Koordynator do spraw dostępności

Dostępność

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.) Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu powierzył:
  • z dniem 04 września 2020 roku Pani Izabeli Pelc pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu,
  • z dniem 28 września 2020 roku Pani Wiesławie Olchowy pełnienie funkcji zastępy koordynatora ds. dostępności w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu, wykonującej zadania koordynatora na obszarze filii PBW w Przemyślu.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i jej Filie (Jarosław, Lubaczów Przeworsk),
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu i jej Filii w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy do spraw dostępności:

Izabela Pelc – nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia, Opracowania Zbiorów i Wypożyczalni PBW w Przemyślu
Wiesława Olchowy – nauczyciel bibliotekarz PBW w Przemyślu Filia w Lubaczowie.  

Dane kontaktowe:

Izabela Pelc
tel. 16 678 49 42 wew. 25 
Izabela.Pelc@pbw.org.pl

Wiesława Olchowy
Tel. 16 6321234
Wiesława.Olchowy@pbw.org.pl

Autor: Izabela Pelc