Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu
- 2021 rok -
 1. Aura
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Bibliotekarz
 4. Biologia w Szkole
 5. Biuletyn IPN
 6. Bliżej Przedszkola
 7. Charaktery
 8. Chemia w Szkole
 9. Dyrektor Szkoły
 10. Dzieje Najnowsze
 11. Edukacja Wczesnoszkolna
 12. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje
 13. Fizyka w Szkole
 14. Folia Toruniensia
 15. Geografia w Szkole
 16. Głos Nauczycielski
 17. Język Polski
 18. Język Polski w Szkole Podstawowej
 19. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 20. Języki Obce w Szkole
 21. Kronika Sejmowa
 22. Kultura i Społeczeństwo
 23. Kwartalnik Pedagogiczny
 24. Matematyka
 25. Meritum
 26. Midrasz
 27. Mówią Wieki
 28. Nasz Przemyśl
 29. Niebieska Linia
 30. Nowiny
 31. Polityka
 32. Polityka Społeczna
 33. Polonistyka
 34. Poradnik Bibliotekarza
 35. Poradnik Językowy
 36. Praca Socjalna
 37. Probacja
 38. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 39. Przegląd Biblioteczny
 40. Przegląd Humanistyczny
 41. Przemyski Przegląd Kulturalny
 42. Remedium
 43. Rocznik Przemyski
 44. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 45. Szkoła Specjalna
 46. Świat Nauki
 47. Świetlica w Szkole
 48. Wiadomości Historyczne
 49. Wiedza i Życie
 50. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 51. Wychowanie Muzyczne
 52. Wychowanie Na Co Dzień
 53. Wychowanie w Przedszkolu
 54. Wychowawca
 55. Zagadnienia Informacji Naukowej
 56. Życie Szkoły
 57. Życie Podkarpackie

Autor: Agnieszka Biedroń