Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe za 2020r.

  1. Bilans jednostki budżetowej (plik PDF, rozmiar 1722kB)
  2. Rachunek zysków i strat (plik PDF, rozmiar 644kB)
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik PDF, rozmiar 1201kB)
  4. Informacja dodatkowa (plik PDF, rozmiar 4540kB)
  5. Załącznik do sprawozdania finansowego (plik PDF, rozmiar 495kB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krysa
Wprowadził informację: Seweryn Kolano
Data wytworzenia informacji: 11.05.2021
Data udostępnienia informacji: 17.03.2022