TREŚĆ GŁÓWNA

Kierunki polityki oświatowej 2017/2018

Szkoły i placówki oświatowe

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej

Materiały pomocnicze

Szkoły i placówki oświatowe

Konkursy przedmiotowe 2017/18 - wymagania konkursowe
Literatura dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku:
Gimnazjum

Rekomendacje książkowe

Szkoły i placówki oświatowe


Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - czerwiec 2014 (plik docx, rozmiar 1,19MB)

Wymagania państwa wobec szkół i placówek

Szkoły i placówki oświatowe

  Nowy model nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły (i inne placówki oświatowe) do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Zadecydowano więc,