Działalność

Biblioteka realizuje swoje zadania przez:

  • podstawową działalność biblioteczną, tj. gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z profilem zbiorów; opracowywanie katalogowe i klasyfikację rzeczową zbiorów; ochronę zbiorów, której zasady określają regulaminy udostępniania i regulamin pracy oraz przepisy dotyczące stałej kontroli zbiorów; indywidualne udostępnianie zbiorów na zewnątrz i prezencyjne oraz międzybiblioteczne;
  • działalność informacyjną, która obejmuje gromadzenie, opracowanie dokumentacyjne i udostępnianie informacji; łączność informacyjną przez organizowanie współpracy między bibliotecznej i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych; popularyzowanie oświatowej informacji naukowej oraz o charakterze praktycznym dla potrzeb użytkowników;
  • działalność instrukcyjną na rzecz bibliotekarzy szkolnych oraz współpracę z bibliotekarzami szkolnymi na rzecz udzielania pomocy nauczycielom w zaspokajaniu ich czytelniczych i informacyjnych potrzeb;
  • współdziałanie z innymi bibliotekami pedagogicznymi, szkołami wyższymi i z placówkami doskonalenia nauczycieli na rzecz wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz podnoszenia jakości usług informacyjnych Biblioteki;
  • prowadzenie zorganizowanych form wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kordybacha
Wprowadził informację: Agnieszka Kordybacha
Data wytworzenia informacji: 01.08.2010
Data udostępnienia informacji: 01.08.2010