Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Cz. II

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ
 
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE Cz. II
/zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2013 – 2020;
oprac. na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/
 
 
DRUKI ZWARTE
 
1.       Diagnostyka pedagogiczna : nowe obszary i rozwiązania / Ewa Wysocka, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
Przemyśl WP 106438
Lubaczów WL 48838
Jarosław WJ 55310
Przeworsk MKsK 37
 
2.       Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Kraków : Bliżej Przedszkola, 2017.
Lubaczów WL 50616
 
3.       Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji : standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Maja Filipiak, Katarzyna Gruszczyńska; [recenzja: prof. dr hab. Jerzy Brzeziński]. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.
Przemyśl WP 114082
Lubaczów WL 51363
Przeworsk WK 53977
 
4.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / Marzenna Czarnocka. - Warszawa :  "Wiedza i Praktyka", 2016.
Przemyśl CzP 37.048
 
5.       Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014.
Przeworsk WK 52011
 
6.      Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
Lubaczów GL 50377
 
7.       Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
Przemyśl WP 107941, 111473
Lubaczów WL 49533
Przeworsk WK 51971
Jarosław WJ 55943
 
8.       Szkolne działania interwencyjne / Marta Jerzak, Kinga Zając.// W: Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - S. 430-451.
Przemyśl CzP 159.9
Jarosław CzJ 159.922.7, WJ 55205
Przeworsk WK 51151
Lubaczów WL 48519
 
9.       Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski. - Kraków : Impuls, 2019.
Lubaczów WL 51642
 
10.   Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Przeworsk WK 54253
 
11.   Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole / Marzenna Czarnocka. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wiedza i Praktyka, 2019.
Przemyśl CzP 37.048
Lubaczów CzL 51550 
 
12.   Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk. - Warszawa : Difin, 2020.
Przemyśl WP 115076
Przeworsk MKsK 37
 
 
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
 
13.   Aktualne możliwości pomocy psychopedagogicznej w terapii uczniów z dysleksją / Magdalena Zmysłowska. - 2020. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 4, s. 33-44.
 
14.   Czas na pomoc / Ewa Kosińska.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 14-15.
 
15.   Diagnoza to za mało : poradnia powinna być miejscem, w którym uzyskuje się pomoc / Anna Izabela Brzezińska ; rozm. przepr. Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 14, s. 8-9.
 
16.   Dyskusja o zmianach w przedszkolach / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 10-12.
 
17.   Dzieciom z pomocą / Elżbieta Szadura-Urbańska.// Niebieska Linia. - 2016, nr 4, s. 31-32.
 
18.   Etap edukacji a szanse na wsparcie w ocenie nauczycieli realizujących specjalne potrzeby edukacyjne uczniów / Anna Ozga.// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 6, s. 3-7.
 
19.   Indywidualne wsparcie uczniów / Joanna Wrona.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 11, s. 14-18.
 
20.   Integrowanie oddziaływań szkoły w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego / Marek Misztal.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 5, s. 8-16.
 
21.   Jak "czytać" dziecko / Tomasz Polkowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 8-12.
 
22.   Kontrola zarządcza a pomoc psychologiczno-pedagogiczna / Marcin Popławski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 1, s. 18-21.
 
23.   Metody i narzędzia diagnozowania uczniów / Magdalena Kochańska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 7, s. 68-72.
 
24.   Model wielopoziomowego funkcjonowania człowieka / Benedykt Krzysztof Peczko. - 2020.// Remedium. - 2020, nr 3, s. 25-27.
 
25.   Na wszelki wypadek? : sześciolatki. Poradnie w całym kraju przeżywają oblężenie / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 15, s. 6.
 
26.   Nauczycielu, uwierz, że jesteś świetny! : rozmowa z Dorotą Żyro, wicedyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, ekspertem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niepełnosprawności i współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Dorota Żyro ; rozm. przepr. Anna Przybył.// Życie Szkoły. - 2016, nr 9, s. 8-12.
 
27.   Nowe zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznych / Piotr Gąsiorek.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 48-52.
 
28.   Nowe zasady udzielania pomocy uczniom / Katarzyna Leśniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 26-31.
 
29.   Opieka świetlicowa : od 1 września 2016 / Dariusz Skrzyński.// Świetlica w Szkole. - 2016, nr 6, s. 26-27.
 
30.   Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej / Marek Misztal.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s. 11-17.
 
31.   Partnerstwo edukacyjne w świadczeniu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach / Dominika Przybyszewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 6, s. 42-49.
 
32.   Pedagog szkolny w sytuacji zróżnicowania kulturalnego / Aneta Sylwia Baranowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s. 17-23.
 
33.   Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Agata Sierota.// Remedium. - 2019, nr 2, s. 8-9.
 
34.   Plan pracy wspomagający uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce / Marzena Borowska.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 29.

35.   Planowane zmiany w poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Piotr Gąsiorek.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 43-45.
 
36.   Pomoc dziecku i jego rodzinie / Patrycja Kozera-Mikuła.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 8-13.
 
37.   Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla mieszkańców Warszawy - w świetle ewaluacji - cz. 3 / Piotr Sałustowicz.// Remedium. - 2012, nr 11, s. 26-27.
 
38.   Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla mieszkańców Warszawy - w świetle ewaluacji - cz. 4 / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2012, nr 12, s. 26-27.
 
39.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna przed monitorem komputera / Agnieszka Zielińska-Graf. - 2020.// Meritum. - 2020, nr 3, s. 43-47.
 
40.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 28.
 
41.   Pomocna dłoń / Kinga Rusin.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 1, s. 22-24.
 
42.   Porady i konsultacje jako jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2013, styczeń, s. 4-7.
 
43.   Problematyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna / Bogdan Bugdalski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 8, s. 12-15.
 
44.   Problemy poradni dla dzieci / Bogdan Bugdalski.// Remedium. - 2018, nr 10, s. 20-24.
 
45.   Problemy z realizacją zadań oświatowych / Bogdan Bugdalski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 3, s. 10-13.
 
46.   Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : uczelniana fikcja czy realne możliwości / Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 1, s. 59-69.
 
47.   Psycholodzy terenowi w bytomskiej poradni / Agata Susek-Kaczyńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 19-21.
 
48.   Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - założenia systemowe a rzeczywistość edukacyjna / Bożena Kanclerz. - 2020.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 3, s. 16-25.
 
49.   Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole - założenia prawne i rozwiązania praktyczne / Jacek Sikorski. - 2019.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 7, s. 13-26.
 
50.   Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 52-59.
 
51.   Rozwój koncepcji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Skrzetuska.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 6, s. 12-21.
 
52.   Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 1 / Tomasz Herman.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, wkł. s. V-VIII.
 
53.   Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 2 / Tomasz Herman.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 4-5, wkł. s I-IV.
 
54.   Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Anna Ratajczak. - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 77-88.
 
55.   Superwizja - krok w stronę profesjonalizmu / Grażyna Pisarczyk.// Niebieska Linia. - 2013, nr 6, s. 1-4.
 
56.   Szkoła i psychologia, czyli związek z rozsądku / Piotr Żak.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 4-13.
 
57.   Trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie / Małgorzata Talarczyk ; rozm. przepr. red.// Polonistyka. - 2015, nr 4, s. 31-34.
 
58.   Trudna klasa w procesie dydaktyczno-wychowawczym-wskazówki praktyczne / Justyna Cieślińska.// Remedium. - 2015, nr 4, s.1-3.
 
59.   Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 8, s. 20-37.
 
60.   W gabinecie szkolnego psychologa / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 86-91.
 
61.   W sieci siła / Anna Grabowska. - 2020.// Niebieska Linia. - 2020, nr 5, s. 30-32.
 
62.   Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 70-73.
 
63.   Wsparcie dziecka powracającego z migracji po otwarciu granic - propozycja wykorzystania metody storyline / Dominika Przybyszewska, Katarzyna Tomczak. - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 89-106.
 
64.   Wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiórczym z perspektywy ich rodziców (na podstawie badań własnych) / Patrycja Janowska.// Edukacja. - 2018, nr 4, s. 46-67.
 
65.   Wspomaganie a rozwój : subiektywnie o edukacji / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 72.
 
66.   Współpraca pogotowi rodzinnych z poradniami / Jan Basiaga.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 8, s. 48-54.
 
67.   Współpraca szkoły z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 14-18.
 
68.   Wybrane formy pomocy dziecku i rodzinie / Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Remedium. - 2015, nr 12, s. 26-27.
 
69.   Z myślą o tych, którzy niosą wsparcie / Anna Jakubiec.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 12-14.
 
70.   Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 18-23.
 
71.   Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 22-24.
 
72.   Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Monika Sewastianowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 9, s. 18-21.

Autor: Agnieszka Biedroń