CYBERPRZEMOC. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021

Zestawienia bibliograficzne

CYBERPRZEMOC
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021

Druki zwarte:

1. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. - Warszawa : "Difin", 2017.

ISBN 978-83-8085-555-7

WP 112274

WK 53224

2. Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka .- Warszawa : "Difin", 2014.

ISBN 978-83-7930-334-2

WP 107548

WJ 55723

WL 49203

3. Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015.

ISBN 978-83-235-1531-9

WP 107982

WK 52065

4. Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.

ISBN 978-83-89658-91-3

WP 110028

WK 52675

WJ 56373

WL 50037

5. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : "Impuls", 2018.

ISBN : 9788378508533, 9788380951877

WP 113579

WP 114798

WK 53832

6. Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; red. nauk. Sylwester Bębas [i in.] ; [tł. Angelika Konieczna]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.

ISBN 978-83-7545-753-7, ISBN 978-83-947984-0-6

WK 53225

WP 112068

7. Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu / Marta R. Jabłońska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2018.

ISBN 978-83-8088-915-6

WP 113604

8. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.

ISBN 978-83-7930-227-7

WJ 55588

WJ 55562

WL 49043

WK 51892

MKsK 613/614

CzP 613/614

9. Grooming - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Marta Dąbrowska ; [oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2018.

ISBN 978-83-89658-43-2

WP 112741

WK 53332

WL 51042

10. Hejt : hejterem może być każdy. Każdy może też stać się jego ofiarą / Monika Sławecka. - Bielsko-Biała : Pascal, 2021.

ISBN 978-83-8103-747-1

WL 52029

WP 115955

11. Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod red. Julii Dynkowskiej [i in.]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017.

ISBN 978-83-8088-665-0

WP 112787

12. Hejtoholik czyli Jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę obgadywania oraz nauczyć zarabiać na tych, którzy cię oczerniają / Michał Wawrzyniak. - Gliwice : "Helion", cop. 2015.

ISBN 978-83-283-2105-2

WK 52430

WJ 57418

13. Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2019.

ISBN 978-83-01-20538-6

WP 113960

WL 51374

14. Internet złych rzeczy / Julia Chmielecka. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2017.

ISBN 978-83-8103-005-2

WP 112079

WL 50570

15. Jak przetrwać hejt : jak rozpoznać, czy twoje dziecko hejtuje lub jest hejtowane? / Maria Kerth. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2020.

ISBN 978-83-8222-002-5

WP 115376

WK 54425

WJ 57843

16. Naucz mnie jak radzić sobie z emocjami, komunikować się, znaleźć przyjaciół / Sylwia Sitkowska, Maria Kocubowska, Damian Berent. - Gliwice : Helion, 2021.

ISBN 978-83-283-7558-1

WK 54612

CzP 159.9

17. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2014.

ISBN 978-83-7930-463-9

WP 107622

WK 51782

WJ 55741

WL 49427

18. Pedagogika i profilaktyka społeczna : %b nowe wyzwania, konteksty, problemy / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018.

ISBN 978-83-7545-868-8

WP 113629

WJ 57622

WL 51316

WL 51091

19. Przemoc : podręcznik przetrwania dla nastolatków : szkoła, internet, rówieśnicy / Aija Mayrock ; przekład Jowita Maksymowicz-Hamann. - Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 2020.

ISBN 978-83-66329-88-1

WP 115603

20. Psychologia mediów i komunikowania : wprowadzenie / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : "Impuls", 2018.

ISBN 978-83-8095-421-2

WP 113442

WJ 57015

WK 53780

WL 51098

21. Szkoła - kultura - środowisko lokalne / red. nauk. Alicja Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.

ISBN 978-83-8019-310-9

WL 52092

22. Wielowymiarowość egzystencji człowieka we współczesnym świecie / redakcja naukowa Beata Mydłowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019.

ISBN 978-83-8095-674-2

WJ 58089

23. Współczesne media : przemoc w mediach. T. 1 / pod redakcją Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

ISBN 978-83-227-9404-3

CzP 316

24. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.

ISBN 978-83-7930-228-4

WP 107119

WJ 55546

WL 49102


Dokumenty elektroniczne:

1. Bullying - przemoc rówieśnicza w szkole [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2018.

Scenariusze lekcji do filmu: http://www.tuttoarts.pl/SCENARIUSZE/przemoc.pdf

2. Czy przemoc jest modna? [Film]/ reż. Piotr Rapciak ; scen. Anna Petelenz. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2017.

WK 227 DO

3. Hejt - przemoc w Internecie [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2018.

Scenariusze lekcji do filmu: http://www.tuttoarts.pl/SCENARIUSZE/hejt.pdf

4. Hejting, stalking...: [Dokument elektroniczny] agresja w XXI wieku. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2015.


Artykuły z druków zwartych:

1. Agresywne zachowania młodzieży w sieci / perpektywa potrzeb agresora i ofiary / Irena Pufal-Struzik.// W: zieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 115-126

2. "Bullying versus cyberbullying" : rola uczniów - świadków w analizowanych formach przemocy rówieśniczej / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 123-136

3. Ciemna strona sieci - zagrożenia internetowe oraz ich konsekwencje dla uczniów / Anna Wrona. - 2014. // W: Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego,. - s. 82-97

4. Cyberbullying - rzeczywisty problem społeczeństwa informacyjnego w erze cyfrowej / Michał Wawrzyniak.// W: Życie w społeczeństwie ryzyka : nowe obszary zagrożeń i współczesne technologie bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Walancik, Maciej Witkowski. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. - S. 239-251, bibliogr

5. Cyberbullying wśród dzieci młodzieży : zjawisko, uwarunkowania, delegacje profilaktyczne / Izabela Kochan, Mariusz Z. Jędrzejko.// W: Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018. - S. 103-120

6. Cyberpodwórko : profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wirtualnym świecie / Wojciech Ronatowicz.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 243-261

7. Cyberpornografia, cyberpedofilia, sexting : patalogiczne zachowania seksualne w Internecie / Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko.// W: Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018. - S. 137-156

8. Cyberprzemoc - potrzeba profilaktyki w szkołach / Monika Kajdasz-Aouil, Bassam Aouil.// W: Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach. - Warszawa : "Żak", cop. 2014. - S. 356-369

9. Cyberprzemoc wśród młodzieży szkolnej : analiza kryminologiczna na podstawie badań ankietowych / Mateusz Gąsowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku). - 2020. // W: Przestępczość XXI wieku : szanse i wyzwania dla kryminologii.. - S. 147-165

10. Cyberprzestrzeń jako globalna sfera konfliktów : cyberprzemoc i jej przejawy w polityce / Małgorzata Cieślik-Florczyk.// W: Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014. - S. 29-40

11. Cyberprzestrzeń : narzędzie wojny hybrydowej / Grzegorz Pilarski.// W: Wojna hybrydowa na Ukrainie : wnioski i rekomendacje dla Europy i świata / red. nauk. Boguslaw Pacek, Julia Anna Grochocka. - Piotrków Trybunalski : Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2017. - S. 267-281, bibliogr.

12. Działalność kuratorów sądowych w obszarze profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni / Łukasz Wirkus.// W: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin", 2017. - S. 290-305

13. Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy / Wioleta Adamczyk-Bębas.// W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 169-176

14. Hejtowanie hejterów, czyli jak radzimy sobie z mową nienawiści w internecie / Aleksandra Wysokińska ; Katedra Socjologii Sztuki. Instytut Socjologii. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Uniwersytet Łódzki.// W: Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017.. - S. 81-99

15. Internet a przemoc / Dorota Kiełb-Grabarczyk.// W: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin", 2017. - S. 15-25

16. Kant i hejterzy : o krytycyzmie literackim i hejterstwie w oparciu o powieść "Ciemno, prawie noc" Joanny Bator / Anna Zatora.// W: Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017.. - S. 103-118

17. "Myszka i co dalej" : szanse i zagrożenia związane z dorastaniem online / Lidia Anna Wiśniewska.// W: Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. - Warszawa : "Difin", 2015. - S. 32-43

18. Patologia na piedestale : próba oceny zjawiska patostreamu, jego źródeł i wpływu na rozwój dzieci i młodzieży / Paweł Siedlanowski.// W: Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018. - S. [121]-136

19. Ponowoczesność jako źródło dezintegracji i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : (perspektywa socjologiczno-pedagogiczna) / Jarosław Bugajski, Mariusz Z. Jędrzejko.// W: Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018. - S. 253-273

20. Postęp technologiczny jako źródło zagrożeń / Sylwia Ewelina Serwońska.// W: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin", 2017. - S. 57-67

21. Profilaktyka cyberprzemocy jako obszar pomocy pedagogicznej / Bogumiła Bobik.// W: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin", 2017. - S. 273-290

22. Regulacje prawa polskiego a zagrożenia w sieci internet wobec małoletnich / Marzena Toumi, Marta Frankiewicz, Ilona Suchecka.// W: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin", 2017. - S. 336-348

23. Rodzina w obliczu zagrożeń przestrzeni cyfrowej : świadomy rodzic – świadome niebezpieczeństw dziecko / Anna Andrzejewska, Adam Andrzejewski. - 2019. // W: Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 2. - Warszawa : Difin, 2019. - S. 13-31

24. Trudności wychowawcze wynikające z siecioholizmu młodzieży gimnazjalnej : sprawozdanie z badań / Wojciech Walat.// W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 127-147

25. Zadania profilaktyki wobec problemu przemocy / Ewa Kopeć.// W: Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 195-212

26. Zagrożenia wynikające z użytkowania technologii informacyjnych / Maria Trzcińska-Król.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 209-223

27. "Zatracenie" w cyberprzestrzeni jako atrybut współczesnego wychowania w rodzinie - wybrane uwarunkowania i implikacje / Małgorzata Przybysz-Zaremba.// W: Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2017. - S. 229-241


Artykuły z czasopism:

1. Agresja elektroniczna / Joanna Jaworska.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 26-27

2. Akademia Bezpiecznego Człowieka / Piotr Deputowski, Maria Kuźmicz.// Niebieska Linia. - 2018, nr 6, s. 23-26 2018

3. Bezpieczny internet / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 46-47

4. Cyberbaiting jako jedno z zagrożeń teleinformatycznych w pracy nauczyciela / Piotr Deputowski. - 2019. // Meritum. - 2019, nr 3, s. 47-52

5. Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y / Karol Konaszewski, Tomasz Prymak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 31-3

6. Cyberprzemoc w gimnazjum / Krzysztof Nowakowski, Natalia Kroker, Beata Świątek-Brzezińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 46-50

7. Cyberprzemoc wobec kobiet / Joanna Smętek, Zuzanna Warso.// Niebieska Linia. - 2018, nr 2, s. 14-17

8. Cyberprzemoc wśród młodzieży (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 3, s. 60-62

9. Cyberprzestępczość seksualna na szkodę małoletniego / Karolina Kudyba.// Niebieska Linia. - 2016, nr 3, s. 3-6

10. Cyberprzestrzeń kreatorem zachowań seksualnych młodzieży / Anna Andrzejewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 3, s. 3-11

11. Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży / Sylwia Polcyn.// Remedium. - 2017, nr 9, s. 28-29

12. Cyberzagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży - podszeptywacze używek i podszeptywacze śmierci / Mirosław Kowalski [i in.].// Wychowanie na co Dzień. - 2018, nr 5-6, s. 10-14

13. Doświadczanie przemocy szkolnej przez młodzież i dzieci / Maja Vogt-Kostecka. - 2020.// Remedium. - 2020, nr 10, s. 6-7

14. Dwa światy, jedna przemoc / Jacek Pyżalski ; rozm. przepr. Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 70-74

15. Dziecko w internecie - zagrożenia / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 4-7

16. E-transformacja przemocy rówieśniczej / Cezary Atelak. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 78-81

17. Hejt i patostreaming w przestrzeni internetowej / Przemysław Kaca. - 2020.// Niebieska Linia. - 2020, nr 5, s. 24-26

18. Internetem w nauczyciela : cyberprzemoc jest przykrym i bolesnym doświadczeniem / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 21, s. 8

19. Ja tylko klikam? / rozmawiają Anna Szuster-Kowalewicz, Julia Barlińska i Dorota Krzemionka. - 2020. // Charaktery. - 2020, nr 2, s. 34-38

20. Jak edukować, by zwalczać przemoc? / Agnieszka Sosińska.// Niebieska Linia. - 2015, nr 2, s. 10-12

21. Jak przeciwdziałać cyberbullyingowi / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 78-80 2015

22. Jak radzić sobie z cyberprzemocą? / Bogna Białecka. - 2019.// Wychowawca. - 2019, nr 11, s. 30-31

23. Jak się ustrzec przed zagrożeniami we współczesnym świecie? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Górecka.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 16-17

24. Koniec świata zwiastują patostreamy / Małgorzata Najdek, Rafał Węgrzyn. - 2019. // Meritum. - 2019, nr 3, s. 18-24

25. Lepiej zrozumieć cyberprzemoc / Agnieszka Ogonowska.// Niebieska Linia. - 2016, nr 5, s. 25-28

26. "Mindfulness" - trening uważności dzieci i młodzieży w profilaktyce cyberprzemocy / Anna Gregorek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 1, s. 30-38

27. Młodzi cyfrowi : cyberprzestrzeń może być bezpieczna / Joanna Flis, Maciej Dębski. - 2020. // Charaktery. - 2020- 2021, nr 12-1, s. 84-89

28. Młodzież walczy z cyberprzemocą / pb [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 41 (12 X), s. 16

29. Nie masz prawa mnie poniżać - @peluję ja: dziecko - odbiorca hejtu / Przemysław Kaca - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 97-106

30. Niebezpieczne zachowania w Internecie / Bogna Białecka.// Wychowawca. - 2019, nr 9, s. 14-15

31. "Niebieski wieloryb" - panika na wyrost czy realne zagrożenie? / AB [Aleksandra Białoń].// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 13 (29 III), s. 7

32. Nowa rzeczywistość - stara szkoła ; nieformalne aspekty szkolnej cyberprzestrzeni / Zbigniew Łęski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 9, s. 23-29

33. Nowoczesne technologie : nadzieja czy przekleństwo? / Joanna Jaworska.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 5, s. 45-47

34. O możliwości ograniczenia agresji rówieśniczej w internecie : rola przyjmowania perspektywy innej osoby i empatii / Anna Szuster.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 4, s. 36-40

35. O sekstingu wśród młodzieży / Natalia Kroker.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 16-21

36. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 33-37

37. Odpowiedzialność za najmłodszych - nie tylko w dobie pandemii / Katarzyna Kulesza. - 2020.// Niebieska Linia. - 2020, nr 3, s. 6-9

38. Patologie i zagrożenia wirtualnego świata - wybrane aspekty / Sylwester Bębas.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 21-26

39. Prawne podstawy reakcji na agresję / Michał Łyszczarz. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 68-70

40. Procedura reagowania na cyberbullying / Anna Borkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 74-77

41. Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród najmłodszych / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s. 29-32

42. Przemoc w białych rękawiczkach / Anna Golus. - 2019. // Niebieska Linia. - 2019, nr 4, s. 1-4

43. Psychologiczne uwarunkowania, konsekwencje i przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy / Marcin, Szulc.// Wychowanie na co Dzień. - 2018, nr 5-6, s. 3-9

44. Ryzykowne zachowania a nowe media : w kręgu uzależnień behawioralnych / Kinga Maria Kaczmarek.// Remedium. - 2014, nr 7-8, wkł. s. 1-3

45. Scenariusz zajęć dla młodzieży : scenariusz nr 1 : Cyberprzestrzeń - dobrodziejstwo czy zagrożenie? / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere.// Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 11-13

46. Seksting : tylko nikomu nie pokazuj moich zdjęć... / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 61-63

47. Seksualność w Internecie : zagrożenia i korzyści dla rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży / Aneta Przedlacka. - 2019. // Meritum. - 2019, nr 3, s. 25-31

48. Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych uczniów / Irena Szewczyk-Kowalewska.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 24-35

49. Szkodliwość cyberprzemocy w ocenie młodzieży / Krzysztof Nowakowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 44-51

50. Uzależnieni od internetu / Grzegorz Jurczyński.// Wychowawca. - 2017, nr 11, s. 18-22

51. Wirtualne challenge - zagrożenie ukryte w sieci / Aleksandra Kubala-Kulpińska. - 2019.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 4, s. 56-50

52. Wojna w internecie / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 20-21

53. Wybrane aspekty prawne cyberprzemocy / Olga Trocha.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 82-85

54. Wyzwania dla edukacji medialnej w kontekście destrukcyjnego fenomenu patostreamerów / Sylwia Polcyn.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 10, s. 3-10

55. Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej : implikacje pedagogiczne / Agnieszka Kolek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 1, s. 47-53

56. Zagrożenia cyberprzestrzeni dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Sebastian Zieliński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 1, s. 54-62

57. Żółć z sieci / Mike C. Parent.// Charaktery. - 2019, nr 6, s. 34-35

Autor: Elżbieta Krupa