Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu
- 2018 rok -
 1. Aura
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Bibliotekarz
 4. Biblioterapeuta
 5. Biologia w Szkole
 6. Biuletyn IPN
 7. Bliżej Przedszkola
 8. Charaktery
 9. Chemia w Szkole
 10. Dyrektor Szkoły
 11. Dzieje Najnowsze
 12. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje
 13. Fizyka w Szkole
 14. Folia Toruniensia
 15. Gazeta Wyborcza
 16. Geografia w Szkole
 17. Głos Nauczycielski
 18. Język Polski
 19. Język Polski w Gimnazjum
 20. Język Polski w Liceum
 21. Język Polski w Szkole IV-VI
 22. Kronika Sejmowa
 23. Kultura i Społeczeństwo
 24. Kwartalnik Pedagogiczny
 25. Matematyka
 26. Meritum
 27. Midrasz
 28. Mówią Wieki
 29. Nasz Przemyśl
 30. Nauczanie Początkowe
 31. Niebieska Linia
 32. Nowa Szkoła
 33. Nowe Książki
 34. Nowiny
 35. Polityka
 36. Polityka Społeczna
 37. Polonistyka
 38. Poradnik Bibliotekarza
 39. Poradnik Językowy
 40. Praca Socjalna
 41. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 42. Przegląd Biblioteczny
 43. Przegląd Humanistyczny
 44. Przemyski Przegląd Kulturalny
 45. Remedium
 46. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 47. Super Nowości
 48. Szkoła Specjalna
 49. Świat Nauki
 50. Świetlica w Szkole
 51. Tygodnik Powszechny
 52. Wiadomości Historyczne
 53. Wiedza i Życie
 54. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 55. Wychowanie Muzyczne
 56. Wychowanie Na Co Dzień
 57. Wychowanie w Przedszkolu
 58. Wychowawca
 59. Zagadnienia Informacji Naukowej
 60. Życie Podkarpackie
 61. Życie Szkoły

Autor: Agnieszka Biedroń