Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - edukacja włączająca. Cz. II

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃUCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA. Cz. II
/ zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2018 – 2021;
na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/DRUKI ZWARTE:

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych
z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny
/ Renata Naprawa [i in.]. - Gdańsk : "Harmonia", 2018. - ISBN 978-83-8080-089-2.
Lubaczów WL 51189

2. Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole / redakcja naukowa Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020. - ISBN 978-83-65591-83-8.
Przemyśl WP 115246, WP 115735
Przeworsk WK 54523
Jarosław WJ 58054

3. Ja w świecie techniki i technologii informacyjnej : materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / [oprac. merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka]. - Gdańsk : "Harmonia", 2018. - ISBN 978-83-8080-113-4.
Przemyśl WP 15605/b

4. Jak sobie radzić z uczuciami : poznać i zrozumieć uczucia : poradnik pozytywny / Izabela Fornalik, Katarzyna Pachniewska, Joanna Płuska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2018. - ISBN 978-83-262-2906-0.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Stres - zwalczanie i zapobieganie.
Lubaczów WL 50898

5. Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Krzysztof Liszcz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2018. - ISBN 978-83-65656-16-3.
Przemyśl WP 113535

6. Projektowanie uniwersalne w inkluzyjnej edukacji uczniów ze spektrum autyzmu : strategie i rekomendacje / Ewa Domagała-Zyśk. - 2020. // W: Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia / red. nauk. Anna Prokopiak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. - S. 139-158.
Przemyśl WP 114985
Przeworsk WK 54508

7. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź : Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna, 2018. - ISBN 978-83-7405-663-2.
Przemyśl WP 113641

8. Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i rozwiązania / Renata Gardian-Miałkowska, Ewa Weremczuk, Natalia Przybysz-Zaremba. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - ISBN 978-83-8180-302-1.
Przemyśl WP 115070
Lubaczów WL 51681

9. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; [przekł. Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - ISBN 978-83-7744-167-1.
Przemyśl WP 113763

10. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej : nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej / Zenon Gajdzica. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. – ISBN 978-83-01-21194-3.
Przemyśl WP 114842

11. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno - pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : "Harmonia", 2018. - ISBN 978-83-8080-135-6.
Przemyśl WP 113448
Jarosław WJ 57357
Lubaczów CzL 51155
Przeworsk MKsK 376

12. Zafascynowani światem : efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. - ISBN 978-83-66047-34-1.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Dziecko zdolne - nauczanie.
Przemyśl WP 113541, 113542ARTUKUŁY Z CZASOPISM:

13. Adaptacja i walidacja Wielowymiarowej Skali Postaw wobec Edukacji Włączającej / Karolina Mudło-Głagolska // Szkoła Specjalna. - 2021, nr 2, s. 101-112.

14. Człowiek czy metoda? : o ważności spraw / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 4, s. 14-19.
Dziecko autystyczne – psychoterapia, Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

15. Czy polska szkoła jest włączająca? / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 4, s. 70-72.

16. Czym jest edukacja włączająca? / Magdalena Mikoś-Korzeń // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 1, s. 54-57.

17. Doświadczenia nauczycieli szkół przyszpitalnych w paradygmacie inkluzji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Beata Antoszewska, Małgorzata Moszyńska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 3, s. 194-206.

18. Dziecko jąkające się w szkole - jak je wspierać? / Karolina Olszewska // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 5, s. 50-52.

19. Edukacja dla inkluzji / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 3, s. 14-16.
Edukacja włączająca, Dziecko niepełnosprawne – nauczanie, Wykluczenie społeczne – zapobieganie i zwalczanie.

20. Edukacja włączająca - korzyści dla uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Karolina Gniazdowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 4, s. 120-134.

21. Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych w klasach integracyjnych / Małgorzata Rozenbajgier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 4, s. 59-70.

22. Indywidualne wsparcie dzieci ze SPE / Joanna Wrona // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 12, s. 36-39.

23. Integracja w przedszkolu / Anna Florek // Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 11, s. 18-20.

24. Jak dostosować placówkę do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Joanna Latosińska-Kulasek // Głos Pedagogiczny. - 2019, nr 1, s. 3-5.

25. Jak rozmawiać o niepełnosprawności / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 4, s. 74-81.

26. Koncepcja projektowania uniwersalnego w edukacji / Dorota Chimicz, Anna Prokopiak // Szkoła Specjalna. - 2021, nr 1, s. 28-38.

27. Kreatywność bibliotekarza w pracy z czytelnikiem o specjalnych potrzebach / Kalina Sikora // Poradnik Bibliotekarza. - 2018, nr 3, s. 12-14.

28. Kształcenie uczniów z potrzebami dodatkowego wsparcia w Szkocji : w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań / Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 3, s. 236-240.

29. Kultura szkoły inkluzyjnej / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 11, s. 18-22.

30. Między inkluzją a segregacją - badania nad jakością życia uczniów z zaburzeniem spektrum autyzmu / Jacek J. Błeszyński // Edukacja. - 2018, nr 3, s. 75-84.

31. Nauczyciel ucznia z niepełnosprawnością - rozwój kompetencji zawodowych / Jolanta Lipińska-Lokś // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 1, s. 118-130.

32. Niepełnosprawność dzieci i młodzieży - fakty i mity / Małgorzata Rękosiewicz // Remedium. - 2018, nr 7-8, s. 24-25.

33. Nowe technologie a funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie / Ewelina Młynarczyk-Karabin // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 3, s. 239-251.

34. Perfekcyjni w każdym calu - kiedy perfekcjonizm ucznia staje się przeszkodą / Magdalena Goetz // Biologia w Szkole. - 2018, nr 1, s. 36-40.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Psychologia.

35. Placówka wsparcia dziennego jako przestrzeń oddziaływań inkluzyjnych : założenia, obszary, dobre praktyki / Agnieszka Lewko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 5, s. 17-25.

36. Pomoc TIK dla uczniów z dysfunkcjami / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 5, s. 44-47.

37. Praca ze środowiskiem klasowym i grupą rówieśniczą / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 6, s. 11-16.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Dziecko autystyczne – nauczanie, Grupy rówieśnicze.

38. Praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji i dostosowania wymagań w pracy z uczniem o SPE // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 1, s. 37-41.

39. Pronormalizacyjne zmiany w obszarze edukacji włączającej w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Joanna Skibska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 6, s. 62-76.

40. Przestrzeń normalizacyjna dla dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu. Autorska koncepcja i organizacja integracyjnej świetlicy środowiskowej / Agnieszka Lewko // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2018, nr 1, s. 72-8.

41. Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce i na Litwie / Anna Zamkowska, Alvyra Galkiene // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 1, s. 108-117.

42. Refleksja nauczyciela podstawą działań włączających w edukacji / Ewa Skrzetuska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 3, s. 106-118.

43. Rozpoznawanie zaburzeń SI u dzieci / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 11, s. 17-22.

44. Specjalne potrzeby edukacyjne w literaturze przedmiotu i przepisach prawa / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 20-37.

45. System naczyń połączonych, czyli rodzina w procesie wspierania w rozwoju osób z niepełnosprawnościami / Iwona Wendreńska, Małgorzata Satoła // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2018, nr 1, s. 62-71.

46. Szkolne ścieżki ucznia z niepełnosprawnością / Agnieszka Suszko // Wychowawca. - 2020, nr 5, s. 13-15.

47. Szkoła otwarta na wszystkich / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 4, s. 82-85.

48. Test Oceny Ręki Asystującej (AHA) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki / Dorota Podgórska-Jachnik, Jacek Szmalec // Edukacja. - 2019, [nr] 1, s. 111-130.

49. Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum autyzmu w szkole masowej / Paulina Zawadzka // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 6, s. 50-52.

50. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo : metody ułatwiające funkcjonowanie w szkole / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 11, s. 43-47.

51. Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej i irlandzkiej / Wioletta Hajduk-Gawron // Języki Obce w Szkole. - 2018, nr 2, s. 19-25.

52. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni szkoły-wybrane aspekty funkcjonowania / Jolanta Lipińska-Lokś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 5, s. 34-44.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Edukacja włączająca.

53. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkolnej - doniesienia z badań / Beata Gumienny, Kamila Kasprzyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 4, s. 45-55.

54. Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w okresie zmian edukacyjnych / Ewa Dyduch // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 2, s. 99-107.

55. Wspieranie uczniów z problemami natury psychicznej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 10, s. 6-10.

56. Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych / Kinga Solewicz // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 7-19.

57. Wybrane aspekty czasu w dwóch koncepcjach edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością / Zenon Gajdzica // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 3, s. 42-55.

58. Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej / Dorota Chimicz // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 3, s. 175-187.

59. Zakres działań szkoły związanych z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych; podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświaty // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 1, s. 36-37.

Autor: Agnieszka Biedroń