Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu
- 2022 rok -
 1. Aura
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Bibliotekarz
 4. Biologia w Szkole
 5. Biuletyn IPN
 6. Bliżej Przedszkola
 7. Charaktery
 8. Chemia w Szkole
 9. Dyrektor Szkoły
 10. Dzieje Najnowsze
 11. Edukacja Ustawiczna Dorosłych nowość
 12. Edukacja Wczesnoszkolna
 13. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje
 14. Fizyka w Szkole
 15. Folia Toruniensia
 16. Geografia w Szkole
 17. Głos Nauczycielski
 18. Język Polski
 19. Język Polski w Szkole Podstawowej
 20. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 21. Języki Obce w Szkole
 22. Kronika Sejmowa
 23. Kultura i Społeczeństwo
 24. Kwartalnik Pedagogiczny
 25. Magazyn Pielęgniarki i Położnej nowość
 26. Matematyka
 27. Meritum
 28. Midrasz
 29. Mówią Wieki
 30. Nasz Przemyśl
 31. Niebieska Linia
 32. Polityka
 33. Polityka Społeczna
 34. Polonistyka
 35. Poradnik Bibliotekarza
 36. Poradnik Językowy
 37. Praca Socjalna
 38. Probacja
 39. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 40. Przegląd Biblioteczny
 41. Przegląd Humanistyczny
 42. Przemyski Przegląd Kulturalny
 43. Remedium
 44. Rocznik Przemyski
 45. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 46. Szkoła Specjalna
 47. Świat Nauki
 48. Świetlica w Szkole
 49. Wiadomości Historyczne
 50. Wiedza i Życie
 51. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 52. Wychowanie Muzyczne
 53. Wychowanie Na Co Dzień
 54. Wychowanie w Przedszkolu
 55. Wychowawca
 56. Zagadnienia Informacji Naukowej
 57. Życie Szkoły
 58. Życie Podkarpackie

Autor: Agnieszka Biedroń