Academica

Usługi

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

ACADEMICA to, administrowany przez Bibliotekę Narodową, polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej.

Głównym celem systemu jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej.

ACADEMICA pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych z lat 1990 - 2018 (podręczniki akademickie, prace naukowe, popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe, czasopisma naukowe z wszystkich dziedzin wiedzy). Twórcy systemu chcą w ten sposób umożliwić szerszy dostęp w szczególności do niskonakładowych książek i czasopism naukowych, jak również do publikacji naukowych niedostępnych w handlu tym instytucjom, które nie posiadają ich w swoich zasobach.

Z publikacji udostępnionych za pośrednictwem CWPN Academica korzystać można za pomocą terminala znajdującego się w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu (I piętro, pokój nr 112).​ Serdecznie zapraszamy.

Autor: Agnieszka Biedroń