Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu
- 2020 rok -
  1. Aura
  2. Biblioteka w Szkole
  3. Bibliotekarz
  4. Biologia w Szkole
  5. Biuletyn IPN
  6. Bliżej Przedszkola
  7. Charaktery
  8. Chemia w Szkole
  9. Dyrektor Szkoły
  10. Dzieje Najnowsze
  11. Edukacja Dorosłych
  12. Edukacja Wczesnoszkolna
  13. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje
  14. Fizyka w Szkole
  15. Folia Toruniensia
  16. Gazeta Wyborcza
  17. Geografia w Szkole
  18. Głos Nauczycielski
  19. Język Polski
  20. Język Polski w Gimnazjum
  21. Język Polski w Szkole Podstawowej
  22. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
  23. Kronika Sejmowa
  24. Kultura i Społeczeństwo
  25. Kwartalnik Pedagogiczny
  26. Matematyka
  27. Meritum
  28. Midrasz
  29. Mówią Wieki
  30. Nasz Przemyśl
  31. Nauczanie Początkowe
  32. Niebieska Linia
  33. Nowiny
  34. Polityka
  35. Polityka Społeczna
  36. Polonistyka
  37. Poradnik Bibliotekarza
  38. Poradnik Językowy
  39. Praca Socjalna
  40. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
  41. Przegląd Biblioteczny
  42. Przegląd Humanistyczny
  43. Przemyski Przegląd Kulturalny
  44. Przyroda Polska
  45. Remedium
  46. Rocznik Przemyski
  47. Serwis Informacyjny Uzależnienia
  48. Super Nowości
  49. Szkoła Specjalna
  50. Świat Nauki
  51. Świetlica w Szkole
  52. Tygodnik Powszechny
  53. Wiadomości Historyczne
  54. Wiedza i Życie
  55. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  56. Wychowanie Muzyczne
  57. Wychowanie Na Co Dzień
  58. Wychowanie w Przedszkolu
  59. Wychowawca
  60. Zagadnienia Informacji Naukowej
  61. Życie Szkoły
  62. Życie Podkarpackie

Autor: Agnieszka Biedroń