TREŚĆ GŁÓWNA

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Usługi

Regionalna biblioteka cyfrowa - tworzona przez instytucje z Podkarpacia stanowiące konsorcjum PBC.

Ibuk Libra

Usługi

IBUK Libra to wirtualna czytelnia Wydawnictwa Naukowego PWN z całodobowym dostępem do publikacji z różnych dziedzin.

Wolne Lektury

Usługi

Wolne Lektury to internetowa biblioteka prowadzona przez Fundację Nowoczesna Polska.

Polona

Usługi

Polska biblioteka cyfrowa

Academica

Usługi

ACADEMICA to, administrowany przez Bibliotekę Narodową, polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Usługi

Wypożyczenia międzybiblioteczne służą sprowadzaniu z innych bibliotek materiałów bibliotecznych, których nie posiada PBW w Przemyślu.

Larix

Usługi

Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014" realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix" im. Henryka Ruszczyca.