Majątek

Majątek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu

Grupa środków trwałych Stan wg wartości początkowej Stan umorzenia na 31.12.2007
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2007
Grunty 151.580,00 - 151.580,00
Budynki i lokale 3.490.463,57 836.536,80 2.653.926,77
Zestawy komputerowe 360.348,16 172.696,55 187.651,61
Maszyny i urządzenia 11.927,70 11.927,70 -
Dźwigi osobowe 35.350,00 10.605,00 24.745,00
Regały przesuwne 223.095,32 133.857,18 89.238,14
Razem
4.272.764,75 1.165.623,23 3.107.141,52
Wartości niemat. i prawne 17.110,11 17.110,11 -
Pozost. środki trwałe 179.313,16 179.313,16 -
Zbiory biblioteczne 1.150.320,79 1.150.320,79 -

Stan majątku na 31.12.2007

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kordybacha
Wprowadził informację: Agnieszka Kordybacha
Data wytworzenia informacji: 01.08.2010
Data udostępnienia informacji: 01.08.2010