TREŚĆ GŁÓWNA

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Szkoły i placówki oświatowe

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego

Rekomendacje książkowe

Szkoły i placówki oświatowe


Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - czerwiec 2014 (plik docx, rozmiar 1,19MB)

Wymagania państwa wobec szkół i placówek

Szkoły i placówki oświatowe

  Nowy model nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły (i inne placówki oświatowe) do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Zadecydowano więc,