TREŚĆ GŁÓWNA

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Szkoły i placówki oświatowe

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia

Konkursy przedmiotowe 2019/20

Szkoły i placówki oświatowe

Konkursy przedmiotowe 2019/20 - wymagania konkursowe

Literatura dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku:


Materiały pomocnicze

Szkoły i placówki oświatowe

Konkursy przedmiotowe 2018/19 - wymagania konkursowe
Literatura dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku:
Gimnazjum

Rekomendacje książkowe

Szkoły i placówki oświatowe


Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - czerwiec 2014 (plik docx, rozmiar 1,19MB)

Wymagania państwa wobec szkół i placówek

Szkoły i placówki oświatowe

  Nowy model nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły (i inne placówki oświatowe) do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Zadecydowano więc,