Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu
- 2019 rok -
 1. Aura
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Bibliotekarz
 4. Biologia w Szkole
 5. Biuletyn IPN
 6. Bliżej Przedszkola
 7. Charaktery
 8. Chemia w Szkole
 9. Dyrektor Szkoły
 10. Dzieje Najnowsze
 11. Edukacja Dorosłych
 12. Edukacja Wczesnoszkolna
 13. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje
 14. Fizyka w Szkole
 15. Folia Toruniensia
 16. Gazeta Wyborcza
 17. Geografia w Szkole
 18. Głos Nauczycielski
 19. Język Polski
 20. Język Polski w Gimnazjum
 21. Język Polski w Szkole Podstawowej
 22. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 23. Kronika Sejmowa
 24. Kultura i Społeczeństwo
 25. Kwartalnik Pedagogiczny
 26. Matematyka
 27. Meritum
 28. Midrasz
 29. Mówią Wieki
 30. Nasz Przemyśl
 31. Nauczanie Początkowe
 32. Niebieska Linia
 33. Nowiny
 34. Polityka
 35. Polityka Społeczna
 36. Polonistyka
 37. Poradnik Bibliotekarza
 38. Poradnik Językowy
 39. Praca Socjalna
 40. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 41. Przegląd Biblioteczny
 42. Przegląd Humanistyczny
 43. Przemyski Przegląd Kulturalny
 44. Przyroda Polska
 45. Remedium
 46. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 47. Super Nowości
 48. Szkoła Specjalna
 49. Świat Nauki
 50. Świetlica w Szkole
 51. Tygodnik Powszechny
 52. Wiadomości Historyczne
 53. Wiedza i Życie
 54. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 55. Wychowanie Muzyczne
 56. Wychowanie Na Co Dzień
 57. Wychowanie w Przedszkolu
 58. Wychowawca
 59. Zagadnienia Informacji Naukowej
 60. Życie Szkoły
 61. Życie Podkarpackie

Autor: Agnieszka Biedroń