Wypożyczenia międzybiblioteczne

Usługi

Wypożyczenia międzybiblioteczne służą sprowadzaniu z innych bibliotek materiałów bibliotecznych, których nie posiada PBW w Przemyślu.

Zamówienie można złożyć osobiście, telefonicznie lub mailowo. Powinno zawierać:

- tytuł, autora i rok wydania poszukiwanej pozycji,
- nazwisko i imię zamawiającego, telefon, e-mail,
- nr karty czytelnika,
- termin, do którego zamówienie jest aktualne.

Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie w Czytelni PBW w Przemyślu, w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.

Koszty przesyłki pokrywa Czytelnik.

Wypożyczenia międzybiblioteczne w Czytelni PBW w Przemyślu prowadzą:

Lilianna Żywutska Lilianna.Zywutska@pbw.org.pl


W sprawie szczegółowych informacji lub telefonicznego zamówienia książek prosimy o kontakt pod numerem: 16 678 49 42 wew. 24

Autor: Agnieszka Biedroń