecka : perspektywa publicznoprawna / red. Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 336 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach.
 
Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań państwa podejmowanych z perspektywy uniwersalnych i regionalnych standardów praw człowieka oraz regulacji z pogranicza prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego prywatnego. Druga część dedykowana jest aspektom administracyjnym i tym sytuacjom, w których to normy prawa administracyjnego muszą regulować i gwarantować ochronę praw dzieci. Trzecią, bardzo obszerną część, stanowią opracowania poświęcone prawu karnemu. Autorzy analizują przestępstwa, których ofiarą może być dziecko oraz zwracają uwagę na aspekty formalnoprawne i gwarancje przewidziane w postępowaniach dla dzieci.
 
Przemyśl WP 113993

Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia sensoryczne - inne światy percepcyjne / Olga Bogdashina ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019. - 331 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 287-313. Indeksy.
ISBN 978-83-7744-173-2
 
Prezentowana  publikacja, oparta na wynikach najnowszych badań, umożliwi rodzicom, terapeutom
 i nauczycielom zrozumienie problemów związanych z percepcją sensoryczną w autyzmie, a także zapoznanie się z metodami i technikami, które pozwolą zminimalizować trudności wykorzystać mocne strony osób autystycznych.
 
Przemyśl WP 113978

Wynaleźć siebie : sekretne życie mózgu nastolatka
/ Sarah-Jayne Blakemore ; [przekł. Jowita Maksymowicz-Hamann]. - Warszawa : "Mamania" - Grupa Wydawnicza Relacja, 2019. - 279, [1] s. : il. ; 21 cm     ISBN 978-83-66117-69-3
 
Często nagradzana profesor neuronauk Sarah-Jayne Blakemore wyjaśnia, co dzieje się
w mózgu dorastających dzieci. Wieloletnia praca jej zespołu badawczego pokazała, że okres dorastania jest czasem niezwykłej wrażliwości rozwojowej, ale jednocześnie wyjątkowej kreatywności, która powinna zostać dogłębnie poznana i doceniona.
Bo chociaż czasem nastolatek sprawia wrażenie, jakby szukał dziury w całym, on musi po prostu… wynaleźć siebie.
 
Przemyśl WP 113997


Życie średniowiecznej kobiety
/ Frances Gies, Joseph Gies ; przeł. Grzegorz Siwek. - Kraków : "Znak Horyzont", 2019. - 391, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 371-383. Indeks   ISBN 978-83-240-5754-2
 
Musiały walczyć o swoje prawa, dbać o ognisko domowe, a na temat ich ciała najwięcej do powiedzenia mieli… księża. Brzmi znajomo? Codzienność średniowiecznych niewiast w pewnych aspektach niewiele się różniła od realiów znanych współczesnym kobietom.
 
Dwoje cenionych historyków zabiera nas w fascynującą podróż śladami średniowiecznych kobiet. Przedstawia nam sylwetki niewiast spełniających się w roli matek, sprawujących z mężami władzę
i tych uciekających przed zalotnikami do zakonów. Królowe i służące. Mniszki i morderczynie. Żony
 i kochanki. Femme fatale wykorzystujące swoje ciało do zdobywania tytułów i majątku.
 
Niektóre z nich nie cofały się przed najpodlejszymi intrygami i po trupach dążyły do celu. Inne wykazywały się nieprzeciętnymi zdolnościami, wpływały na decyzje polityczne swoich mężów albo spełniały się jako opiekunki ogniska domowego. Historia tych kobiet to porywająca wyprawa w świat średniowiecznych układów.
 
Przemyśl WP 113986

Autor: Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała M. Fiołek