Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu
oraz w Filiach Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku
- 2024 rok -

 1. Biblioteka w Szkole
 2. Bibliotekarz
 3. Biblioterapeuta
 4. Biologia w Szkole
 5. Bliżej Przedszkola         
 6. Charaktery
 7. Chemia w Szkole
 8. Dyrektor Szkoły
 9. Dzieje Najnowsze
 10. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 11. Edukacja Wczesnoszkolna
 12. Edukacja. Studia Badania Innowacje
 13. Fizyka w Szkole
 14. Geografia w Szkole
 15. Glos Nauczycielski
 16. Języki Obce w Szkole
 17. Język Polski
 18. Język Polski w Szkole Podstawowej
 19. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 20. Kwartalnik Pedagogiczny
 21. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 22. Matematyka
 23. Meritum
 24. Mówią Wieki
 25. Nasz Przemyśl
 26. Niebieska Linia
 27. Polonistyka
 28. Poradnik Bibliotekarza
 29. Poradnik Językowy
 30. Praca Socjalna
 31. Probacja
 32. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 33. Przegląd Humanistyczny
 34. Remedium
 35. Świetlica w Szkole
 36. Szkoła Specjalna
 37. Świat Nauki
 38. Terapia Poznawczo-Behawioralna
 39. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych  
 40. Wiedza i Życie
 41. Wychowanie Muzyczne
 42. Wychowanie Na Co Dzień
 43. Wychowanie w Przedszkolu
 44. Wychowawca
 45. Życie Szkoły
 46. Życie Podkarpackie

Autor: Lilianna Żywutska