Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu
- 2019 rok -
 1. Aura
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Bibliotekarz
 4. Biologia w Szkole
 5. Biuletyn IPN
 6. Bliżej Przedszkola
 7. Charaktery
 8. Chemia w Szkole
 9. Dyrektor Szkoły
 10. Dzieje Najnowsze
 11. Edukacja Dorosłych
 12. Edukacja Wczesnoszkolna
 13. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje
 14. Fizyka w Szkole
 15. Folia Toruniensia
 16. Gazeta Wyborcza
 17. Geografia w Szkole
 18. Głos Nauczycielski
 19. Język Polski
 20. Język Polski w Gimnazjum
 21. Język Polski w Szkole Podstawowej
 22. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 23. Kronika Sejmowa
 24. Kultura i Społeczeństwo
 25. Kwartalnik Pedagogiczny
 26. Matematyka
 27. Meritum
 28. Midrasz
 29. Mówią Wieki
 30. Nasz Przemyśl
 31. Nauczanie Początkowe
 32. Niebieska Linia
 33. Nowiny
 34. Polityka
 35. Polityka Społeczna
 36. Polonistyka
 37. Poradnik Bibliotekarza
 38. Poradnik Językowy
 39. Praca Socjalna
 40. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 41. Przegląd Biblioteczny
 42. Przegląd Humanistyczny
 43. Przemyski Przegląd Kulturalny
 44. Przyroda Polska
 45. Remedium
 46. Rocznik Przemyski
 47. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 48. Super Nowości
 49. Szkoła Specjalna
 50. Świat Nauki
 51. Świetlica w Szkole
 52. Tygodnik Powszechny
 53. Wiadomości Historyczne
 54. Wiedza i Życie
 55. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 56. Wychowanie Muzyczne
 57. Wychowanie Na Co Dzień
 58. Wychowanie w Przedszkolu
 59. Wychowawca
 60. Zagadnienia Informacji Naukowej
 61. Życie Szkoły
 62. Życie Podkarpackie

Autor: Agnieszka Biedroń