ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ


ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH
/zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003 – 2021;
oprac. na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/DRUKI ZWARTE

1. Adaptacja dziecka do warunków szkolnych / Bożena Grzeszkiewicz. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 372-379.
Przemyśl WP 101351
Przeworsk WK 49085
Lubaczów WL 46381, WL 46380

2. Adaptacja szkolna siedmiolatków / Dorota Klus-Stańska. – Wyd. 2 zm. i popr. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. – ISBN 83-7299-330-0.
Jarosław WJ 50489
Przeworsk WK 47391

3. Adaptacja uczniów do warunków szkoły / Maciej Wilski. W: Psychologia ucznia
i nauczyciela : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 134-168.
Jarosław WJ 54570
Przemyśl WP 104200
Przeworsk WK 50609

4. Będę uczniem klasy czwartej : autorski program rozszerzający dla uczniów przekraczających II próg szkolny / Małgorzata Brożek, Ewa Ryszawy, Katarzyna Wójcik. W: Mój uczeń przekracza próg szkolny. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2005. - S. 103
-132.
Jarosław WJ 50850
Lubaczów WL 43028

5. Czwarta klasa nie jest straszna : program profilaktyki niepowodzeń szkolnych dzieci przekraczających II próg szkolny / Anna Rzemieniec, Beata Słupska. W: Mój uczeń przekracza próg szkolny. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2005. - S. 133-163.
Jarosław WJ 50850
Lubaczów WL 43028

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / Renata Naprawa [i in.]. - Gdańsk : "Harmonia", 2017. – ISBN 978-83-7134-913-3.
Przeworsk WK 53011

7. Dojrzałość szkolna a przyspieszenie edukacji szkolnej : badania empiryczne / Sabina Lucyna Zalewska. W : Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2014. – S. 222-234
Przemyśl WP 107579
Lubaczów WL 49263

8. Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio- siedmio- i dziewięcio- dziesięciolatków / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2005. – ISBN 83-233-1952-9.
Jarosław WJ 50850
Lubaczów WL 43028

9. Pedagog szkolny : "homo viator" w labiryncie życia szkolnego / Agnieszka Domagała-Kręcioch. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2020. - ISBN 978-83-8095-889-0.
Przemyśl WP 115433
Przeworsk WK 54396
Lubaczów WL 51819

10. Poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną do funkcjonowania społecznego w szkole / Iwona Zwierzchowska. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 380-389, bibliogr.
Przemyśl WP 101351
Przeworsk WK 49085
Lubaczów WL 46381, WL 46380

11. Samoocena i jej wpływ na społeczne przystosowanie w szkole dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym / Ewa Janion, Aneta Rudzińska-Rogoża. W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. - Kraków : "Impuls", 2003. - S. 81-85.
Przemyśl WP 89492
Jarosław CzJ 37.013.82

12. Za progiem : jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy 4. [Cz. 2] / pod red. Małgorzaty Skura i Michała Lisickiego. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji 2012.
Przemyśl WP 106336, 105777
Przeworsk WK 51112
Jarosław WJ 55644
Lubaczów WL 48583ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Absolwent edukacji wczesnoszkolnej w wypowiedziach nauczycieli języka polskiego w klasie IV / Monika Kupiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 3, s. 20-31.

2. Adaptacja czwartoklasistów / Lucyna Powęzka // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 49-59.

3. Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego : opisy przypadków / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiakała // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4, s. 81-89.

4. Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie rozwojowe / Paweł Kurtek, Renata Kurtek // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 7-15, bibliogr.

5. Adaptacja dziecka do warunków szkolnych / Agnieszka Kruszewska // Nowa Szkoła. – 2015, nr 12, s. 22-29.

6. Adaptacja klas IV / Natalia Szatkowska // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 6, s. 52, 54-56.

7. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21.

8. Adaptacja w szkole : jak wkroczyć na właściwą ścieżkę rozwoju? / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. - 2014, nr 11, s. 5-7.

9. Ankieta dotycząca adaptacji ucznia do nowej szkoły / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 33, s. 34-36.

10. Bajka terapeutyczna przed pierwszym dniem w szkole / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 6, s. 26-31.

11. Biblioteka szkolna a problemy adaptacji uczniów klas pierwszych w gimnazjum / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 12-13.

12. Co w głowie piszczy? : udzielanie wsparcia uczniom przy wykorzystaniu techniki uważności / Agata Semeniuk // Życie Szkoły. - 2020, nr 3-4, s. 26-28.
/Adaptacja społeczna/

13. Czy trudniej w klasie czwartej? / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 5-11.

14. Dobry start - czyli o trudnej adaptacji szkolnej / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 32-34.

15. Dojrzałości szkolnej nie da się wywołać / Agnieszka Stein; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 4-7.

16. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak // Praca Socjalna. – 2004, nr 7, s. 2-5.

17. Doświadczenia edukacyjne uczniów u progu II etapu edukacji / Renata Michalak // Edukacja. - 2015, nr 1, s. 20-33.

18. Dziecko idzie do szkoły / Anna Pszólińska // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 6, . 47-49.

19. Dzieci powracające z zagranicy w polskich szkołach / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 5, s. 55-56.

20. Etapy edukacyjne jako źródło kryzysu / Bożena Muchacka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 109-116.

21. Gimnazjalny szok adaptacyjny / Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 9, s. 34-38.

22. Jak pomogłam Ali / Monika Parkita // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 31-34.

23. Jak pomóc dziecku zaadaptować się w szkole? / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 16-20 .

24. Jak pomóc nowym uczniom w adaptacji w szkole? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 91, s. 44-48.

25. Jak pomóc przedszkolakom w łągodnym przejściu do szkoły? / Agnieszka Boszko -Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 51-52.

26. Jak rozwijać potencjał dziecka w klasie pierwszej? / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 10, s. 5-7.

27. Jak wspierać adaptację ucznia obcokrajowca w klasie / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 76, s. 10-14.

28. Jaś zachowuje się jak dziecko / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1 s. 139-141.

29. Jeśli nie jest tak, jak być powinno... : jak trudności emocjonalne i społeczne dziecka mogą się przełożyć na jego funkcjonowanie w szkole / Małgorzata Wasilewicz // Życie Szkoły. - 2019, nr 6, s. 35-38.

30. "Jeżyk Jaś jak ja" : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci z klas I-III / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. - 2017, nr 2, s. 7-9.

31. Kiedy nie wszystko idzie "jak po maśle" - jak reagować na trudne zachowania uczniów? / Agata Semeniuk // Życie Szkoły. - 2020, nr 5, s. 20-24.

32. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. – 2012, nr 10, s. 4-5.

33. Kilka przykazań przed-szkolnych, czyli jak dzieckiem rządzić, by mu krzywdy nie wyrządzić / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 55-58.

34. Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów / Alicja Korzeniecka-Bondar // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 29-36.

35. Kto ma większą tremę? / Monika Just // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 52-55.

36. Kwestionariusz Życia Szkolnego / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 14-18.

37. Lęk w szkole - jak pomóc dziecku? / Marta Molińska // Remedium. - 2020, nr 10, s. 8-10.

38. Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach wynikających z trudności adaptacyjnych / Magdalena Żyła // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 33, s. 4-7.

39. Na jesieni pierwszy raz w szkole / Elżbieta Tonecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 4-7.

40. Nauczyciel języka polskiego i uczeń klasy IV w rzeczywistości aktualnych zmian : między kompetencjami a oczekiwaniami w pokonaniu progu / Monika Kupiec // Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 1, s. 211-238.

41. Niegrzeczne czy nadpobudliwe? : problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole / Małgorzata Kaleta-Witusiak.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 5, s. 18-25.

42. Niełatwe początki szkolnej inicjacji / Grażyna Rura // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 18-23.

43. Nowe i nieznane jest jak historia, jak opowieść, którą trzeba poznać : scenariusz zajęć adaptacyjnych dla uczniów I klasy / Katarzyna Sadowska // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 1, s. 72-80.

44. Nowa szkoła, silny stres / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, s. 16.

45. Nowy uczeń w szkole / Beata Zich, Katarzyna Toczyłowska // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 5, s. 373-378.

46. Nowy w klasie : jak pomóc w aklimatyzacji nowemu uczniowi? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 30-31, s. 11.

47. Oczekiwania szkolne wyrażone w świadectwach uczniów kończących klasę trzecią szkoły podstawowej / Edyta Ćwikła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 8, s. 40-51.

48. Oswajanie szkoły / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 87-92.

49. Pierwszak w świetlicy / Beata Krasówka // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 8.

50. Pierwsze dni w szkole / Krzysztof Pilch // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 7-8, s. 42-43.

51. Pierwsze kroki w szkole / Magdalena Lange-Rachwał // Życie Szkoły. – 2016, nr 7, s. 2-6.

52. Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne. Przegląd badań / Anna Kienig // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95, bibliogr.

53. Poczucie samotności u uczniów rozpoczynających nowy etap nauki szkolnej / Joanna Wrótniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 5-10, bibliogr.

54. Pokonujemy II i III próg szkolny / Alicja Smoczeńska, Małgorzata Póltorak // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 28-29.

55. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 58-64.

56. Pomoc czwartoklasistom / Dorota Wieczorek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 40-42.

57. “Pomost” – prezentacje laureatów konkursu : program łagodnego przejścia dziecka z przedszkola do szkoły / Agnieszka Trepkowska, Marta Gralewska, Małgorzata Tomaszewska, Elżbieta Bukowiecka-Górny // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, dod. „Przed Szkołą”, s. 11-14,17-18.

58. Powrót do szkoły – pomóż dziecku ponownie się przyzwyczaić / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 7, s. 24-26.

59. Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 41-45.

60. Problemy adaptacyjne młodzieży gimnazjalnej / Hanna Dąbrowska-Król // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 45-47.

61. Problemy adaptacyjne ucznia w szkole i w klasie / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 21 [7], s. 22-26.

62. Progi edukacyjne – adaptacja uczniów : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2014, nr 6, s. 13.

63. Program adaptacji uczniów klasy pierwszej / Wiesława Alina Sakowicz // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 21-25.

64. Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych / Jolanta Mazur // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 38-53.
/Zawiera zestaw ćwiczeń adaptacyjnych, a także przykłady zajęć socjoterapeutycznych w klasie I/

65. Program zajęć adaptacyjno-integracyjnych dla klasy I / Anna Jaworska [i in.] // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 83-92.

66. Przekraczanie progów edukacyjnych przez uczniów / Joanna Szymańska // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 8-9.

67. Przychodzi uczeń do pierwszej klasy... / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 108-118.

68. Przystosowanie się uczniów do warunków szkolnych / Maria Brach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002 nr 3 s. 41-42.

69. Rewolucja na trzech frontach / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 52-58.

70. Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły / Agnieszka Kaczmarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 21-28, bibliogr.

71. Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego / Joanna Sawionek // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 14-15.

72. Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6-letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 67-70.

73. Scenariusz szkoleniowej rady pedagogicznej “Problemy adaptacyjne uczniów” / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 44, s. 35-36.
/Szczególnie dla nauczycieli uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz pierwszych klas w gimnazjum/

74. Spojrzenie w głąb tornistra : o emocjonalnym bagażu wynoszonym z pierwszej klasy / Barbara Biskup // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4, s. 33-43.

75. Start “pierwsza klasa” – społeczno-ekologiczna teoria rozwoju człowieka a proces adaptacji ucznia w pierwszej klasie / Agnieszka Olechowska // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 1, s. 16-28.

76. Sześciolatek w szkole : społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56, bibliogr.

77. Szkolne problemy adaptacyjne / Edyta Joanna Wróbel // Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 12-13.

78. Taki duży, a się boi! / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 81, s. 56-59.
/Rozpoczęcie przez ucznia nauki w nowej szkole/

79. Trudne początki pierwszoklasistów / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 8, s. 62-64.

80. Trudności z adaptacją szkolną uczniów / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 7, s. 18-21.

81. W pierwszej klasie... / Jolanta Sulicz // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s. 40-41.

82. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów / Marzena Basiaga // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 26-30.

83. Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / Renata Michalak // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 10-15, bibliogr.

84. Wybrana literatura dotycząca adaptacji dziecka w szkole / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 100-104.

85. Wysokie progi / Robert Maliński // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 125-131.

86. Zajęcia integracyjne / Daria Naziemiec // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 9.

87. Zanim zadzwoni pierwszy dzwonek, czyli zasady funkcjonowania społeczności klasowej / Magdalena Wieczorek // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 4, s. 59-63.

88. Zanim zostaniesz pierwszakiem / Małgorzata Kowalczyk // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 78-82.

89. Znaczenie kompetencji diagnostycznych nauczyciela dla rozwoju uczniów / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Anna Mróz, Paulina Koperna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 5, s. 17-25.

Autor: Agnieszka Biedroń