TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Lubaczów

Opis alternatywny

Ósma - nietypowa - edycja Odjazdowego Bibliotekarza w Lubaczowie

Odjazdowy Bibliotekarz to akcja o zasięgu ogólnopolskim, podczas której bibliotekarze, czytelnicy, wszyscy miłośnicy książek oraz turystyki rowerowej przejeżdżają w peletonach, aby aktywnie spędzić czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

Lubaczów

Opis alternatywny

Regionalia w zbiorach lubaczowskiej filii

Nawiązując do hasła tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece” w Filii w Lubaczowie czytelnik znajdzie wiele interesujących książek dotyczących naszego regionu.

Lubaczów

Opis alternatywny

KONSTYTUCJE POLSKIE

Rok 2021 ogłoszony został Rokiem Konstytucji 3 Maja. Właśnie w 2021 roku mija 230 lat od ustanowienia tej ważnej dla historii Ustawy Rządowej.

Lubaczów

Opis alternatywny

Bezpieczny Internet

Internet, smartfony, komputery są wszechobecne i stanowią ważny element ludzkiego życia w erze społeczeństwa informacyjnego XXI wieku. W obecnej rzeczywistości w stanie epidemii, gdy ograniczone są kontakty międzyludzkie, a nauka i praca odbywa się w

Lubaczów

Opis alternatywny

Kobietę otwiera się słowami

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Lubaczowie od wielu lat współpracuje z Lubaczowską Radą Seniorów

Lubaczów

Opis alternatywny

Współpraca biblioteki pedagogicznej z SOSW w Lubaczowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie zapewnia edukację, wychowanie oraz zajęcia terapeutyczne dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami w rozwoju. Główny

Lubaczów

Opis alternatywny

Pokojowa Nagroda Nobla – najważniejsze międzynarodowe wyróżnienie

Nagrody Nobla przyznawane są od 1901 roku w dziedzinie chemii, fizyki, medycyny lub fizjologii i literatury; Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje się tym, którzy w ocenie Norweskiego Komitetu Noblowskiego wykonali “najlepszą pracę na rzecz braterstwa między