Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Zaburzenia odżywiania Renata Stefanik 07.03.2024 106
Edukacja ekonomiczna Katarzyna Czyż, Małgorzata Tuleja 10.02.2024 111
Doradztwo zawodowe Elżbieta Krupa 10.02.2024 136
Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego Izabela Pelc 23.01.2024 218
Witold Gombrowicz : bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 18.01.2024 159
Witold Gombrowicz : bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 04.01.2024 174
Twierdza Przemyśl Marta Głogowska 03.01.2024 227
Uczenie się efektywne Wiesława Olchowy 30.11.2023 166
Cyfrowe pasje uczniów Katarzyna Czyż, Małgorzata Tuleja 20.11.2023 190
Orlęta Przemyskie Dorota M. Markocka 15.11.2023 215
Integracja sensoryczna. Cz. 2 Lilianna Żywutska 22.11.2023 244
Priorytety edukacyjne dyrektora PZPW w Rzeszowie 2023/2024 „Rozwijanie kompetencji matematycznych w praktyce szkolnej”. Małgorzata Tuleja, Katarzyna Czyż 03.11.2023 255
Sztuczna inteligencja Dorota Grząba 31.10.2023 361
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole. Cz. 3 Agnieszka Biedroń 27.10.2023 247
Jak wesprzeć dzieci i młodzież w kryzysie Lilianna Żywutska 09.10.2023 294
Ocenianie szkolne, cz. II Elżbieta Krupa 27.09.2023 243
Interwencja kryzysowa Agnieszka Biedroń 27.09.2023 305
Melchior Wańkowicz (1892-1974) - bibliografia przedmiotowa Marta Głogowska 23.09.2023 319
Melchior Wańkowicz (1892-1974) - bibliografia podmiotowa Marta Głogowska 23.09.2023 277
Aktywność fizyczna Lilianna Żywutska 22.08.2023 261
MNEMOTECHNIKI, CZ. II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 – 2023 Elżbieta Krupa 05.07.2023 258
Turystyka Wioletta Szałajko 03.07.2023 466
Czas wolny Wioletta Szałajko 03.07.2023 365
Propagowanie czytelnictwa. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży szkolnej Agnieszka Biedroń 31.10.2023 298
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) Mariusz Bąk 17.06.2023 454
Mindfulness Mariusz Bąk 17.05.2023 406
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 13.05.2023 282
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 13.05.2023 304
Resocjalizacja więźniów Marta Głogowska 05.05.2023 347
Uzależnienia medialne Wiesława Olchowy 22.04.2023 367
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Cz. II do roku 2022 Marta Głogowska 13.03.2023 351
Autyzm - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2020-2022 Marta Głogowska 13.03.2023 474
WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012). Bibliografia podmiotowa w wyborze za lata 1967-2022 Elżbieta Krupa 23.01.2023 437
NEURODYDAKTYKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2022. Agnieszka Biedroń 12.01.2023 370
Bezpieczeństwo publiczne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2022 Elżbieta Krupa 11.01.2023 479
WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012). Bibliografia przedmiotowa w wyborze za lata 1991-2021 Elżbieta Krupa 23.01.2023 505
Jan Matejko (1838-1893) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1901-2020 Wioletta Szałajko 09.01.2023 452
Mikołaj Kopernik (1473-1543) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1856-2020 Wioletta Szałajko 03.01.2023 836
Boże Narodzenie - Materiały repertuarowe. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2022 Lilianna Żywutska 30.12.2022 459
Rodzina wielodzietna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2021 Mariusz Bąk 30.12.2022 450
Wychowanie do życia w rodzinie, cz. II - do roku 2022 Marta Głogowska 19.10.2022 441
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży /zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2022 Mariusz Bąk 19.10.2022 449
Zdrowie psychiczne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2022. Wiesława Olchowy 19.10.2022 448
Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży Małgorzata Tuleja 17.10.2022 442
Nauczyciel i uczeń w świecie wartości. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2022. Dorota Grząba 29.09.2022 522
RODZINA ADOPCYJNA Wioletta Szałajko 26.09.2022 543
Rodzina zastępcza. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010- 2022 Marta Głogowska 25.09.2022 468
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015 - 2022. Lilianna Żywutska 14.09.2022 613
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA Agnieszka Biedroń 26.09.2022 595
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Agnieszka Biedroń 14.09.2022 521
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu - materiały dydaktyczne dla nauczycieli Marzena Fiołek 31.08.2022 617
Literatura dla dzieci w języku angielskim w zasobach PBW w Przemyślu Marzena Fiołek 29.11.2022 609
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska 31.08.2022 701
AUTOPREZENTACJA Elżbieta Krupa 14.06.2022 578
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików Elżbieta Krupa 14.06.2022 627
Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Patron 2022 roku. Bibliografia przedmiotowa. Dorota Grząba 14.06.2022 573
Białoszewski Miron - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1974-2021. Wiesława Olchowy 25.05.2022 742
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO Agnieszka Biedroń 17.05.2022 672
MARIA GRZEGORZEWSKA (18.04.1887 - 07.05.1967) Elżbieta Krupa 03.06.2022 526
ZBRODNIA KATYŃSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008 – 2022 Elżbieta Krupa 08.04.2022 710
UCHODŹCY Agnieszka Biedroń 29.03.2022 615
WOJNA HYBRYDOWA Marta Głogowska 30.03.2022 672
TERAPIA TRAUMY Mariusz Bąk 22.03.2022 846
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Lilianna Żywutska 22.03.2022 844
KOBIETY – zapisane w historii miasta. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Lilianna Żywutska 30.03.2022 891
Andrzej Bursa - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Tuleja 24.02.2022 722
Zaburzenia integracji sensorycznej Marta Głogowska 04.02.2022 698
ZABURZENIA ZACHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010 - 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 1128
ZABURZENIA EMOCJONALNE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 836
CYBERPRZEMOC. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Elżbieta Krupa 28.01.2022 1208
SAMOBÓJSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2021 Mariusz Bąk 08.02.2022 1074
HANDEL LUDŹMI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Elżbieta Krupa 24.01.2022 834
Edukacja alternatywna Wiletta Szałajko 21.01.2022 1049
DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997 - 2021 Lilianna Żywutska 08.02.2022 1008
Zarządzanie oświatą Marta Głogowska 28.12.2021 732
GABRIELA ZAPOLSKA – Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze za lata 1950 - 2020 Małgorzata Tuleja 22.11.2021 1112
Święto Niepodległości– scenariusze zajęć i uroczystości - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2021. Renata Stefanik 10.11.2021 1588
Cyfryzacja, technologie cyfrowe Marta Głogowska 08.11.2021 690
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (SCENARIUSZE ZAJĘĆ) Lilianna Żywutska 04.11.2021 1410
Nauczanie historii Lilianna Żywutska 11.10.2021 836
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - edukacja włączająca. Cz. II Agnieszka Biedroń 05.10.2021 1227
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. II Mariusz Bąk 05.10.2021 1132
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Cz. III Lilianna Żywutska 05.10.2021 1076
ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH Agnieszka Biedroń 05.10.2021 2080
Ojcostwo Dorota Grząba 16.09.2021 1152
Dopalacze Mariusz Bąk 30.06.2021 840
Szczepienia ochronne za i przeciw Lilianna Żywutska 29.06.2021 772
PRACA ZDALNA Lilianna Żywutska 15.06.2021 899
COVID 19 Elżbieta Krupa 14.06.2021 952
Dogoterapia– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020. Wiesława Olchowy 11.06.2021 1044
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy BHP Marta Głogowska 11.06.2021 1064
Rodzina niepełna Mariusz Bąk 09.06.2021 873
Integracja sensoryczna Agnieszka Biedroń 14.06.2021 837
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - CHARAKTERYSTYKA, SZANSE I ZAGROŻENIA . Cz. II Agnieszka Biedroń 08.06.2021 987
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 1163
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 889
DZIEŃ MATKI – SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Marta Głogowska 22.06.2021 5092
KONSTYTUCJA 3 MAJA Elżbieta Krupa 04.05.2021 1199
Polskie konstytucje– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1910-2020. Wiesława Olchowy 29.04.2021 1003
Style wychowania Anna Szewczyk 22.03.2021 2541
Logopedia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Dorota Grząba 25.03.2021 1725
Bezpieczny Internet. Wiesława Olchowy 08.02.2021 1443
Edukacja matematyczna. Cz. II Lilianna Żywutska 28.01.2021 1140
HOLOKAUST. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2020 Elżbieta Krupa 27.01.2021 1210
Stanisław Herman Lem (1921 - 2006). Bibliografia przedmiotowa. Agnieszka Biedroń 18.01.2021 923
Edukacja przyrodnicza Mariusz Bąk 14.01.2021 857
Stanisław Herman Lem (1921-2006). Bibliografia podmiotowa. Agnieszka Biedroń 14.01.2021 1053
Epidemie Agnieszka Biedroń 14.01.2021 839
STEFAN WYSZYŃSKI (1901 – 1981) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 1191
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 2189
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 968
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI /Cz. III/ Elżbieta Krupa 14.01.2021 854
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Cz. II Agnieszka Biedroń 14.01.2021 1216
Masaż Lilianna Żywutska 18.01.2021 1103
Jan Kasprowicz ( 1860 – 1926): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Renata Stefanik 08.12.2020 1079
Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego Izabela Pelc 25.11.2020 1131
Asystent osoby niepełnosprawnej oraz inne formy opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami Izabela Pelc 25.11.2020 1187
Opieka nad dzieckiem Marta Głogowska 24.11.2020 1842
Astrid Lindgren 1907-2002 : w 113 rocznicę urodzin Dorota Grząba 12.11.2020 1091
Starość - zestawienie bibliograficzne w wyborze Marta Głogowska 12.11.2020 1869
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie PBW Przemyśl 10.11.2020 1330
Wspomaganie rozwoju dziecka Marta Głogowska 06.11.2020 1230
Andragogika Marta Głogowska 06.11.2020 1006
Edukacja globalna Lilianna Żywutska 22.09.2020 950
Wypalenie zawodowe nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Renata Stefanik 08.09.2020 1146
Bieszczady (przewodniki, mapy, ciekawostki) Marta Głogowska 04.09.2020 1174
Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Dorota M. Markocka 15.09.2020 8006
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 1115
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 1856
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 1317
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 1294
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 1139
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 1364
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 1495
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 1380
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 1290
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 1445
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 1282
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 1493
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 1150
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 1272
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 1138
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 1308
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 1188
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 1211
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 1363
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 1548
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 1591
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 1589
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 1315
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 1549
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 2379
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 1495
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 1347
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 1597
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 2232
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 1722
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 1863
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 1403
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 1763
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 4592
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 1718
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 4239
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 1949
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 2677
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 2905
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 1794
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 1533
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 1816
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 2512
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 1587
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 1722
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 1559
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 1861
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 2248
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 1927
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 1653
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 1637
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 3493
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 3088
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 4257
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 2018
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 2085
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 2223
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 2195
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 9132
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 3078
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 1646
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 1846
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 2219
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 2888
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 1757
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 1572
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 9139
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 1757
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 1795
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 1812
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 2784
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 1853
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 1824
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 2008
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 2623
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 3641
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 1911
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 2034
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 2717
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 1705
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 1824
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 2116
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 1819
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 2049
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 2095
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 1874
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 1571
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 1699
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 2012
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 2333
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 1801
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 3121
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 3955
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 2197
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 1907
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 1674
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 1879
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 2077
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 2357
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 2052
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 2087
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 10798
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 1966
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 1844
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 2097
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 2309
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 2487
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 1986
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 5678
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 2301
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 2006
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 2237
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 2843
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 2825
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 3035
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 2299
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 2028
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 2536
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 2466
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 3004
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 2666
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 1913
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 1973
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 1922
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 1896
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 2447
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 3249
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 5112
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 3410
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 3138
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 3486
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. I Agnieszka Biedroń 05.10.2015 3232
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 2280
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 3532
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 5646
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 2780
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 2444
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 25255
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 2860
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 2355
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 2625
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 3723
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 2281
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 2594
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 2977
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 2770
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 3190
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 2953
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 5772
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 3250
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 7598
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 3308
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 2772
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 5163
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 14550
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 4297
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 5375
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 4828
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 21290
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 4731
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 3109
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 4249
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 10647
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 5816
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 4099
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 3379
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 4811
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 5228
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 6738
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 4076
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 5708
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 3757
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 9915
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 3692
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 4256
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 3996
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 7080
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 4106
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 4916
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 4648
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 9106
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 6060
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 3863
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 6389
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 5837
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 4534
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 3436
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 4587
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 5454
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 4694
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 4218
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 3467
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 4061
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 4370
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 3552
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 2722
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 2530
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 4068
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 4073
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 6736
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 4781
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 3266
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 4381
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 5343
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 10705
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 19088
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 17625
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 2703
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 3186
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 2689
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 8465
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 13196
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 8982
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 7700
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 6150
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 3264
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 16735
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 9248
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 4637
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 4190
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 3565
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 3848
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 6387
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 3084
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 6049
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 4079
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 4479
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 10164
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 6054
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 4985
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 4017
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 7096
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole. Cz. I Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 6818
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 6257
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 5504
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 3715
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 4315
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 8200
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 5747
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 1773
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 4752
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 8475
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 4193
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 7961
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 6760
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 4227
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 3930
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 4793
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 6371
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 4230
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 7618
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 5323
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 5550
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 4737
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 4111
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 6135
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 3697
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 7784
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 4370
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 5752
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 4101
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 8137
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 9863
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 13006
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 12512
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 21475
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 5025
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 4945
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 4921
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 5234
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 4244
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 3862
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 5094
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 5648
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 10495
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 5701
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 15830
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 6252
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 4323
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 7399
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 5644
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 7469
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 6295
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 4449
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 5738
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 5258
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 7380
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 4627
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 7611
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 5658
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 6566
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 7931
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 6265
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 7292
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 7451
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 5239
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 6482
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 9698
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 9473
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 4228
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 8600
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 5155
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 7960
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 8368
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 7586
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 10650
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 5926
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 10774
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 7202
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 8488
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 9244
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 6117
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 6998
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 5263
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 5741

Autor: Administrator