Instruktaż do samodzielnego korzystania z usług bibliotecznych

Filmy instruktażowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, wraz z innymi bibliotekami pedagogicznymi województwa podkarpackiego (Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno), realizuje projekt Podkarpackie e – biblioteki pedagogiczne.

Został on opracowany w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e – usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Podkarpackie e – biblioteki pedagogiczne to nowatorski projekt, którego celem jest wprowadzenie zdalnych usług bibliotecznych, które stanowią wygodną i bezpieczną formę korzystania ze zbiorów biblioteki bez konieczności wychodzenia z domu.

Oto linki do filmów instruktażowych, które ułatwią Państwu sprawne korzystanie z naszych usług:

 1. Zapis do biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP
 2. Zamawianie z dostawą pod wskazany adres 
 3. Wyszukiwanie i zamawianie dokumentów (odbiór w bibliotece)
 4. Internetowe zamawianie kserokopii
 5. Internetowe zamawianie skanu fragmentu książki
 6. Internetowe zamawianie skanu artykułu z czasopisma
 7. Odbiór zamówionego skanu
 8. "Porozmawiaj z pracownikiem" - usługa komunikacji z bibliotekarzem
 9. Propozycje zakupu z opcją głosowania
 10. Rezerwacja komputerów
 11. Konto użytkownika
 12. Rezerwacja dokumentów
 13. Prolongaty
 14. Rozliczanie kar

Autor: Mariusz Bąk