Oferta lekcji bibliotecznych oraz zajęć czytelniczych, profilaktyczno - wychowawczych i biblioterapeutycznych

Szkoły i placówki oświatowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, wspierając szkoły w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, przygotowała ofertę zajęć czytelniczych, profilaktyczno - wychowawczych i biblioterapeutycznych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Tematem przewodnim omawianych zajęć jest świat wartości, jakimi powinniśmy kierować się w życiu m.in.: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, przyjaźń, tolerancja. Zajęcia uświadomią uczniom, że wiele z tych wartości stanowi fundament ich prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i ma charakter uniwersalny - są równie ważne dla wszystkich ludzi.

Wykorzystywanie tekstów literackich w celach wychowawcych, a nawet terapeutycznych jest coraz bardziej docenianą formą oddziaływania na dzieci i młodzież. Dzięki odpowiednio dobranej lekturze, można wpłynąć na zmianę ich myśli, uczuć, zachowań, pomóc w uwolnieniu się od lęków, stresu czy właśnie wprowadzać ich w świat wartości moralnych. Zajęcia literackie z elementami biblioterapii oparte są na tekstach terapeutycznych polecanych przez biblioterapeutów polskich.


Przypominamy także o naszej stałej ofercie lekcji bibliotecznych, podczas których uczniowie zapoznają się z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi PBW w Przemyślu, warsztatem informacyjnym biblioteki (możliwości wyszukiwawcze katalogu druków zwartych oraz bibliografii wydawnictw ciągłych) oraz możliwościami wynikającymi z tzw. e-usług bibliotecznych.


Szczegółowy wykaz proponowanych tematów oraz dane kontaktowe do osób prowadzących zajęcia znajdziecie Państwo w załączniku.

Autor: Elżbieta Krupa