Relacja z XXVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy – pierwszego zdalnego

Przemyśl

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich
stało się tym, kim stać się może”
[J. Korczak]
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu zorganizowała XXVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, adresowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, bibliotekarzy bibliotek szkolnych, a także wychowawców oraz pedagogów z Przemyśla i powiatu przemyskiego.
 
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli:
Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Wojciech Bakun - Prezydent Miasta Przemyśla,
Jan Pączek - Starosta Przemyski.
 
W programie Forum, poświęconego w całości profilaktyce zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych, zaplanowano kilka form szkoleniowych (wykład i warsztaty online oraz stacjonarne zajęcia warsztatowe).
 
18 listopada 2020 r. odbył się wykład online pt. Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych, który przeprowadził Paweł Strumiński – trener, aktor, reżyser. Zajmuje się on tworzeniem filmów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych, prowadzeniem warsztatów z uzależnień od nowych mediów. W tym zakresie współpracuje z Fundacją Homo Homini im. Karola de Foucauld oraz Instytutem Profilaktyki Uniwersalnej w Krakowie. W wystąpieniu mówił o tym, co w praktyce oznacza profilaktyka, w którym momencie w relacji z podopiecznym mamy realne szanse wpływać na jego późniejsze wybory, dlaczego zachowania ryzykowne są tak bardzo atrakcyjne oraz jakie są konsekwencje takich zachowań. Zreferował siedem dźwigni skutecznej profilaktyki, przedstawił sprawdzone działania profilaktyczne. Poruszył także problem tzw. patotreści (szkodliwe treści, wywołujące negatywne emocje u odbiorcy lub promujące niebezpieczne zachowania) w Internecie oraz social mediach. Przedstawił raport ukazujący skalę tego zjawiska.
 
Już w najbliższą środę tj. 25 listopada 2020 r. (godz. 10.00 – 13.00) serdecznie zapraszamy na warsztaty online pt. "Smartphone - praktyczna wiedza z zakresu cyberzagrożeń i obecności w mediach społecznościowych"/prow. Paweł Strumiński/.
 
Ponadto w ramach XXVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy zaplanowaliśmy również stacjonarne zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień od gier komputerowych dla uczniów szkół podstawowych (kl. VII-VIII) /prow. Marika Miazga z Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznego SELF w Rzeszowie/, które odbędą się, gdy zostaną otwarte szkoły i przywrócona nauka w tradycyjnej formie.


Wykład pt. Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych - dostęp do 10 grudnia 2020 r.


Autor: Agnieszka Biedroń