Warsztaty dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli nt. "Hejt - mowa nienawiści – konsekwencje hejtu w wymiarze indywidualnym i społecznym"

Lubaczów

Rozwój cyfryzacji i nowych technologii otworzył wiele możliwości, ale przyniósł  także zagrożenia w postaci cyberprzemocy. Hejt, grooming, stalking, trolling to zjawiska, z którymi  borykają się nauczyciele, rodzice, uczniowie, a także funkcjonariusze policji. 

Hejt w Internecie stał się tak powszechny, że niektórzy zaczęli przyjmować go już jako normę. Wiele wspaniałych, nowatorskich pomysłów zostało pogrzebanych przez jedną negatywną wypowiedź, która przeważyła szalę. Niszcząca siła hejtu kryje się nie tylko w treści konkretnej wypowiedzi, ale też w ilości podobnych komentarzy. Często hejt rodzi się z negatywnych przeżyć, które miały miejsce w przeszłości. Większość osób dopuszczających się przemocy sama doświadczyła przemocy domowej lub była jej świadkiem. Osoby zachowujące się agresywnie często uważają, że postępują słusznie „ skoro ja dostałem w kość, to inni też mogą”. Hejt doprowadza młodych ludzi do tragedii, depresji, okaleczeń, samobójstw.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Lubaczowie  przy PZPW w Rzeszowie zorganizowała warsztaty dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli nt. Hejt - mowa nienawiści – konsekwencje hejtu w wymiarze indywidualnym i społecznym, aby pogłębić wiedzę zainteresowanych i skorzystać z doświadczeń profesjonalistów. Warsztaty prowadziły: Anna Hanus Witko aspirant Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie oraz sierżant Marzena Mroczkowska, uczestniczyli w nich nauczyciele ze szkół: Zespołu Placówek im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen Stanisława Dąbka,  Szkoły Podstawowej nr 2  im. Obrońców Lubaczowa, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie, Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu, Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
Prowadząca wskazała, gdzie szukać pomocy, w jaki sposób wspierać osoby, które doświadczają hejtu, jak budować poczucie własnej wartości bez względu na krytyczne opinie innych osób. Zachęcamy do korzystania z zestawień bibliograficznych, które przydadzą się w omawianiu z młodzieżą tematyki związanej z hejtem.

https://przemysl.pbw.org.pl/zestawienia-bibliograficzne-3,115/cyberprzemoc-zestawienie-bibliograficzne-w-wyborze-za-lata-2014-2021,13343
https://przemysl.pbw.org.pl/zestawienia-bibliograficzne-3,115/hejt-mowa-nienawisci,11064

Autor: Renata Stefanik