TREŚĆ GŁÓWNA

AKTUALNOśCI

JAROSŁAW

Opis alternatywny

Sieci współpracy i samokształcenia

Serdecznie zapraszamy bibliotekarzy bibliotek szkolnych miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego na spotkanie Sieci współpracy [...]

ZOBACZ WSZYSTKIE
Województwo Podkarpackie
Federacja Bibliotek Cyfrowych
IBUK Libra
LARIX
Polona - zbiory Biblioteki Narodowej w wersji cyfrowej
ACADEMICA - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna