Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu
- 2021 rok -
 1. Aura
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Bibliotekarz
 4. Biologia w Szkole
 5. Biuletyn IPN
 6. Bliżej Przedszkola
 7. Charaktery
 8. Chemia w Szkole
 9. Dyrektor Szkoły
 10. Dzieje Najnowsze
 11. Edukacja Dorosłych
 12. Edukacja Wczesnoszkolna
 13. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje
 14. Fizyka w Szkole
 15. Folia Toruniensia
 16. Gazeta Wyborcza
 17. Geografia w Szkole
 18. Głos Nauczycielski
 19. Język Polski
 20. Język Polski w Szkole Podstawowej
 21. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 22. Kronika Sejmowa
 23. Kultura i Społeczeństwo
 24. Kwartalnik Pedagogiczny
 25. Matematyka
 26. Meritum
 27. Midrasz
 28. Mówią Wieki
 29. Nasz Przemyśl
 30. Nauczanie Początkowe
 31. Niebieska Linia
 32. Nowiny
 33. Polityka
 34. Polityka Społeczna
 35. Polonistyka
 36. Poradnik Bibliotekarza
 37. Poradnik Językowy
 38. Praca Socjalna
 39. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 40. Przegląd Biblioteczny
 41. Przegląd Humanistyczny
 42. Przemyski Przegląd Kulturalny
 43. Przyroda Polska
 44. Remedium
 45. Rocznik Przemyski
 46. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 47. Szkoła Specjalna
 48. Świat Nauki
 49. Świetlica w Szkole
 50. Tygodnik Powszechny
 51. Wiadomości Historyczne
 52. Wiedza i Życie
 53. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 54. Wychowanie Muzyczne
 55. Wychowanie Na Co Dzień
 56. Wychowanie w Przedszkolu
 57. Wychowawca
 58. Zagadnienia Informacji Naukowej
 59. Życie Szkoły
 60. Życie Podkarpackie

Autor: Agnieszka Biedroń