Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Uczenie się efektywne Wiesława Olchowy 30.11.2023 12
Cyfrowe pasje uczniów Katarzyna Czyż, Małgorzata Tuleja 20.11.2023 18
Orlęta Przemyskie Dorota M. Markocka 15.11.2023 47
Integracja sensoryczna. Cz. 2 Lilianna Żywutska 22.11.2023 67
Priorytety edukacyjne dyrektora PZPW w Rzeszowie 2023/2024 „Rozwijanie kompetencji matematycznych w praktyce szkolnej”. Małgorzata Tuleja, Katarzyna Czyż 03.11.2023 74
Sztuczna inteligencja Dorota Grząba 31.10.2023 188
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole. Cz. 3 Agnieszka Biedroń 27.10.2023 52
Jak wesprzeć dzieci i młodzież w kryzysie Lilianna Żywutska 09.10.2023 114
Ocenianie szkolne, cz. II Elżbieta Krupa 27.09.2023 92
Interwencja kryzysowa Agnieszka Biedroń 27.09.2023 99
Melchior Wańkowicz (1892-1974) - bibliografia przedmiotowa Marta Głogowska 23.09.2023 160
Melchior Wańkowicz (1892-1974) - bibliografia podmiotowa Marta Głogowska 23.09.2023 99
Aktywność fizyczna Lilianna Żywutska 22.08.2023 118
MNEMOTECHNIKI, CZ. II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 – 2023 Elżbieta Krupa 05.07.2023 125
Turystyka Wioletta Szałajko 03.07.2023 262
Czas wolny Wioletta Szałajko 03.07.2023 132
Propagowanie czytelnictwa. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży szkolnej Agnieszka Biedroń 31.10.2023 142
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) Mariusz Bąk 17.06.2023 193
Mindfulness Mariusz Bąk 17.05.2023 251
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 13.05.2023 163
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 13.05.2023 168
Resocjalizacja więźniów Marta Głogowska 05.05.2023 204
Uzależnienia medialne Wiesława Olchowy 22.04.2023 224
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Cz. II do roku 2022 Marta Głogowska 13.03.2023 216
Autyzm - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2020-2022 Marta Głogowska 13.03.2023 264
WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012). Bibliografia podmiotowa w wyborze za lata 1967-2022 Elżbieta Krupa 23.01.2023 314
NEURODYDAKTYKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2022. Agnieszka Biedroń 12.01.2023 250
Bezpieczeństwo publiczne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2022 Elżbieta Krupa 11.01.2023 349
WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012). Bibliografia przedmiotowa w wyborze za lata 1991-2021 Elżbieta Krupa 23.01.2023 350
Jan Matejko (1838-1893) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1901-2020 Wioletta Szałajko 09.01.2023 250
Mikołaj Kopernik (1473-1543) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1856-2020 Wioletta Szałajko 03.01.2023 542
Boże Narodzenie - Materiały repertuarowe. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2022 Lilianna Żywutska 30.12.2022 235
Rodzina wielodzietna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2021 Mariusz Bąk 30.12.2022 301
Wychowanie do życia w rodzinie, cz. II - do roku 2022 Marta Głogowska 19.10.2022 325
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży /zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2022 Mariusz Bąk 19.10.2022 335
Zdrowie psychiczne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2022. Wiesława Olchowy 19.10.2022 336
Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży Małgorzata Tuleja 17.10.2022 320
Nauczyciel i uczeń w świecie wartości. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2022. Dorota Grząba 29.09.2022 415
RODZINA ADOPCYJNA Wioletta Szałajko 26.09.2022 412
Rodzina zastępcza. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010- 2022 Marta Głogowska 25.09.2022 352
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015 - 2022. Lilianna Żywutska 14.09.2022 462
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA Agnieszka Biedroń 26.09.2022 455
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Agnieszka Biedroń 14.09.2022 393
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu - materiały dydaktyczne dla nauczycieli Marzena Fiołek 31.08.2022 451
Literatura dla dzieci w języku angielskim w zasobach PBW w Przemyślu Marzena Fiołek 29.11.2022 480
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska 31.08.2022 496
AUTOPREZENTACJA Elżbieta Krupa 14.06.2022 452
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików Elżbieta Krupa 14.06.2022 482
Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Patron 2022 roku. Bibliografia przedmiotowa. Dorota Grząba 14.06.2022 458
Białoszewski Miron - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1974-2021. Wiesława Olchowy 25.05.2022 583
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO Agnieszka Biedroń 17.05.2022 540
MARIA GRZEGORZEWSKA (18.04.1887 - 07.05.1967) Elżbieta Krupa 03.06.2022 412
ZBRODNIA KATYŃSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008 – 2022 Elżbieta Krupa 08.04.2022 549
UCHODŹCY Agnieszka Biedroń 29.03.2022 479
WOJNA HYBRYDOWA Marta Głogowska 30.03.2022 539
TERAPIA TRAUMY Mariusz Bąk 22.03.2022 652
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Lilianna Żywutska 22.03.2022 686
KOBIETY – zapisane w historii miasta. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Lilianna Żywutska 30.03.2022 665
Andrzej Bursa - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Tuleja 24.02.2022 585
Zaburzenia integracji sensorycznej Marta Głogowska 04.02.2022 554
ZABURZENIA ZACHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010 - 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 882
ZABURZENIA EMOCJONALNE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 622
CYBERPRZEMOC. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Elżbieta Krupa 28.01.2022 967
SAMOBÓJSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2021 Mariusz Bąk 08.02.2022 785
HANDEL LUDŹMI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Elżbieta Krupa 24.01.2022 626
Edukacja alternatywna Wiletta Szałajko 21.01.2022 833
DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997 - 2021 Lilianna Żywutska 08.02.2022 713
Zarządzanie oświatą Marta Głogowska 28.12.2021 566
GABRIELA ZAPOLSKA – Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze za lata 1950 - 2020 Małgorzata Tuleja 22.11.2021 871
Święto Niepodległości– scenariusze zajęć i uroczystości - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2021. Renata Stefanik 10.11.2021 1256
Cyfryzacja, technologie cyfrowe Marta Głogowska 08.11.2021 572
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (SCENARIUSZE ZAJĘĆ) Lilianna Żywutska 04.11.2021 1213
Nauczanie historii Lilianna Żywutska 11.10.2021 712
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - edukacja włączająca. Cz. II Agnieszka Biedroń 05.10.2021 983
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. II Mariusz Bąk 05.10.2021 918
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Cz. III Lilianna Żywutska 05.10.2021 868
ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH Agnieszka Biedroń 05.10.2021 1706
Ojcostwo Dorota Grząba 16.09.2021 896
Dopalacze Mariusz Bąk 30.06.2021 710
Szczepienia ochronne za i przeciw Lilianna Żywutska 29.06.2021 655
PRACA ZDALNA Lilianna Żywutska 15.06.2021 752
COVID 19 Elżbieta Krupa 14.06.2021 828
Dogoterapia– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020. Wiesława Olchowy 11.06.2021 851
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy BHP Marta Głogowska 11.06.2021 909
Rodzina niepełna Mariusz Bąk 09.06.2021 724
Integracja sensoryczna Agnieszka Biedroń 14.06.2021 712
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - CHARAKTERYSTYKA, SZANSE I ZAGROŻENIA . Cz. II Agnieszka Biedroń 08.06.2021 853
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 970
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 757
DZIEŃ MATKI – SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Marta Głogowska 22.06.2021 2641
KONSTYTUCJA 3 MAJA Elżbieta Krupa 04.05.2021 1022
Polskie konstytucje– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1910-2020. Wiesława Olchowy 29.04.2021 847
Style wychowania Anna Szewczyk 22.03.2021 1977
Logopedia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Dorota Grząba 25.03.2021 1532
Bezpieczny Internet. Wiesława Olchowy 08.02.2021 1260
Edukacja matematyczna. Cz. II Lilianna Żywutska 28.01.2021 1012
HOLOKAUST. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2020 Elżbieta Krupa 27.01.2021 1045
Stanisław Herman Lem (1921 - 2006). Bibliografia przedmiotowa. Agnieszka Biedroń 18.01.2021 790
Edukacja przyrodnicza Mariusz Bąk 14.01.2021 740
Stanisław Herman Lem (1921-2006). Bibliografia podmiotowa. Agnieszka Biedroń 14.01.2021 928
Epidemie Agnieszka Biedroń 14.01.2021 714
STEFAN WYSZYŃSKI (1901 – 1981) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 1020
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 1912
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 838
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI /Cz. III/ Elżbieta Krupa 14.01.2021 747
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Cz. II Agnieszka Biedroń 14.01.2021 1012
Masaż Lilianna Żywutska 18.01.2021 941
Jan Kasprowicz ( 1860 – 1926): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Renata Stefanik 08.12.2020 918
Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego Izabela Pelc 25.11.2020 981
Asystent osoby niepełnosprawnej oraz inne formy opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami Izabela Pelc 25.11.2020 1024
Opieka nad dzieckiem Marta Głogowska 24.11.2020 1616
Astrid Lindgren 1907-2002 : w 113 rocznicę urodzin Dorota Grząba 12.11.2020 944
Starość - zestawienie bibliograficzne w wyborze Marta Głogowska 12.11.2020 1618
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie PBW Przemyśl 10.11.2020 1138
Wspomaganie rozwoju dziecka Marta Głogowska 06.11.2020 1060
Andragogika Marta Głogowska 06.11.2020 879
Edukacja globalna Lilianna Żywutska 22.09.2020 824
Wypalenie zawodowe nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Renata Stefanik 08.09.2020 972
Bieszczady (przewodniki, mapy, ciekawostki) Marta Głogowska 04.09.2020 1014
Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Dorota M. Markocka 15.09.2020 6931
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 982
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 1671
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 1200
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 1175
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 1032
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 1230
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 1295
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 1162
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 1162
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 1266
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 1143
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 1310
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 1053
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 1126
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 1024
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 1146
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 1079
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 1093
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 1249
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 1411
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 1455
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 1416
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 1208
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 1401
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 2151
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 1371
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 1248
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 1431
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 2011
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 1604
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 1685
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 1293
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 1642
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 4116
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 1552
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 3634
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 1840
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 2461
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 2684
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 1680
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 1419
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 1687
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 2393
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 1475
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 1617
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 1460
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 1747
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 2024
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 1797
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 1533
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 1520
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 3242
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 2902
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 3823
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 1865
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 1949
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 1973
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 1940
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 8262
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 2878
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 1529
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 1726
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 2073
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 2743
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 1644
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 1465
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 8484
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 1621
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 1637
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 1702
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 2593
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 1736
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 1661
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 1865
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 2371
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 3436
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 1764
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 1874
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 2547
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 1603
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 1711
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 1921
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 1701
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 1880
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 1989
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 1748
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 1467
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 1582
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 1891
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 2198
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 1685
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 2911
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 3771
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 2053
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 1795
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 1570
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 1770
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 1920
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 2095
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 1927
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 1948
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 10084
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 1849
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 1746
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 1985
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 2193
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 2290
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 1873
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 5306
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 2119
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 1903
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 2122
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 2674
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 2591
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 2851
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 2167
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 1917
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 2425
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 2334
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 2877
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 2548
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 1802
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 1863
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 1814
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 1793
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 2318
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 3095
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 4806
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 3211
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 2998
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 3235
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. I Agnieszka Biedroń 05.10.2015 2994
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 2174
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 3365
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 5424
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 2634
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 2289
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 24143
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 2751
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 2239
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 2510
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 3446
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 2146
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 2485
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 2865
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 2630
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 3079
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 2829
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 5559
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 3131
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 7475
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 3187
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 2671
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 4743
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 14126
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 4029
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 5219
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 4613
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 20201
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 4539
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 2995
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 4013
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 10347
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 5665
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 3957
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 3267
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 4675
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 5103
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 6597
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 3959
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 5530
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 3659
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 9609
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 3531
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 4129
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 3841
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 6863
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 3931
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 4766
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 4472
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 8915
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 5936
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 3748
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 6118
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 5709
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 4256
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 3314
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 4459
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 5304
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 4508
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 4019
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 3363
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 3923
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 3818
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 3158
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 2364
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 2260
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 3886
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 3937
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 6630
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 4656
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 3126
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 4252
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 5213
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 10154
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 18921
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 16082
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 2599
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 3077
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 2581
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 8351
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 12762
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 8848
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 7535
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 6043
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 3158
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 16470
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 9066
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 4518
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 4054
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 3422
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 3718
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 6268
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 2931
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 5934
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 3910
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 4323
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 10044
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 5934
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 4759
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 3894
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 6931
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole. Cz. I Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 6603
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 6080
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 5369
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 3544
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 4139
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 7893
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 5633
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 1651
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 4601
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 8316
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 4041
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 7803
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 6628
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 4115
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 3803
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 4640
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 6165
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 3981
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 7514
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 5181
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 5446
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 4514
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 3938
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 6022
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 3593
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 7542
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 4205
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 5608
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 3987
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 7822
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 9743
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 12573
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 12374
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 21269
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 4904
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 4829
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 4803
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 5109
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 4126
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 3657
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 4978
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 5460
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 10321
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 5570
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 15633
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 6135
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 4222
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 7273
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 5537
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 7335
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 6166
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 4327
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 5602
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 5152
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 7277
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 4501
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 7464
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 5516
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 6431
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 7758
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 6129
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 7155
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 7219
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 5128
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 6367
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 9569
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 9327
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 4123
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 8463
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 5054
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 7809
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 8264
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 7446
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 10523
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 5785
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 10660
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 7085
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 8217
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 8991
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 5941
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 6862
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 5134
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 5624

Autor: Administrator