TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Lubaczów

Opis alternatywny

VI edycja Odjazdowego Bibliotekarza

To już kolejna, VI edycja Odjazdowego Bibliotekarza organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego Filia w Lubaczowie, Gminną Bibliotekę

Lubaczów

Opis alternatywny

Międzyszkolna Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli w Lubaczowie

Celem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli jest nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami, wzajemna wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk, poszerzenie kompetencji, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących

Lubaczów

Opis alternatywny

Edukacja czytelnicza w Lubaczowie

Biblioteka Pedagogiczna w Lubaczowie wspomaga nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły w mieście do korzystania z naszej oferty edukacyjnej. Proponowane zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów

Lubaczów

Opis alternatywny

Spotkanie autorskie z dr Jerzym Tabaczkiem

Związek człowieka z kulturą i wartościami „małej ojczyzny” wzmacnia korzenie z lokalnym środowiskiem, kształtuje odpowiedzialność za określoną społeczność. Biorąc te wartości pod uwagę pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta

Lubaczów

Opis alternatywny

Biblioterapia w lubaczowskiej bibliotece

By odpowiednio przygotować dzieci do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, należy wspomagać ich rozwój przez wprowadzanie zajęć terapeutyczno-pedagogicznych wspierających podstawowy proces edukacji.

Lubaczów

Opis alternatywny

Literatura i Dzieci - Dzień bez komputera

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, Filia w Lubaczowie włączyła się w organizację podkarpackiego konkursu „Literatura i Dzieci - Dzień bez komputera”- eliminacje powiatowe, który