Oferta zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii

Przemyśl

Życie człowieka od wczesnego dzieciństwa
do późnej starości jest życiem wartościami.
[Jadwiga Puzynina]

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, wspierając szkoły w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, przygotowała ofertę zajęć literackich z elementami biblioterapii dla przedszkoli oraz szkół podstawowych (klas I–VIII).

Tematem przewodnim omawianych zajęć jest świat wartości, jakimi powinniśmy kierować się w życiu m.in.: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, przyjaźń, tolerancja. Zajęcia uświadomią uczniom, że pewne rzeczy, które są ich udziałem w życiu tak naprawdę stanowią fundament ich istnienia, są „motorem”, bez którego nie mogliby żyć. Będą mieli świadomość tego, że wiele tych wartości jest uniwersalnych - ważnych dla wszystkich ludzi.
 
Wykorzystywanie tekstów literackich w celach terapeutycznych jest coraz bardziej docenianą formą oddziaływania na dzieci i młodzież. Dzięki odpowiednio dobranej lekturze, można wpłynąć na zmianę ich myśli, uczuć, zachowań, pomóc w uwolnieniu się od lęków, stresu czy właśnie wprowadzać ich w świat wartości moralnych.
 
Zajęcia literackie z elementami biblioterapii oparte są na tekstach terapeutycznych polecanych przez biblioterapeutów polskich.
 
Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny 16 678 49 42 wew. 23 (Agnieszka Biedroń lub Elżbieta Krupa). Istnieje możliwość przeprowadzenia w/w zajęć w siedzibie PBW w Przemyślu (ul. Śnigurskiego 10-12), ale i również na terenie szkół.
 
Przypominamy także o naszej stałej ofercie lekcji bibliotecznych, podczas których uczniowie zapoznają się z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi PBW w Przemyślu (Wydział Gromadzenia i Opracowania, Wydział Informacyjno – Bibliograficzny, Wydziały Udostępniania) oraz warsztatem informacyjnym biblioteki (możliwości wyszukiwawcze katalogu druków zwartych oraz bibliografii wydawnictw ciągłych).

Autor: Agnieszka Biedroń