TREŚĆ GŁÓWNA

Koordynator do spraw dostępności

Dostępność

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.) Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu powierzył

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Dostępność

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności