"Pobałakajmy serdeńko…" - zaproszenie na spotkanie autorskie z Marią Żemełko

Przemyśl


„Gwara to jest język najintymniejszych
Relacji ludzkich, czyli domu”.
[Jan Miodek]
 
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, propagując poezję twórców regionalnych oraz upowszechniając dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, organizuje spotkanie autorskie z Marią Żemełko pt. Pobałakajmy serdeńko…
 
Maria Żemełko - przemyślanka, miłośniczka tradycji miasta, poetka. Jest autorką tomików: Z plecakiem i walizką, Wiersze pisane nad ranem, Przemyśl - przewodnik w pigułce oraz Na bambetlu, czyli lwowskie bałakanie. Od kilku lat redaguje teksty Przemyskiego Dyktanda (SP nr 4). Działa w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury, Teatrze Fredreum oraz Przemyskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, gdzie może   z każdym „pobałakać po naszemu”. Wiele jej wierszy znalazło się w repertuarze przemyskich zespołów muzycznych: Dusza we Mgle, Port Przemyśl i Kapeli Podwórkowej Ta Joj.
 
Podczas w/w spotkania, w nawiązaniu do tomiku wierszy poetki pt. Na bambetlu, czyli lwowskie bałakanie zostanie przybliżona uczestnikom prawdziwa, pełna humoru przemyska gwara - mieszanka akcentu lwowskiego, wschodniopolskiego i austriackich określeń.
 
Pragniemy tym spotkaniem – przynajmniej częściowo – ocalić gwary ludowe od zapomnienia, ukazać ich piękno, bogactwo oraz upowszechnić wiedzę o nich. Wierzymy, że pielęgnowanie gwar jest drogocennym darem, są bowiem poniekąd pamiątką historyczną i elementem łączącym ludzi, którzy zamieszkują ten sam teren. Żeby język polski był wciąż żywy powiniśmy chronić wszelkie lokalne gwary, czy środowiskowe żargony. To jedno z najważniejszych zadań osób i instytucji zainteresowanych zachowaniem i rozwojem naszego dziedzictwa.
 
Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich miłośników gwary 6 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 do siedziby biblioteki (ul. Śnigurskiego 10-12).
 
Zorganizowane grupy uczniów prosimy zgłaszać do 31 maja br. pod numerem telefonu: 16 678 49 42 wew. 23 /Agnieszka Biedroń/. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do dyrektorów szkół o umożliwienie uczniom uczestnictwa w w/w spotkaniu. Jako organizatorzy zapewniamy, iż spotkanie będzie dla nich niezapomnianą lekcją poezji, uświadamiającą istnienie ponadczasowych wartości.
 
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Autor: Agnieszka Biedroń