SP! SERCE i POMOC

SP! Serce i Pomoc

 
  • Zestawienia bibliograficzne tematycznie nawiązujące do treści projektu SP! Serce i Pomoc:

ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH (oprac. A. Biedroń)
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Cz. I (oprac. L. Żywutska)
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Cz. II (oprac. L. Żywutska)
DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Cz. I (oprac. A. Biedroń)
DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Cz. II (oprac. M. Bąk)
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE Cz. I (oprac. A. Biedroń)
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE Cz. II (oprac. A. Biedroń)
UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (oprac. A. Biedroń)
 

Autor: Agnieszka Biedroń