80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ – ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DO PBW W PRZEMYŚLU

Przemyśl

2019 rok to czas obfitujący w wiele ważnych, okrągłych rocznic historycznych, jak choćby 100. urodzin Stanisława Moniuszki, 40. pierwszych w PRL częściowo wolnych wyborów czy 450. zawarcia Unii Lubelskiej. Niewątpliwie najważniejszą dla współczesnych Polaków jest jednak 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, a dokładnie daty: 1 września - agresja Niemiec oraz 17 września - napaść Rosji sowieckiej na Polskę.

Wydarzenia te zapoczątkowały trwającą wiele lat gehennę narodu polskiego, wyrażającą się w codziennym poczuciu zagrożenia bombardowaniami, łapankami, głodem i zimnem, nie wspominając nawet o Katyniu, Holokauście czy deportacjach na Syberię.                   

W następstwie zdarzeń września ’39 roku w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się także mieszkańcy, rozdartego pomiędzy dwóch okupantów, Przemyśla.
 
Pragnąc włączyć się w obchody wspomnianych rocznic i wydarzeń Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu zorganizowała tematyczną konferencję historyczną, która odbędzie się 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie biblioteki (ul. Śnigurskiego 10-12), na którą serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W programie spotkania znalazły się następujące punkty:
  • wykład Działania wojenne w Przemyślu i jego okolicach we wrześniu 1939 r. /dr Piotr Chmielowiec – specjalista Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie/,
  • prelekcja Represja sowieckie wobec mieszkańców terenów położonych na prawym brzegu Sanu w latach 1939 - 41 /Tomasz Bereza – starszy specjalista Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie/,
  • spektakl W /Grupa teatralna II LO w Przemyślu; autor Rafał Paśko na podstawie tekstów M. Rusinka i J. Papuzińskiej/.

Zorganizowane grupy uczniów prosimy zgłaszać do 13 września b.r. pod numerem telefonu: 16 678 49 42 wew. 23 /Elżbieta Krupa, Agnieszka Biedroń/.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy

Autor: Elżbieta Krupa